Musiikin koulutus, muusikko (AMK)

Sinustako musiikin ammattilainen? Musiikin koulutuksesta valmistut muusikoksi. Saat vahvan musiikin ydinosaamisen: erinomaisen taidon soittaa, laulaa ja/tai säveltää. Näitä muusikon ydinosaamisia voit täydentää ja suunnata oman kiinnostuksesi mukaan yhteismusisointiin, musiikkiteatteriin, musiikin teoriaan, historiaan ja teknologiaan.

Tutkinto: Muusikko (AMK)

Päivätoteutus

240 op (4 v)

Kulttuuriala

Tampere, Musiikkiakatemia

15 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 15.3. - 5.4.2017

Alkaa: Elokuu 2017

Hakukohde: Muusikko (AMK), päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa sinulle muusikon tehtävien edellyttämä korkeatasoinen soiton, laulun tai säveltämisen ydinosaaminen sekä musiikinteorian ja -historian hallinta. Koulutuksen tuottamaa ydinosaamista täydennät muilla opinnoilla, kuten yhteismusisoinnilla, musiikkiteknologialla, musiikkiteatterilla, projektiopinnoilla tai oman kiinnostuksesi mukaan valitsemillasi musiikin vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla.

Musiikillisten ja pedagogisten taitojen lisäksi kehität kielitaitoa, viestintä- ja verkkoviestintätaitoja, taiteilijayrittäjyyden, työhyvinvoinnin sekä tutkimuksen ja  kehittämisen osaamista.

 Voit valita erikoistumisalasi kolmesta suuntautumispolusta: 

 • esittävä säveltaide
 • säveltäjä
 • musiikkiteatteri

Opetuskieli

Opetuskielenä on suomi. Vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin on mahdollista valita opintoja TAMKin englanninkielisistä koulutuksista.

 

Pätevyys

Muusikko (AMK) -tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason (BA) korkeakoulututkinto. Tutkinto vastaa sekä suomalaista että eurooppalaista korkeakoulututkintojen viitekehystä ja osaamisen kriteereitä (NQF ja EQF, taso 6).

Koulutuksen sisältö

Musiikin koulutus painottuu länsimaiseen taidemusiikkiin. Huomioimme koulutuksessa myös työelämässä tarvittavia rytmimusiikin osaamisvaatimuksia.

Muusikkokoulutuksen keskeiset sisällöt ovat:

 • instrumenttiopinnot
 • yhteismusisointi
 • säestäminen ja korrepetitio
 • säveltäminen
 • näyttelijäntyö, tanssi ja musiikkiteatteri
 • musiikinteoria ja -historia
 • musiikkiteknologia
 • viestintätaidot
 • verkkoviestintätaidot
 • musiikkialan yrittäjyys- ja työyhteisöosaaminen
 • työergonomia ja työhyvinvointi
 • opinnäytetyön suunnittelu, toteutus ja tutkimusmenetelmät

Vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin voit valita oman kiinnostuksesi ja suuntautumisesi mukaan seuraavia opintoja:

 • edellä mainittujen syventäviä opintoja
 • kuoron- ja orkesterinjohtoa
 • pop- ja jazz-musiikin teoriaa ja historiaa
 • vapaata säestystä ja rytmimusiikin yhtyesoittoa
 • improvisointia
 • muiden TAMKin kulttuurialan koulutusten osaamisia.

Opiskelu on pitkäjänteistä

Musiikin koulutuksessa harjaannutat käytännön taitoja teoreettiseen tietoon pohjautuen. Osa opiskelustasi muodostuu pitkäjänteisistä, useiden vuosien kestoisista opintokonaisuuksista, osa opinnoista voidaan toteuttaa lyhyinä periodeina. Opiskeluaikanasi pääset osallistumaan orkesteri-, kuoro- ja kamarimusiikkitoimintaan sekä mukaan erilaisiin produktioihin. 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu toteutetaan erikoistumisalasi mukaan yhteismusisointina, säveltämisenä tai osallistumisena musiikillisiin projekteihin tai produktioihin.

Erikoistumisalat

Hakuvaiheessa voit esittää yhden suuntautumispolkutoiveen sekä ilmoittaa pääinstrumenttisi, joiden perusteella valintakoe suoritetaan.

Opintojen alkaessa laadit opettajatuutorin kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jota seurataan ja tarkennetaan opintojen edetessä. Voit valita vaihtoehtoisia ammattiopintoja ja vapaasti valittavia opintoja myös muista kuin omaan suuntautumispoluista ja jopa muista korkeakouluista.

Muusikon tutkinto jakautuu kolmeen suuntautumispolkuun:

 • esittävä säveltaide
 • säveltäjä
 • musiikkiteatteri
   
 • Voit opiskella eri suuntautumispoluilla seuraavia instrumentteja:
  Esittävä säveltaide Säveltäjä Musiikkiteatteri
Huilu x x  
Oboe x x  
Klarinetti x x  
Fagotti x x  
Saksofoni   x  
Nokkahuilu   x  
Käyrätorvi x x  
Trumpetti x x  
Pasuuna x x  
Tuuba/baritonitorvi x x  
Viulu x x  
Alttoviulu x x  
Sello x x  
Kontrabasso x x  
Lyömäsoittimet x x  
Harppu x x  
Piano x x  
Urut   x  
Harmonikka   x  
Kantele   x  
Klassinen kitara   x  
Sähkökitara   x  
Sähköbasso   x  
Klassinen laulu x x  
Pop-jazz laulu     x
       

Opintojen rakenne

Koulutus on laajuudeltaan 240 opintopistettä. Opintojen kesto on neljä vuotta. 

