Konetekniikan koulutus

Kolahtavatko koneet? Konetekniikan koulutus on tie konesuunnittelun, lentokonetekniikan, automaation tai tuotannon moniin tehtäviin.

Tutkinto: Insinööri (AMK)

Monimuotototeutus

240 op (4 v)

Tekniikan ja liikenteen ala

Tampere, Pääkampus

30 aloituspaikkaa

Syksyn yhteishaku 6. - 20.9.2017

Alkaa: Tammikuu 2018

Hakukohde: Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus


Koulutuksen tavoite

Konetekniikan insinöörin erityisosaamista ovat koneenrakennuksen tuotteiden suunnittelu ja tuotannon johtaminen. Teknologiateollisuuden markkinat ovat globaalit, siksi koulutus tähtää konetekniikan kansainväliseen osaamiseen. TAMKin vaikutusalueella Pirkanmaalla toimii useita alan yrityksiä, joiden tuotanto on erikoistunut muun muassa liikkuviin työkoneisiin ja konetekniikkaan.

Monimuotototeutuksessa voit opiskella työn ohessa. Voit myös suunnata opintojasi valitsemaasi erityisosaamiseen. Toteutettavista suuntautumispoluista päätetään kunakin lukuvuotena erikseen opiskelijoiden mielenkiinnon ja käytettävien resurssien perusteella.

Opetuskieli

Pääopetuskieli on suomi. Konetekniikan koulutuksessa on tarjolla myös englanninkielisiä opintojaksoja, jotka opetetaan englanniksi.

Pätevyys

Konetekniikan alan työtehtäviin liittyy useita vastuutehtäviä ja pätevyysvaatimuksia. Koulutus on suunniteltu vastaamaan alan suunnittelija- ja vastuuhenkilöiden keskeisiä koulutus- ja tutkintovaatimuksia.

Konetekniikan koulutuksen opintosisältö on laadittu vastaamaan konetekniikan alan insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneelta vaadittua koulutusvaatimusta.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen tunnet konetekniikan perusteet ja matemaattis-luonnontieteelliset perusteet. Osaat toimia ohjatusti konetekniikan alueella työntekijätasoisissa tehtävissä.

Toisen vuoden opintojen jälkeen osaat konetekniikan keskeiset toiminnot. Sinulla on valmiudet avustavan työnjohtajan tai suunnittelijan tehtäviin. Tunnet eri tuotantomenetelmät sekä tuotannon suunnitteluun ja työturvallisuuteen liittyvät menettelyt. Osaat myös toimia avustavana työnjohtajana kokeneemman henkilön ohjauksessa.

Kolmannen ja neljännen vuoden aikana syvennät osaamistasi toteutettavaksi päätetyllä suuntautumispolulla ja/tai myös teollisuustalouden alueella. Pystyt itsenäisesti toimimaan avustavan työnjohtajan tai suunnittelijan tehtävissä. Hallitset osaamisalueita niin laajasti, että sinulla on valmiudet kehittyä työssäsi asiantuntijaksi.

Erikoistumisalat

Konetekniikan monimuotokoulutuksessa suuntautumispolkuopinnot päätetään ja valitaan yhdessä tuotantotekniikan, koneautomaation tai tuotekehityksen tarjonnasta. Sama yhdessä päätetty suuntautumispolkutarjonta tarjotaan koko monimuotoryhmälle.

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää 3 vuotta. 

Osaaminen muodostuu opintojen aikana perus- ja ammattiopinnoista (180 op), vapaasti valittavista opinnoista (15 op), harjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op).

Opetuksen toteutuspäivät ja ajankohdat ilmoitetaan valituille noin kuukausi ennen koulutuksen alkamista.

 

 

Opinnäytetyö

Opintojen loppuvaiheessa teet työelämälähtöisen opinnäytetyön. Sen avulla osoitat, miten osaat soveltaa taitoja ja tietoja konetekniikan alaan liittyvässä asiantuntijatehtävässä. Opinnäytteesi tekemisessä hyödynnät tiedonhankkimistaitojasi, oman työsi raportointiosaamista ja tavoitteellista työskentelytaitoa.

Uramahdollisuudet

Koneinsinöörit työskentelevät sekä tuotannon, automaation ja koneiden suunnittelutehtävissä että suunnittelu-, tuotanto-, kehitys-, käyttö-, kunnossapito-, markkinointi-, koulutus- ja johtotehtävissä. Valmistuneet insinöörit sijoittuvat kansainväliseen toimintaympäristöön konepajateollisuudessa, suunnittelutoimistoissa, teknisen kaupan piirissä ja yksityisyrittäjinä. 

Tehtävänimikkeitä

Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi tuotepäällikkö, tuotekehitysinsinööri, tuotannonkehitysinsinööri, koneautomaatioinsinööri, tuotantopäällikkö, koneensuunnittelija, kunnossapitoinsinööri, laatupäällikkö tai projektipäällikkö.

Yhteistyökumppanit

Konetekniikan insinöörikoulutus on suunniteltu alan yritysten tarpeisiin. Alan yritykset ovat olleet mukana kehittämässä opetussuunnitelmaa ja ovat myös osaltaan sitoutuneet sen toteuttamiseen. Osana opetusta toteututeen yrityslähtöisiä projekteja.

Kansainvälisyys

Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia itsellesi harjoittelupaikan mistä maasta tahansa. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot sekä kansainväliset hankkeet ja projektit.

Tutkinnon aikana voit hakeutua kansainväliseen kaksoistutkinto-ohjelmaan. Suoritat yhden vuoden opinnoistasi saksalaisessa Hochschule Hannoverissa ja teet myös opinnäytetyön siellä. Valmistuttuasi saat kaksi tutkintotodistusta, toisen TAMKista ja toisen Hochschule Hannoverista.

 

Jatko-opinnot

Voit hakeutua suorittamaan insinöörin ylempää AMK-tutkintoa esimerkiksi automaatioteknologiassa tai teknologiaosaamisen johtamisessa, kun sinulle on kertynyt kolme vuotta alan työkokemusta insinööri (AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Anja Salo, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 801 6440

Koulutuspäällikkö Olavi Kopponen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 593 7398

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 12.06.2017

Näin haet korkeakoulujen syksyn yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Syksyn yhteishaku on 6. - 20.9.2017. Haku päättyy 20.9. kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen.

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 24.11.2017. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 8.12.2017 kello 15.00.

Syksyn yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin nettisivuilla ja Opintopolussa. Kun klikkaat alla olevaa linkkiä, näet Opintopolussa kaikki TAMKin syksyn yhteishaussa olevat koulutukset. Hakuohjeet ja linkin hakulomakkeeseen löydät Opintopolusta koulutusten sivuilta.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.