Media-alan koulutus

Tahdotko työn elokuvan tai television parissa? TAMKin media-alan koulutus antaa avaimet audiovisuaalisen viestinnän sisällön ja tekniikan hallintaan.

Tutkinto: Medianomi (AMK)

Päivätoteutus

240 op (4 v)

Kulttuuriala

Tampere, Mediapolis

42 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Medianomi (AMK), päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

TAMKin media-alan koulutus antaa sinulle eväät audiovisuaalisen alan sisällöllisiin, taiteellisiin ja tuotannollisiin tehtäviin. Elokuvailmaisun ja televisiotuottamisen perusopintojen jälkeen suuntautumispoluksi voi valita kuvauksen, käsikirjoittamisen, leikkauksen, tuottamisen tai äänisuunnittelun. Lisäksi voit täydentää osaamistasi opiskelemalla esimerkiksi radiotyötä, dokumentaaria, tapahtumatuotantoa tai ohjausta. Media-alan koulutusta annetaan Mediapoliksen kampuksella, jonka tarjoama huipputeknologia ja verkostot luovat ainutlaatuiset puitteet opiskelulle. (Lue lisää osoitteessa mediapolis.fi.)

Medianomina osaat ideoida, käsikirjoittaa ja tuottaa luovia ja toimivia mediasisältöjä. Hallitset oman suuntautumispolkusi ilmaisun, työmenetelmät ja teknologian. Sinulla on hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Osaat toimia työryhmän jäsenenä ja vetäjänä, ja sinulla on taitoa suunnitella ja johtaa mediatuotantoja. Kykenet myös itsenäiseen työhön ja sinulla on valmiudet alan yrittäjyyteen.

Opetuskieli

Opetuskielenä on suomi. Osa opetuksesta voidaan järjestää yhteiskursseina englanninkielisen media- ja taidekoulutuksen kanssa tai kansainvälisten workshop-kurssien muodossa.

 

Pätevyys

Medianomi (AMK) -tutkinto on ammatillisesti suuntautunut bachelor-tason (BA) korkeakoulututkinto. Tutkinto vastaa sekä suomalaista että eurooppalaista korkeakoulututkintojen viitekehystä ja osaamisen kriteereitä (NQF ja EQF).

 

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat

 • AV-tuotannon työroolit ja työprosessit
 • elokuvailmaisu
 • mediahistoria
 • dokumenttielokuva
 • televisiotuotannot – yksikameratekniikka ja monikameratyö
 • luova tuottaminen
 • käsikirjoittaminen
 • kuvailmaisu ja kuvadramaturgia
 • leikkausilmaisu ja ohjelmistot
 • äänisuunnittelu, kenttä-äänitys ja jälkiäänitys
 • asiakas- ja tilausprojektit
 • AV-alan liiketoiminta ja yrittäjyys
 • työharjoittelu
 • opinnäytteen suunnittelu ja tutkimusmenetelmät

Erikoistumisalat

Valitset suuntautumispolkusi ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen. Voit suunnata opintosi tuottamiseen, käsikirjoittamiseen, kuvaukseen ja kuvavaloon, leikkaukseen tai äänisuunnitteluun. Lisäksi voit liittää tutkintoon muun muassa radiotyöhön, dokumentaariin, tapahtumatuotantoon ja näyttelijäohjaukseen liittyviä opintoja.

Mikäli sinulla on aiempia korkeakouluopintoja tai opintojemme sisältöjen mukaista työssä hankittua osaamista, sinulla on mahdollisuus henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimiseen opinto-ohjaajan kanssa. Valitsemalla projekteja ja muiden koulutusten kursseja voit syventää osaamistasi myös muilla kuin omaan erikoistumisalaasi kuuluvan opintopolun alueilla. 

Tutkinnon rakenne

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja se on tarkoitus suorittaa 4 vuodessa.

Tutkinto koostuu seuraavista osista: perusopinnot ja ammattiopinnot (180 op), vapaasti valittavat opinnot (15 op), harjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (15 op).

Keskeisin opetusmenetelmä on projektioppiminen. Projektitoiminnassa olennaisia vaiheita ovat toteutettavan projektin valinta, oppimistavoitteiden asettaminen, projektin suunnittelu, tuotantovaihe, jälkituotanto ja loppuarviointi. Kaikissa vaiheissa on mukana opettajan ohjausta ja arviointia sekä ryhmässä että yksilökohtaisesti. Kun opinnot etenevät, yhä suurempi osa projekteista toteutetaan yhteistyössä ulkopuolisen asiakkaan tai yhteistyökumppanin kanssa.

Projektioppimisessa kehität samanaikaisesti monia eri taitoja: projektinhallinnan taitoja, sisällöllisiä ja mediateknisiä taitoja, ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja, asiakasneuvottelua, arvioinnin sekä palautteen antamisen ja saamisen taitoja sekä tiedonhankinnan ja tiedon jäsentämisen taitoja. Lisäksi opiskeluun kuuluu muun muassa luento-opetusta, verkko-opiskelua, kirjallisia tehtäviä, itsenäistä tiedonhakua ja noin viiden kuukauden harjoittelujakso.

