Media-alan koulutus

Tahdotko työn elokuvan tai television parissa? TAMKin media-alan koulutus antaa avaimet audiovisuaalisen viestinnän sisällön ja tekniikan hallintaan.

Tutkinto: Medianomi (AMK)

Päivätoteutus

240 op (4 v)

Kulttuuriala

Tampere, Mediapolis

42 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Medianomi (AMK), päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

TAMKin media-alan koulutus antaa sinulle eväät audiovisuaalisen alan sisällöllisiin, taiteellisiin ja tuotannollisiin tehtäviin. Elokuvailmaisun ja televisiotyön perusopintojen jälkeen suuntautumispoluksi voi valita kuvauksen, leikkauksen, käsikirjoittamisen, tuottamisen tai äänisuunnittelun. Voit opiskella myös esimerkiksi dokumenttielokuvaa ja ohjausta tai hakea englanninkielisen Media & Arts -ohjelman tarjonnasta animaation, taiteen, musiikin, pelisuunnittelun tai interaktiivisen median kursseja. Mediapoliksen kampuksen (ks. mediapolis.fi) teknologia ja yhteistyöverkostot luovat ainutlaatuiset puitteet opiskelulle.

Valmistuttuasi osaat ideoida, käsikirjoittaa ja tuottaa luovia ja toimivia mediasisältöjä eri tarpeisiin. Hallitset audiovisuaalisen alan ilmaisun ja työprosessit sekä oman suuntauksesi mukaiset työkalut. Sinulla on hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Osaat toimia työryhmän jäsenenä ja johtaa mediatuotantoja. Kykenet myös itsenäiseen työhön, ja sinulla on valmiudet alan yrittäjyyteen.

Opetuskieli

Opetuskielenä on suomi. Osa valinnaisesta opetuksesta järjestetään kuitenkin englannin kielellä yhdessä Media & Arts -ohjelman kanssa tai kansainvälisten työpajojen muodossa.

 

Pätevyys

Medianomi (AMK) -tutkinto on ammatillisesti suuntautunut bachelor-tason (BA) korkeakoulututkinto. Tutkinto vastaa suomalaista ja eurooppalaista korkeakoulututkintojen viitekehystä ja osaamisen kriteereitä (NQF ja EQF, taso 6).

 

Koulutuksen sisältö

Keskeisiä oppisisältöjä ovat:

 • AV-tuotannon työprosessit
 • elokuvailmaisu
 • televisiotuotannot – yksikameratekniikasta monikameratyöhön
 • median historia
 • dokumenttielokuva
 • luova tuottaminen
 • käsikirjoittaminen
 • kuvailmaisu ja kuvadramaturgia
 • leikkausilmaisu ja -ohjelmistot
 • äänisuunnittelu, kenttä-äänitys ja jälkiäänitys
 • asiakas- ja tilausprojektit
 • AV-alan liiketoiminta ja yrittäjyys
 • median tutkimusmenetelmät

Keskeisin työtapa on projektioppiminen. Projektitoiminnassa tyypillisiä vaiheita ovat oppimistavoitteiden asettaminen, projektin suunnittelu ja resurssien mukainen budjetointi, tuotantovaihe, jälkituotanto ja loppuarviointi. Kun opinnot etenevät, yhä suurempi osa projekteista toteutetaan ulkopuoliselle asiakkaalle. Tilausprojekteja voidaan toteuttaa myös opiskelijaosuuskunnan kautta (ks. Co-opolis).

Projektien lisäksi opiskeluun kuuluu muun muassa luento-opetusta, verkko-opiskelua, kirjallisia tehtäviä, itsenäistä tiedonhakua sekä yhteensä noin viiden kuukauden harjoittelujaksot alan yrityksissä.

Erikoistumisalat

Valitset suuntautumispolkusi ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen. Vaihtoehtoina ovat tuottaminen, käsikirjoittaminen, leikkaus, äänisuunnittelu ja kuvaus. Ryhmäkokojen salliessa voit poimia opintoja toisestakin em. suuntauksesta.

Mikäli sinulla on aiempia korkeakouluopintoja tai työssä hankittua mediaosaamista, sinulla on mahdollisuus hyväksilukea kursseja tai saada opintopisteitä AHOT-prosessissa (ammatissa hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen).

Tutkinnon rakenne

Tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä, ja se on tarkoitus suorittaa neljässä vuodessa. Tutkinto koostuu seuraavista osista: perusopinnot ja ammattiopinnot (180 op), vapaasti valittavat opinnot (15 op), harjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (15 op). Vapaasti valittaviin voi sijoittaa mitä tahansa opintoja TAMKin tai muiden korkeakoulujen tarjonnasta.

