Mediatuottamisen koulutus

Koulutuksen tavoitteena on media-alan luova tuottajuus, jossa yhdistyvät sisältöjen kehittäminen, tuottaminen ja tuotteistaminen kansainvälisille markkinoille. Luova tuottaja osallistuu aktiivisesti mediatuotteiden tuotekehitysprosessiin ja hän ymmärtää erilaisten jakelukanavien vahvuudet ja roolit mediatuotteiden kokonaiskonseptissa.

Tutkinto: Medianomi (ylempi AMK)

60 op (1 vuotta)

Kulttuuriala

Tampere, Mediapolis

Hakuajasta ei vielä päätöstä

Alkaa: Tammikuu 2017

Hakukohde: Medianomi (ylempi AMK)


Koulutuksen tavoite

Mediatuottamisen ylemmän AMK-tutkintokoulutuksen tavoitteena on valmentaa sinusta tuottaja, jolla on valmiudet tutkia liiketoiminnan mahdollisuuksia ja kehittää uusia tuottamisen ja tekemisen tapoja media-alalla. Mediatuottajana osaat johtaa tuote- tai palvelukehitysprosesseja. Tiedät erilaisten jakelukanavien vahvuudet ja roolit mediatuotteiden kokonaiskonseptissa. Sinulla on valmiudet rakentaa monialaisia ammattilais- ja alihankintaverkostoja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Hallitset tiedonhankinnan, tunnet osaamisen johtamisen periaatteet ja kykenet soveltamaan johtamistietoa työssäsi.

Osaat kehittää yrityksesi liiketoimintaa ja suunnitella liiketoimintaa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tehtävänäsi on koota yhteen ja johtaa niin erilaisia yksilöitä kuin ammattiryhmiäkin. Luovan ja innovatiivisen työsi lähtökohtana on erilaisuuden, moniarvoisuuden ja monikulttuurisuuden kunnioittamisen. Media-alan ammattilaisuuteen sisältyy oman ammattietiikan sekä eettisten ja yhteiskunnallisten kysymysten pohtiminen. Vastuulliseen toimintaan kuuluu myös itsenäinen ja aktiivinen asenne opiskeluun.

Opetuskieli

Koulutus toteutetaan pääosin suomen kielellä.

Pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutuksen sisältö

Kaksi keskeistä aihekokonaisuutta koulutuksessa ovat Mediaprojektien tuotekehitys ja johtaminen sekä Media-alan liiketoiminta.

Mediaprojektien tuotekehitys ja johtaminen (10 op) koostuu kahdesta opintojaksosta, joiden avulla voit kehittyä media-alan projektien ja hankkeiden johtajana. Tunnet johtamisen periaatteet sekä yksilön, ryhmän että organisaation tasolla, hallitset ideointia ja innovointia edistävän johtamisen periaatteet ja osaat soveltaa niitä työssäsi. Pystyt asiakaslähtöisten ja innovatiivisten mediatuotteiden ja -palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen omassa yrityksessäsi.

Media-alan liiketoiminta (15 op) koostuu kolmesta opintojaksosta, joiden avulla osaat tutkia ja arvioida yrityksen liiketoimintaa, ymmärrät strategisen suunnittelun merkityksen liiketoiminnan kehittämisessä, hallitset yhteistyökumppanuuksia ja asiakkuuksia. Osaat laatia ja neuvotella työ-, alihankinta ja yhteistyösopimuksia, sekä valmistella ja tehdä immateriaalioikeuksia (IPR) koskevia sopimuksia. Tunnet sopimuksiin liittyvän suomalaisen lainsäädännön sekä tärkeimmät kansainväliset käytännöt. Kykenet suunnittelemaan yrityksen liiketoimintaa ja strategiaa noudattavan kansainvälisen hankkeen. Hankit tietoa oman alasi kansainvälisestä rahoituksesta, käytännöistä ja yhteistyökumppaneista. Etsit yhteistyötoimijoita ja suunnittelet, miten näihin luodaan kontakteja.

Katso YAMK-tutkinnon suorittaneen alumnivideo.

