Liiketalouden koulutus

Kaupan alan moniosaajaksi? Tradenomina ymmärrät liiketoimintaa kokonaisuutena ja osaat kehittää sekä työtäsi että itseäsi.

Tutkinto: Tradenomi (AMK)

Monimuotototeutus

210 op (3,5 v)

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Mänttä-Vilppula

25 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, Mänttä-Vilppula


Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kehittää sinusta monipuolinen ja yhteistyökykyinen liiketalousalan osaaja, jolla on toimiva englanninkielen taito. Omaan työhösi ja/tai seutukuntaan liittyvät kehittämishankkeet tukevat oppimistasi. Vahvat perustiedot, käytännön taidot sekä positiivinen asenne antavat sinulle hyvän pohjan jatkuvalle työssä ja elämässä oppimiselle. 

Liiketalouden koulutuksesta valmistut tradenomiksi, joka ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena ja omaa hyvät työelämätaidot. Valmistuttuasi olet taitava tiimityöskentelijä, kehittämishenkinen ja tiedonhankintataitoinen kaupan ja hallinnon alan moniosaaja. Kykenet kehittymään itsenäisesti ammatissasi, toimimaan yrittäjänä tai projektipäällikkönä. 

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Englanninkielistä materiaalia käytetään monilla opintojaksoilla, ja joitain osuuksia saatetaan toteuttaa englanniksi.

 

Koulutuksen sisältö

Tutustut yrityksen liiketoiminnan osa-alueiden perusasioihin, palvelumuotoiluun, palveluliiketoimintaan sekä innovointiin. Hallitset alan tärkeimpien menetelmien käytön sekä osaat toimia vuorovaikutustilanteissa tehokkaasti. Asetat itsellesi oppimistavoitteita ja työskentelet niiden mukaisesti.  

Osaat kehittää kannattavaa liiketoimintaa. Tunnet liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön perusteet ja osaat viestiä opiskelemillasi kielillä kirjallisesti ja suullisesti. Osaat hyödyntää tuloksellisesti erilaisia markkinointitoimenpiteitä tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa. 

Osaat edistää yrityksen myyntiä, kansainvälistymistä ja kasvua sekä tunnet taloushallinnon perusteet. Sinulla on valmiudet toimia asiantuntijana liiketalouden eri tehtävissä. Hallitset itsenäisen projektityöskentelyn ja osaat koordinoida kokonaisuuksia. 

Erikoistumisalat

Koulutus koostuu lukukauden mittaisista moduuleista, joilla on omat painopisteensä. Pääainetta ei varsinaisesti valita, mutta viimeiset moduulitpainottavat myynnin johtamista ja kansainvälistymisen kautta tapahtuvaa liiketoiminnan kasvua. Voit myös valita TAMKin tarjonnasta valinnaisia opintoja oman kiinnostuksesi mukaan. 

 

Opintojen rakenne

Tradenomin tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Tutkinnon suoritusaika on 3,5 vuotta. Tutkinto jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin: perus- ja ammattiopinnot (150 op), vapaasti valittavat opinnot (15 op), harjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (15 op). Koulutus koostuu lähitapaamisista ja etäopiskelusta. Lähitapaamiset ovat noin kerran kuussa peräkkäisten torstain ja perjantain ajan. 

Koulutus aloitetaan perehtymällä liiketoiminnan perusteisiin: miten yritys toimii, miten sen talousasioita hoidetaan, miten yrityksessä viestitään ja markkinoidaan, kuinka se on organisoitu. Opit viestimään kirjallisesti ja suullisesti erilaisissa liike-elämän tilanteissa sekä osaat käyttää tietokonetta ja -järjestelmiä niin opiskelussa kuin työtehtävienkin tekemisessä. Tiedonhankintataitosi kehittyvät ja osaat rakentaa hyvää työilmapiiriä. Innovatiiviset työmenetelmät tulevat tutuiksi työkaluiksi osana omaa oppimistasi.  

