Näyttötutkintomestarikoulutus

TAMK järjestää näyttötutkintomestarikoulutusta. Koulutus on suunnattu sekä opetustoimen henkilöstölle että näyttötutkintojen järjestämiseen osallistuville työelämän edustajille.

Näyttötutkintomestarikoulutus perustuu Opetushallituksen hyväksymiin koulutusohjelman perusteisiin. Sen laajuus on 25 op ja se toteutetaan näyttötutkinnon periaatteita noudattaen. Opinnot perustuvat henkilökohtaiseen osaamisen osoittamis- ja opiskelusuunnitelmaan.

Kontaktipäivien lisäksi koulutukseen kuuluu ohjattua etäopiskelua, itsenäisesti ja pienryhmissä tehtäviä opintoja sekä oman organisaation näyttötutkintotoimintaa kehittävää työskentelyä. Koulutuksessa hyödynnetään erilaisia verkkotyöskentelyä tukevia ratkaisuja.

Näyttötutkintomestarikoulutukseen on useita hakuja vuodessa. Koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan eri paikkakunnilla.

Koulutustarjonta

Ota yhteyttä