Koulutus muodostuu seuraavasti: perusopinnot ja ammattiopinnot (185 op), vapaasti valittavat opinnot (10 op), harjoittelu (30 op), opinnäytetyö (15 op).

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö (15 op) on työelämää hyödyttävä, julkaistavaksi tai ulkopuolisen tilaajan käyttöön tehty lopputyö. Se voi olla esimerkiksi konsertin sisältävä taideteko, musiikkiin liittyvä tutkimus tai työelämän kehittämishanke. Opinnäytetyöhön liittyy aina myös kirjallinen osuus.

Uramahdollisuudet

Esittävän säveltaiteen suuntautumispolusta valmistunut muusikko voi toimia musiikkialan monipuolisissa tehtävissä ja osallistua alan kehittämistyöhön sekä Suomessa että ulkomailla. Mahdollisia työnantajiasi ovat orkesterit, kuorot, yhtyeet ja solistitehtävät.

Säveltäjän suuntautumispolusta valmistunut muusikko kykenee työllistämään itsensä säveltäjänä ja muissa säveltäjän työtä lähellä olevissa asiantuntijatehtävissä.

Musiikkiteatterin suuntautumispolusta valmistuneella muusikolla on valmius toimia teatterikentän moninaisissa tehtävissä. Työtehtäviä löytyy tyypillisesti teattereista ja musiikkiproduktioista, ja ne voivat vaihdella muusikon työstä näyttelemiseen, tanssiin, säveltämiseen, sovittamiseen tai orkesterinjohtoon.

Kansainvälisyys

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla TAMKin yhteistyökorkeakouluissa, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä maasta tahansa. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

Koulutus on mukana kahdessa kansainvälisessä verkostossa, Euroopan laajuisessa Association of European Conservatoires www.aec-music.eu sekä Pohjois- ja Baltiamaiden yhteistyöverkostossa Nordplusmusic www.nordplusmusic.net. Molemmat verkostot työskentelevät musiikkikorkeakoulujen kansainvälistymisen edistämiseksi.

Lisätietoa kansainvälisestä opiskelu- ja harjoitteluvaihdoista löydät opinto-oppaasta.

Yhteistyökumppanit

Työelämän yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa

 • Tampereen konservatorio, Tampereen Työväen Teatteri, Tampereen Teatteri, Tampere-talo, Tampere Filharmonia, Tampereen Ooppera, Tampereen seurakuntayhtymä, Pirkanmaan kuorokeskus, Pirkanmaan musiikkiopisto, Tampereen kaupungin kulttuuritoimi, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Mediapolis, Technopolis, YLE, Särkänniemi, Kustaa Hiekan Taidemuseo, Emil Aaltosen museo, Sara Hildénin Taidemuseo, Valkeakosken musiikkiopisto, Nokian kaupungin Hempankaaren toimintakeskus, Pirkanmaan musiikkioppilaitokset, Pirkanmaan kansalais- ja työväenopistot sekä kansanopistot
   
 • Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Puolustusvoimat, Suomen Kansallisooppera ja -baletti, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, Turun konservatorio, Jyväskylä Sinfonia, Pori Sinfonietta, Mikkelin Kaupunginorkesteri, Suomen ammattikorkeakoulujen musiikin koulutukset

Tampereen Musiikkiakatemia on TAMKin musiikin koulutuksen ja Tampereen konservatorion yhteinen kampus. Musiikkiakatemia on tunnus, joka viestii yhteistyöstä muun muassa orkesteri-, kuoro-, produktio- ja konserttitoiminnassa. Tampereen Musiikkiakatemialla on neuvottelukunta, joka toimii yhteistyöelimenä musiikkialan työelämän kanssa.

Lisätietoa: www.tampereenmusiikkiakatemia.fi.

Tiivistyvä yhteistyö Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa mahdollistaa ns. ristiinopiskelun tietyillä opintojaksoilla (Tampere3).

Jatko-opinnot

Muusikko (AMK) -tutkinto antaa valmiudet jatkaa opintoja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai maisteritutkintoon. Voit hakeutua suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, kun sinulle on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Tyypillisiä jatko-opiskelupaikkoja ovat olleet Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, muut ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tarjoavat ammattikorkeakoulut tai ulkomaiset musiikkialan yliopistot. TAMKissa järjestetään Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkintoon johtavaa koulutusta.

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Mirja Kopra, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 311 9641
Koulutuspäällikkö Timo Salo, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 441 3243

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 17.03.2017

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 15.3. - 5.4.2017. Haku päättyy 5.4. kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 30.6.2017. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 14.7.2017 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.