Opinnot etenevät vuositeemojen mukaisesti.

Ensimmäinen vuosi: elokuvailmaisu ja projektiosaaminen. Tunnet elokuvailmaisun perusteet, alan ammattiroolit ja työprosessien etenemisen. Pystyt toimimaan avustavissa työrooleissa ammattimaisissa elokuva- ja televisiotuotannoissa.

Toinen vuosi: televisiotuotanto ja ammatillinen osaaminen. Perehdyt televisio-ohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen, tv-journalismiin sekä yksikamera- ja monikameratuotantoihin. Ammattiopinnoissa perehdyt syvällisemmin oman opintopolkusi mukaiseen osaamisalueeseen. Toisen vuoden jälkeen pystyt työskentelemään av-tuotannoissa harjoittelijana tai oman alasi erityistehtävissä.

Kolmas vuosi: asiakasprojektit ja ammattialan syventäminen. Kehität ja toteutat av-projektin yhteistyökumppanin kanssa. Kolmanteen vuoteen kuuluu myös ammattiopintoja, harjoittelua ja mahdollisesti kansainvälinen vaihto.

Neljäs vuosi: asiantuntijuus. Tavoitteena on saavuttaa vahva työelämäosaaminen ja valmiudet toimia alan taiteellisissa, tuotannollisissa tai teknisissä asiantuntijatehtävissä. Suunnittelet ja toteutat opinnäytehankkeen tai osuuden yhteishankkeesta.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö (15 op) on lopputyö, jonka teet julkaistavaksi tai ulkopuolisen tilaajan käyttöön. Työn projektiosuus voi olla esimerkiksi lyhytelokuva tai muu audiovisuaalinen tuote, pilotti, kehityshanke tai muu mediaprojekti. Lisäksi opinnäytetyöhön liittyy hanketta tutkiva ja analysoiva kirjallinen osuus. Opinnäytetyön projektiosuus on usein kahden tai useamman opiskelijan yhteistyötä. Myös työn kirjallinen osa voi olla yhteisprojekti.

 

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi sijoitut esimerkiksi televisio-, elokuva-, mainos- ja jälkituotantoyhtiöihin sekä teattereihin ja tapahtumatuotantoihin.

 

Kansainvälisyys

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa maasta. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

TAMKin media-alan koulutus on maailman elokuvakoulujen yhteisjärjestön CILECTin täysjäsen ja osallistuu vuosittain muun muassa järjestön opiskelijaelokuvakilpailuun. Vuosittain kymmenet koulutuksessa tuotetut lyhytelokuvat osallistuvat myös muihin kansainvälisten elokuvafestivaalien kilpailusarjoihin. TAMKin opiskelijat ovat menestyneet hyvin näissä kilpailuissa.

Yhteistyökumppanit

Koulutus toimii läheisessä yhteistyössä TAMKin muun kulttuurialan koulutuksen sekä muiden koulutusalojen kanssa yhteisissä projekteissa ja kehityshankkeissa. Lisäksi teemme yhteistyötä muun muassa Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston sekä paikallisten kulttuurialan järjestöjen ja toimijoiden kanssa (MindTrek, Tampereen elokuvajuhlat, Musiikki & Media, Load Silents -festivaali).

Asiakasprojekteja tehdään runsaasti paikallisten yritysten ja järjestöjen kanssa. Harjoittelupaikkoja opiskelijat ovat löytäneet Tampereen lisäksi esimerkiksi Helsingistä, Espanjasta ja Intiasta. Televisiotoiminnan opiskelussa tärkeä yhteistyökumppani on Yleisradio. Opiskelupaikka on Mediapolis-kampus, jossa opiskelijat toimivat yhdessä Ylen ja muiden media-alan yritysten sekä toisen asteen (Tredu) av-koulutuksen kanssa. Mediapoliksessa käytössämme on ajanmukaiset studio- ja editointitilat ja valmius myös yritysten kanssa tehtävään tutkimus- ja kehitystoimintaan.

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. 

Tutkimus

Tutkimus- ja kehitystoimintamme painopiste on ammattikenttää käytännössä kehittävissä hankkeissa. Voimme olla mukana sekä uusien teknisten ratkaisujen että uusien sisällöllisten ja dramaturgisten ideoiden kehittämisessä.

Tällä hetkellä olemme mukana useiden toimijoiden yhteisessä Muuttuva suomalainen äänimaisema -hankkeessa, draaman yhteiskunnallista vaikuttavuutta tutkivassa hankkeessa sekä Av-alan vihreä tuotanto -hankkeessa, joka pyrkii mallintamaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia mediatuotannon tapoja.

Jatko-opinnot

Medianomi (AMK) -tutkinto antaa sinulle valmiudet alan jatko-opiskeluun (ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai maisterikoulutus). Voit hakeutua suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, kun sinulle on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta medianomin tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tyypillisimmät jatko-opiskelupaikat TAMKin medianomin tutkinnon jälkeen ovat olleet Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitos tai ulkomaiset elokuva- ja tv-alan yliopistot kuten London Film School tai University of Salford.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Kirsi-Marja Uimonen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 311 9773

Koulutuspäällikkö Pertti Näränen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 304 6351

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 31.10.2017

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.