Opinnot etenevät seuraavien vuositeemojen mukaisesti.

Ensimmäinen vuosi: Elokuvailmaisu ja projektiosaaminen. Tunnet elokuvailmaisun perusteet, alan ammattiroolit ja työprosessien etenemisen. Pystyt toimimaan avustavissa työrooleissa elokuva- ja televisiotuotannoissa.

Toinen vuosi: Televisiotuotanto ja ammatillinen osaaminen. Perehdyt televisio-ohjelmien suunnitteluun, tv-journalismiin sekä yksikamera- ja monikameratuotantoihin. Ammattiopinnoissa perehdyt syvällisemmin oman suuntauksesi mukaiseen osaamiseen. Pystyt työskentelemään av-tuotannoissa harjoittelijana tai oman erikoistumisalasi tehtävissä.

Kolmas vuosi: Asiakasprojektit ja ammattitaidon syventäminen. Kehität ja toteutat av-projektin tilaajalle tai yhteistyökumppanin kanssa. Kolmanteen vuoteen voi kuulua myös ammattiopintoja, tutkimusmenetelmiä, työharjoittelua sekä vaihto-opiskelua ulkomailla.

Neljäs vuosi: Median asiantuntijuus. Kehität sekä työelämäosaamisen että teoreettisen asiantuntemuksen valmiuksiasi ja saat edellytyksiä alan jatko-opintoihin. Suunnittelet ja toteutat opinnäytehankkeen tai osuuden yhteishankkeesta ja raportoit osaamistasi kirjallisen opinnäytetyön muodossa.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö (15 op) on lopputyö, jonka projektiosuus voi olla esimerkiksi lyhytelokuva, asiakkaalle tehty mediaprojekti, selvitys tai kehityshanke. Lisäksi opinnäytetyöhön liittyy aina projektia tutkiva ja analysoiva kirjallinen osuus, joka julkaistaan Internetissä (ks. theseus.fi).

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi sijoitut esimerkiksi television tai elokuvan tuotantoyhtiöihin, markkinointiviestinnän tai yritysviestinnän tehtäviin, tapahtumatuotantoihin tai kulttuurialan asiantuntijatehtäviin. Yhä suurempi osa valmistuneista työskentelee freelancereina tai itsenäisinä yrittäjinä.

 

Kansainvälisyys

Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissa, joita TAMKilla on yli 300. Kansainvälisen ilmapiirin takaavat myös Mediapoliksen tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. TAMKin media-alan koulutus on maailman elokuvakoulujen yhteisjärjestön CILECTin täysjäsen ja osallistuu vuosittain järjestön elokuvakilpailuun.

Koulutuksessa tuotetut lyhytelokuvat osallistuvat myös kymmenien muiden festivaalien kilpailusarjoihin. Vuonna 2017 TAMKissa tuotettu lyhytelokuva "Kukista ja mehiläisistä" oli kansainvälisten festivaalipalkintojen määrällä mitattuna jaetulla ykkössijalla Suomessa.

Yhteistyökumppanit

Koulutus toimii läheisessä yhteistyössä TAMKin muun kulttuurialan koulutuksen kanssa. Teemme yhteistyötä myös mm. Tampereen yliopiston, Tampereen seudun ammattiopiston, Yleisradion sekä lukuisten paikallisten yritysten, järjestöjen ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

Tutkimus

Tutkimus- ja kehitystoimintamme painopiste on ammattikentän käytännön kehittämishankkeissa. Voimme olla mukana sekä uusien teknisten ratkaisujen että uusien sisällöllisten ja dramaturgisten ideoiden kehittämisessä. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua jatkuvasti kehittyvään hanketoimintaan.

Jatko-opinnot

Medianomi (AMK) -tutkinto antaa valmiudet alan jatko-opiskeluun (ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai maisterikoulutus). YAMK-tutkintoon voi hakea, kun  medianomin tutkinnon suorittamisen jälkeen on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta. Koulutuksen omassa tarjonnassa on mediatuotannon YAMK-tutkinto sekä englanninkielinen tutkinto MA in Screenwriting, joka tähtää kansainvälisten elokuva- ja tv-käsikirjoitusten kehittämiseen.

Muita tyypillisiä TAMKista valmistuneiden medianomien jatko-opiskelupaikkoja ovat olleet, Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitos, Tampereen yliopisto sekä ulkomaiset elokuva- ja tv-alan yliopistot.

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Kirsi-Marja Uimonen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 311 9773

Koulutuspäällikkö Pertti Näränen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 304 6351

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 01.06.2018

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.