Liiketalouden koulutus, myyntiosaaminen

Mielenkiintoa myynnin kehittämiseen? Tässä liiketalouden monimuotokoulutuksessa painottuvat myyntityön osaaminen ja kehittäminen.

Tutkinto: Tradenomi (AMK)

Monimuotototeutus

210 op (3,5 v)

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Tampere, Pääkampus

20 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Tradenomi (AMK), Liiketalous, Myyntiosaaminen, monimuotototeutus


Koulutuksen tavoite

Myyntiosaamiseen painottuvassa liiketalouden monimuotokoulutuksessa tavoitteena on kouluttaa sinusta monipuolinen, yhteistyökykyinen ja kielitaitoinen liiketalouden tradenomi. Koulutuksessa painotetaan B to B -myyntityön osaamista, mutta opintojen aikana saat laajat tiedot ja taidot liiketalouden alan monipuolisiin työtehtäviin ja yrittäjyyteen.

Opiskelu perustuu valmennuspedagogiikkaan, ja tukenasi ovat oma valmentajasi sekä valmennusryhmäsi. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi kartutat kielitaitoa sekä ICT-taitoja. Osallistut lähi- ja verkkotapaamisiin ja opiskelet itsenäisesti. Omaan työhösi liittyvät kehittämishankkeet tukevat oppimistasi.

Myyntiosaamiseen painottuvasta koulutuksesta valmistuvilla tradenomeilla on taitoa kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa erityisesti myyntityön näkökulmasta. Sinulla on hyvät edellytykset liiketoimintaosaamista vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin sekä yrittäjyyteen. Olet kehityshenkinen sekä tiimityötaitoinen ja omaat hyvät digitaaliset taidot.

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Opinnoissa on englanninkielisiä osioita ja materiaaleja.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähi- ja etäopiskelusta. Opiskelu perustuu valmennuspedagogiikkaan, jolloin sinulla ovat tukenasi oma valmentaja ja valmennusryhmä. Lähitapaamiset ovat kerran kuussa kahden peräkkäisen arkipäivän ajan (pääsääntöisesti to - pe klo 8 - 17). Ohjattuja verkkotapaamisia on yhtenä iltana viikossa.

Etäopiskelu on itsenäistä opiskelua kirjallisuuden ja erilaisten oppimistehtävien avulla sekä verkossa tapahtuvaa opiskelua hyödyntäen digitaalisia työkaluja ja etäyhteyttä. Voit kytkeä opinnot omaan työhösi muun muassa projektien, kehittämistehtävien, opinnäytetyön ja harjoittelun avulla.

Voit hyväksilukea aikaisemmin suorittamiasi soveltuvia korkeakouluopintoja ja aiempaa osaamista. Sinulla on mahdollisuus hyväksilukea harjoittelu tai suorittaa se omassa työssäsi, jos työ on koulutuksen alalta ja se on tradenomiopintojen tasoista.

Erikoistumisalat

Kolmantena vuonna valitaan oma erikoistumisala joko Kansainvälistymisen mahdollisuudet tai Johtaminen ja esimiestyö -moduulien avulla.

 

Opintojen rakenne

Tradenomin tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Tutkinnon suoritusaika on 3,5 vuotta, mutta suoritusaika voi olla lyhempikin riippuen aiemmasta osaamisestasi tai nopeammasta opintojen etenemisestä.

Tutkinto jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin: perus- ja ammattiopinnot (150 op), vapaasti valittavat opinnot (15 op), harjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (15 op).

Ensimmäisen opintovuoden jälkeen osaat yrityksen liiketoiminnan osa-alueiden perusasiat. Hallitset alan tärkeimpien menetelmien ja it-työkalujen käytön sekä osaat toimia ryhmän jäsenenä ja vuorovaikutustilanteissa tehokkaasti. 

Toisen opintovuoden jälkeen osaat kehittää kannattavaa liiketoimintaa. Osaat hyödyntää erilaisia markkinointitoimenpiteitä ja hallitset tuloksellisen myyntityön periaatteet. Tunnet liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön ja taloushallinnon perusteet sekä osaat viestiä opiskelemillasi kielillä kirjallisesti ja suullisesti. Sinulla on hyvät digitaaliset valmiudet ja osaat toimia asiantuntijana liiketalouden eri tehtävissä.

Kolmannen ja neljännen opintovuoden jälkeen osaat toimia myyntityön ammattilaisena ja kehittäjänä. Valintasi mukaan osaat edistää yrityksen kansainvälistymistä ja kasvua tai osaat toimia johtamis- ja esimiestehtävissä.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössäsi osoitat valmiuksiasi soveltaa itsenäisesti tietojasi ja taitojasi opintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyö on suunnittelu- tai kehittämisprojekti, jonka toimeksiantajana on yritys tai yhteisö. Opinnäytetyön aiheen hankit itse.

Opinnäytetyö voidaan tehdä myös pari- tai ryhmätyönä ja se voi olla eri aloja integroiva, mutta aiheen tulee kuitenkin liittyä koulutukseen.

Tutustu liiketalouden opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin.

Uramahdollisuudet

Tradenomin koulutus on laaja-alainen. Tästä ohjelmasta valmistuvilla on taito kehittää ja kasvattaa liiketoimintaa erityisesti myyntityön, johtamisen ja kansainvälistymisen mahdollisuuksien kautta. Sinulla on edellytykset toimia liiketoimintaosaamista vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä muuttuvassa toimintaympäristössä.

 

Kansainvälisyys

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla TAMKin yhteistyökorkeakouluissa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa päin maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

 

Yhteistyökumppanit

Koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. 

 

Jatko-opinnot

Sinulla on mahdollisuus tutkinnon suoritettuasi hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, kun sinulle on kertynyt vähintään kolme vuotta työkokemusta alalta tutkinnon jälkeen. Koulutus antaa mahdollisuuden jatkaa opintoja esimerkiksi yliopistojen maisteriohjelmissa.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Lehtori, vastuuvalmentaja, opinto-ohjaaja Paula Lamminen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 801 6388

Koulutuspäällikkö Milja Valtonen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 546 3790

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 31.10.2017

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.