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 60 pistettä. Se jakautuu opinnäytetyöhön (30 op) ja syventäviin ammattiopintoihin (25 op), joiden painopistealueet ovat media-alan tuotekehitys, luovan työyhteisön johtaminen ja media-alan liiketoiminta. Lisäksi vapaasti valittavilla opinnoilla (5 op) voit lisätä osaamistasi kehittämistehtäväsi vaatimilla alueilla. 

Opintojen toteutus

Voit suorittaa opinnot työn ohessa monimuoto-opintoina. Lähiopetus järjestetään kerran kuussa syys-ja kevätlukukausina keskiviikkoisin ja torstaipäivisin, ensimmäisellä tapaamiskerralla (18. - 20.1.2017) myös perjantaina 20.1 klo 10 - 17. Koulutus alkaa 18.1.2017. Opintojen sopeutumista työaikoihin tuetaan verkkoympäristöllä ja etäopinnot muodostavat merkittävän osan opiskelusta.

Koulutuksessa hyödynnetään erilaisia opetusmenetelmiä. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kahtena peräkkäisenä arkipäivänä kerran kuussa syys-ja kevätlukukausina. Lähiopetusjaksoilla tapahtuva yhteisöllinen tiedon tuottaminen ja jakaminen on olennainen osa oppimista ja sinun odotetaan osallistuvan lähiopetukseen. Opintojaksokohtaiset tarkemmat läsnäolovaatimukset määrittelee kunkin opintojakson opettaja. Koulutus noudattaa korkeakoulututkinnoille asetettuja kansallisia (NQF) ja eurooppalaisia (EQF) tavoitteita.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämisprojekti, josta laaditaan raportti. Opinnäytteesi voi olla työorganisaatiotasi tai oman yrityksesi liiketoimintaa tukeva hanke, esimerkiksi innovatiivisen mediakonseptin, -tuotteen tai -palvelun kehittäminen, tai se voi liittyä yrityksen osaamisen tai verkostoitumisen kehittämiseen.

Kehittämishankkeessa osoitat kykeneväsi itsenäisen, pitkäjänteisen ja tavoitteellisen kehittämisprojektin toteuttamiseen. Opinnäytetyö sisältää asetettujen vaatimusten mukaisen menetelmän ja tulosten kuvauksen, raportoinnin ja visualisoinnin sekä hankkeen dokumentit ja henkilökohtaisen osaamisen kehittymisen kuvauksen ja arvioinnin.

Uramahdollisuudet

Koulutus tähtää erityisesti oman ammattitaitosi ja työurasi kehittämiseen. Tehtävänimikkeitä ovat muun muassa tuottaja, projektipäällikkö, koordinaattori, suunnittelija tai media-alan opettaja.

Kansainvälistyminen

Mediakonseptien ja -tuotteiden kansainvälistäminen on opintojakso, jossa suunnitellaan yrityksen liiketoimintaa ja strategiaa noudattava kansainvälinen hanke, hankitaan tietoa oman alan kansainvälisestä rahoituksesta, käytännöistä ja yhteistyökumppaneista. Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa, tai hankkimalla harjoittelupaikan mistä päin maailmaa tahansa.

TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet sekä projektit.

Yhteistyö

Mediatuottamisen ylemmän AMK-tutkinnon opetussuunnitelmaa kehitetään opiskelija- ja opettajapalautteen pohjalta sekä työelämän tarpeet huomioon ottaen. Myös opiskelijat itse ovat merkittävä osa työelämän asiantuntemusta.

Tutkimus

Koulutus ja opinnäytetöiden ohjaus toteutetaan läheisessä yhteistyössä media-alan yritysten kanssa.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman jatko-opintomahdollisuuden kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Lisätietoa koulutuksesta

Yliopettaja Ari Koivumäki, ari.koivumaki@tamk.fi, p. 050 590 9312

Opinto-ohjaaja Kirsi-Marja Uimonen, kirsi-marja.uimonen@tamk.fi, p. 050 311 9773

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 17.03.2017

Näin haet syksyn yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Syksyn yhteishaku järjestetään 7.9.2016 - 21.9.2016 kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan keväällä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 25.11.2016. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 9.12.2016 kello 15.00.

Syksyn yhteishaun hakuohjeet

Yleiset hakuohjeet sekä linkit koulutuskohtaisiin hakuohjeisiin löydät Syksyn yhteishaku 2016 -sivulta.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.