Koulutus etenee liiketoimintaosaamisen syventämiseen ja erityisesti sen tuote- ja palveluosaamisen kehittämiseen. Omana osionaan perehdytään liiketoiminnan taloudellisiin menestystekijöihin sekä markkinoinnin mahdollisuuksiin ja menetelmiin. Kehität osaamistasi myyntityössä ja sen johtamisessa sekä yrityksen kansainvälistymisessä ja taloushallinnossa. Asiantuntijaksi kasvun sinetöit harjoitteluilla ja omaa osaamistasi profiloivalla opinnäytetyöllä. 

Vapaasti valittavilla opinnoilla tarkoitetaan mitä tahansa korkeakoulutasoisia opintoja TAMKin tai muun suomalaisen tai ulkomaalaisen korkeakoulun tarjonnasta. Vapaasti valittavat opinnot antavat  mahdollisuuden opiskella sinua kiinnostavia aiheita myös muilta kuin liiketalouden aloilta. Voit suorittaa vapaasti valittavia opintoja haluaminasi ajankohtina. 

30 opintopisteen laajuisen harjoittelun voit suorittaa ohjatusti tai hyväksilukea harjoittelun aiempiin korkeakouluopintoihisi sisältyneellä harjoittelulla tai aikaisemmalla alan osaamisellasi, joka on tradenomien työtehtävien tasoista. 

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön avulla osoitat valmiutesi soveltaa itsenäisesti tietoja ja taitoja opintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyö on suunnittelu- tai kehittämisprojekti, jonka toimeksiantajana on yritys tai yhteisö. Opinnäytetyön aiheen hankit itse.

Opinnäytetyön voit tehdä myös pari- tai ryhmätyönä ja se voi olla eri aloja yhdistävä, mutta aiheen tulee kuitenkin liittyä liiketalouden koulutukseen. Aiheena voi olla esimerkiksi brändin rakentaminen kuntosaliyritykselle, perehdyttämisopas messujärjestäjälle, suunnitelma kansainvälisen toiminnan käynnistämiseksi tai yritysmuodon valinta verotuksen näkökulmasta.

Opinnäytetyönä voit perustaa myös yrityksen ja työllistää näin itsesi. 

Tutustu liiketalouden opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla

Uramahdollisuudet

Tradenomin koulutus on laaja-alainen. Liiketalouden tradenomeja työskentelee paljon markkinoinnin, viestinnän, myynnin, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä kansainvälisen kaupan tehtävissä. Kun sinulla on riittävästi työkokemusta, sinulla on edellytykset toimia liiketoimintaosaamista vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi asiakkuussuunnittelija, asiakaspalveluvastaava, markkinointisuunnittelija, markkinointiassistentti, myyntineuvottelija, myyntipäällikkö, tiedottaja, matkailunevoja, ostaja, ostoassistentti, logistiikka-assistentti, talousassistentti, kirjanpitäjä, palkanlaskija, business controller, talouspäällikkö, palveluneuvoja, projektipäällikkö, yrittäjä, vientiassistentti, vientipäällikkö, vientimyyjä, tuontiassistentti tai isännöitsijä.

 

Kansainvälisyys

TAMKin opiskelijana voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä maasta tahansa. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

 

Yhteistyökumppanit

Koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä seutukunnan elinkeinoelämän kanssa. 

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. 

Jatko-opinnot

Sinulla on mahdollisuus opiskella ylempi ammattikorkeakoulututkinto, kun sinulle on kertynyt työkokemusta vähintään kolme vuotta.Alalla on mahdollista suorittaa myös yliopisto-opintoja esimerkiksi kauppa- ja hallintotieteissä.

 

Infotilaisuudet


Ma 12.3. Keuruu: Keulinkin rekrymessut

Ti 13.3. klo 15 Jämsän rekrymessut, Paunun koulu

Ke 14.3. klo 18 Mänttä TAMK 

To 15.3. klo 9 Tredu Virrat ja klo klo 17.30 Virrat Antintalo

To 22.3. Mäntän rekrymessut

Lisätietoa koulutuksesta

Lehtori, päävalmentaja Heli Antila, etunimi.sukunimi@tamk.fi, 050 311 9596

Koulutuspäällikkö Milja Valtonen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 546 3790

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 05.03.2018

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.