Laboratoriotekniikan koulutus

Onko toiveenasi työ laboratorioympäristössä? Laboratoriotekniikan koulutus antaa sinulle siihen valmiudet. Keskeisessä roolissa opinnoissa ovat kemiallinen analytiikka, laiteanalytiikka sekä ympäristö- ja bioteknologia.

Tutkinto: Insinööri (AMK)

Päivätoteutus

240 op (4 v)

Tekniikan ja liikenteen ala

Tampere, Pääkampus

34 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Insinööri (AMK), Laboratoriotekniikka, päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Laboratoriotekniikan insinöörikoulutuksessa opiskelet kemiallisen analytiikan, laiteanalytiikan sekä bioteknologian osaajaksi. Koulutus tarjoaa laaja-alaisen luonnontieteellisen perusosaamisen. Voit suunnata opintojasi esimerkiksi soveltavaan analytiikkaan, ympäristö- tai bioteknologiaan. Teorian lisäksi koulutukseen kuuluu käytännönläheistä laboratoriotyöskentelyä, analyysimenetelmien kehitystyötä sekä laadunhallintaa. Koulutuksessa opiskelet myös ongelmanratkaisutaitoja ja kokonaisuuksien hallintaa.

Laboratoriotekniikan insinöörinä sinulla on laaja-alainen osaaminen laboratorioanalytiikan, laadunvalvonnan sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen tehtäviin.

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Opinnoissa voi olla englanninkielisiä osioita.

 

Koulutuksen sisältö

Ensimmäinen opiskeluvuosi painottuu matemaattis-luonnontieteelliseen perusosaamiseen ja laboratorioteknisen alan tuntemiseen. Ensimmäisen vuoden jälkeen osaat toimia oppimis- ja toimintaympäristöissä ja olet selvillä koulutuksestasi ja tulevasta ammatistasi. Osaat käyttää viestintä- ja tiedonhankintataitoja sekä matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi ammattiopintojen pohjana. Osaat työskennellä turvallisesti laboratoriossa noudattaen annettua ohjeistusta ja tehdä ohjatusti kemiallisia perusanalyysejä.

Toisen vuoden jälkeen osaat yleisimmät biokemialliset, mikrobiologiset, synteettiset ja kemialliset analyysimenetelmät ja osaat käyttää keskeisimpiä laboratorioanalyysilaitteita. Osaat myös soveltaa osaamistasi työelämässä. Toisena opintovuonna laajennat osaamistasi esimerkiksi  bioteknologiaan, ympäristöteknologiaan sekä soveltavaan analytiikkaan.

Kolmannen vuoden jälkeen osaat työskennellä laboratoriossa projektityöryhmän jäsenenä ja itsenäisesti toteuttaa, suunnitella ja kehittää laboratorioanalyysejä käyttäen kemian ja bioteknologian analyysimenetelmiä. Perehdyt laboratorion toiminnan suunnitteluun ja laadunhallintaan. Syvennät osaamistasi laboratoriotyön erikoisosaamisalueilla oman kiinnostuksesi mukaan.

Neljännen vuoden jälkeen osaat soveltaa osaamistasi työelämässä. Osaat suunnitella ja toteuttaa työelämästä saadun tutkimus- ja kehittämishankkeen ja raportoida sen opinnäytetyön muodossa. Kehität tutkivaa työotettasi ja kriittistä suhtautumistasi tutkittuun tietoon opinnäytetyöprosessin aikana.

Erikoistumisalat

Laboratoriotekniikan koulutuksessa ei ole suuntautumispolkuja.

Koulutus tarjoaa laajan yleisosaamisen laboratorioanalytiikan, laadunvalvonnan, tutkimus- ja tuotekehityksen eri tehtäviin. Voit halutessasi hankkia erikoisosaamista projektiopintojen, vapaasti valittavien opintojen, harjoittelun ja opinnäytetyön aihevalinnoilla. Kolmantena ja neljäntenä opintovuotena voit suunnata opintojasi esimerkiksi bioteknologiaan, ympäristöteknologiaan sekä soveltavaan analytiikkaan oman kiinnostuksesi mukaan.

 

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 240 op ja sen kesto on 4 vuotta. Koulutus sisältää perus- ja ammattiopinnot (180 op), vapaasti valittavat opinnot (15 op), harjoittelun (30 op) ja opinnäytetyön (15 op).

Saat laajan yleisosaamisen esimerkiksi laboratorioanalytiikan, laadunvalvonnan sekä tutkimus- ja tuotekehityksen eri tehtäviin. Voit hankkia erikoisosaamista projektiopintojen, vapaasti valittavien opintojen, harjoittelun ja opinnäytetyön aihevalinnoilla. Kolmantena ja neljäntenä opintovuotena voit suunnata opintojasi esimerkiksi bioteknologiaan, ympäristöteknologiaan sekä soveltavaan analytiikkaan oman kiinnostuksesi mukaan.

Opinnäytetyö

Neljäntenä opintovuonna tehdään työelämälähtöinen opinnäytetyö. Osoitat opinnäytetyön avulla taitosi soveltaa tietojasi laboratoriotekniikan alaan liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön teossa tarvitset kykyä itsenäiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.

 

Uramahdollisuudet

Laboratoriotekniikan osaajana voit toimia vaativissa laboratorioalan tehtävissä esimerkiksi erilaisissa ympäristöalan, biotieteiden tai kemian alan tutkimuslaitoksissa, lääke-, elintarvike-, biotuote- ja kemian alan yrityksissä ja teollisuudessa sekä erilaisissa viranomaislaboratorioissa.

Työtehtäviä voivat olla muun muassa esimies- ja asiantuntijatehtävät, tutkimus-, tuotekehitys- ja laadunhallinta sekä osto-, myynti- ja asiakaspalvelutehtävät.

 

Kansainvälisyys

Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä tahansa maasta. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet ja projektit.

 

Yhteistyökumppanit

Opetussuunnitelma on kehitetty yhteistyössä työelämän ja muiden laboratorioalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kanssa. Projektiopinnot, harjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (15 op) tehdään yhteistyössä työelämän kanssa.

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. 

Tutkimus

Opintoihin kuuluu myös opiskelijaryhmän tuottama työelämäprojekti, joka tarjoaa mahdollisuuden työelämäverkostossa toimimiseen. Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työelämän kanssa. Harjoittelu on mahdollista tehdä tutkimusryhmissä, yrityksissä tai teollisuuden palveluksessa.

 

Jatko-opinnot

Tutkinto antaa sinulle hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, kun olet työskennellyt alalla vähintään kolme vuotta valmistumisesi jälkeen. Opintoja on mahdollista jatkaa myös yliopistoissa ja tiedekorkeakouluissa ja suorittaa diplomi-insinöörin tai maisterin tutkinto.

 

 

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Merja Hanhimäki, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 836 3178

Koulutuspäällikkö Eeva-Leena Tuominen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 441 3241

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 31.10.2017

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.