Kliinisen asiantuntijan koulutus

Kliinisiä asiantuntijoita tarvitaan yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa tehtävissä ja toimintaympäristöissä, koska alan palvelujärjestelmät ja toimenkuvat muuttuvat ja kehittyvät.

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto

90 op (1,5 vuotta)

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Tampere, Pääkampus

30 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kliininen asiantuntija


Koulutuksen tavoite

Kliinisen asiantuntijan koulutuksesta valmistut terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkintonimikkeesi voi olla bioanalyytikko (ylempiAMK), ensihoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), kätilö (ylempi AMK), röntgenhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK) tai sairaanhoitaja (ylempi AMK) aikaisemmasta tutkinnostasi riippuen.

Saat valmiudet tutkimukselliseen kehittämiseen sekä projekti- ja innovaatiotoimintaan, lähijohtamiseen, ohjaus- ja konsultaatiotehtäviin sekä kliiniseen asiantuntijatyöskentelyyn. Kliinisiä asiantuntijoita tarvitaan yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa työ- ja toimintaympäristöissä, koska alan palvelujärjestelmät ja toimenkuvat muuttuvat ja kehittyvät. 

Koulutus antaa sinulle valmiuksia hankkia tutkittua tietoa toiminnan perustaksi, arvioida kriittisesti oman alasi toimintaa ja kehittämistarpeita sekä kehittää toimialaa näyttöön perustuen.

Tutkinnon osaaminen vastaa kansainvälistä asiantuntijasairaanhoitajan Advanced Practice Nurse (APN) -osaamista. Kliinisen asiantuntijan koulutus soveltuu myös bioanalyytikoille ja röntgenhoitajille. 

Opetuskieli

Opetus toteutetaan pääsääntöisesti suomeksi. Opinnoissa käytetään myös englanninkielistä oppimateriaalia.

 

Pätevyys

Kliinisen asiantuntijan koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden. Laaja-alainen kehittämis- ja substanssiosaaminen mahdollistaa kansallisen ja kansainvälisen liikkuvuuden.

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF:n) mukaisia osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. EQF mahdollistaa elinikäisen oppimisen ja tutkintojen joustavuuden Euroopan korkeakoulualueella. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7.

Koulutuksen sisältö

TAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot sisältävät 30 op syventäviä substanssialan ammattiopintoja. Ne antavat mahdollisuuden syventää kliinisen asiantuntijan osaamistasi sekä teoriassa että kyvyssä   soveltaa teoriaa käytäntöön.

Osa syventävistä ammattiopinnoista (25 op) on yhteisiä TAMKin muiden YAMK-koulutusten kanssa. Näitä johtamiseen ja esimiestyöhön sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyviä opintoja voit valita oman kiinnostuksesi ja aikataulusi mukaan.

Koulutukseen kuuluu 2 - 4 lähipäivää kuukaudessa. YAMK-opiskelu on pitkälti itsenäistä työskentelyä, etä- ja verkko-opiskelua sekä tiimityöskentelyä. Lähipäivien lisäksi opiskelu vaatii paljon aikaa ja itseohjautuvaa opiskeluvalmiutta.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Sinulla on mahdollisuus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista silloin, kun osaaminen on koulutuksen opintojakson tavoitteiden mukaista. Koulutuksen aikana sinulle annetaan tarkempi ohjeistus AHOT-menettelyyn.

Erikoistumisalat

Syksyllä 2018 alkavissa koulutuksissa sinulla on mahdollisuus valita 30 op laajuiset syventävät ammattiopinnot seuraavista vaihtoehdoista:

Hoitotyön suuntautumispolulla saat valmiuksia sosiaali- ja terveysalan asiakaslähtöiseen tarkasteluun sekä palveluketjujen kehittämiseen. Tämän suuntautumispolun voivat valita myös mm. fysioterapeutit.

Työterveyshuollon syventävien opintojen suuntautumispolulla saat valmiuksia työikäisen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja työyhteisöjen kehittämiseen.

Bioanalytiikan suuntautumispolulla suorittamiesi opintojen jälkeen osaat asiantuntijana arvioida ja kehittää kliinistä laboratoriotoimintaa.  

Radiografian suuntautumispolulla saat valmiuksia kehittää turvallisuuskulttuuria, kuvantamistutkimusten ja hoitojen menettelytapoja sekä syventää asiantuntijuuttasi valitsemallasi radiografian osa-alueella.

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja opinnot on mahdollista suorittaa 1,5 vuodessa.

Syventävät ammattiopinnot muodostuvat valitun suuntautumispolun ammattiopinnoista (30 op) ja TAMKin yhteisistä YAMK-opinnoista (kehittämis-, tutkimus- ja  johtamisopinnot, 25 op). Lisäksi tutkintoon sisältyy vapaasti valittavia opintoja 5 op ja opinnäytetyö, 30 op.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää tutkimus- ja kehittämisvalmiuksiasi. Opinnäytetyö osoittaa kykysi soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja tutkimus- ja kehittämismenetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Se osoittaa myös valmiutesi itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työelämän kanssa tai yhteisissä hankkeissa. Opinnäytetyön aihe voi liittyä työpaikkasi kehittämistoimintaan, tai voit löytää aiheen myös TAMKin hanketarjonnasta. Opinnäytetyö  tehdään pääsääntöisesti pareittain.

Uramahdollisuudet

Koulutus antaa sinulle valmiudet toimia itsenäisesti alan kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Kansainvälinen kokemus osoittaa, että kliiniset asiantuntijat sijoittuvat hyvin erilaisiin asiantuntijaosaamista ja kehittämistä vaativiin tehtäviin.

 

Yhteistyökumppanit

Kliinisen asiantuntijan YAMK-opinnoissa tehdään yhteistyötä TAMKin muiden yksiköiden ja muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Opintojen aikana työelämän kanssa tehdään yhteistyötä liittyen projekti- ja kehittämistehtäviin sekä opinnäytetöihin.

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. 

Tutkimus

Koulutuksen keskeinen näkökulma on kehittämisosaamisen vahvistaminen omalla ammattialallasi. Kehittäminen pohjaa näyttöön perustuvaan tietoon, joten opit opintojen aikana hankkimaan tutkimustietoa ja tarkastelemaan sitä kriittisesti. Opit soveltamaan tätä tietoa kehittämistoiminnassasi kliinisenä asiantuntijana.

 

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Helena Peltola, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 661 2304

Koulutuspäällikkö Sari Himanen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 373 2949

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 21.02.2018

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.