Kliinisen asiantuntijan koulutus

Kliinisiä asiantuntijoita tarvitaan yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa tehtävissä ja toimintaympäristöissä, koska alan palvelujärjestelmät ja toimenkuvat muuttuvat ja kehittyvät. Sinulla on mahdollisuus valita syventäviksi ammattiopinnoiksi joko akuuttihoitotyön tai mielenterveys- ja päihdetyön opintoja.

Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto

90 op (1,5 vuotta vuotta)

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Tampere, Pääkampus

30 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 15.3. - 5.4.2017

Alkaa: Elokuu 2017

Hakukohde: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kliininen asiantuntija


Koulutuksen tavoite

Kliinisen asiantuntijan koulutuksesta valmistut terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Saat valmiudet tutkimukselliseen kehittämiseen, lähijohtamiseen, projekti- ja innovaatiotoimintaan sekä asiantuntijatyöskentelyyn.

Kliinisiä asiantuntijoita tarvitaan yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa tehtävissä ja toimintaympäristöissä, koska alan palvelujärjestelmät ja toimenkuvat muuttuvat ja kehittyvät.

Koulutus antaa sinulle valmiuksia hankkia tutkittua tietoa toiminnan perustaksi, arvioida kriittisesti oman alasi toimintaa ja kehittämistarpeita sekä kehittää toimialaa näyttöön perustuen.

Tutkinnon osaaminen vastaa kansainvälistä asiantuntijasairaanhoitajan Advanced Practice Nurse (APN) -osaamista.

Opetuskieli

Opetus toteutetaan pääsääntöisesti suomeksi. Opinnoissa käytetään myös englanninkielistä oppimateriaalia.

Pätevyys

Kliinisen asiantuntijan koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden. Laaja-alainen kehittämis- ja substanssiosaaminen mahdollistaa kansallisen ja kansainvälisen liikkuvuuden.

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF:n) mukaisia osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. EQF mahdollistaa elinikäisen oppimisen ja tutkintojen joustavuuden Euroopan korkeakoulualueella. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7.

Koulutuksen sisältö

Syventävien substanssialan ammattiopintojen laajuus on 30 op ja ne antavat mahdollisuuden syventää kliinisen asiantuntijan osaamistasi teoriassa ja teorian soveltamisessa käytäntöön. 

Osa syventävistä ammattiopinnoista (30 op) on yhteisiä TAMKin muiden YAMK-koulutusten kanssa. Näitä opintoja voit valita oman kiinnostuksesi ja aikataulusi mukaan.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Koulutukseen kuuluu 2 - 4 lähipäivää kuukaudessa. Tämän lisäksi YAMK-opiskelu on itsenäistä työskentelyä, verkko-opiskelua ja tiimityöskentelyä. Itsenäisen opiskelun määrä koulutuksessa on suuri.

Mielenterveys- ja päihdetyön opinnot järjestetään neljän ammattikorkeakoulun yhteistyönä (Tampereen, Jyväskylän, Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulu). Opintoihin liittyvät intensiivikoulutuspäivät järjestetään kerran jokaisessa osallistuvassa ammattikorkeakoulussa ja ne edellyttävät sinulta omakustanteista matkustamista.

Akuuttihoitotyön opinnoissa tehdään yhteistyötä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa esimerkiksi yhteisillä seminaaripäivillä ja opintokäynneillä.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Sinulla on mahdollisuus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista silloin, kun osaaminen on koulutuksen opintojakson tavoitteiden mukaista. Koulutuksen aikana sinulle annetaan tarkempi ohjeistus AHOT-menettelyyn.

Erikoistumisalat

Sinulla on mahdollisuus valita syventäviksi ammattiopinnoiksi joko akuuttihoitotyön tai mielenterveys- ja päihdetyön opintoja.

Akuuttihoitotyön suuntautumispolulla syvennät valmiuksiasi akuuttihoitotyöhön erilaisissa toimintaympäristöissä. Saat lisää valmiuksia akuuttihoitotyön ja ensihoidon kehittämiseen näyttöön perustuen ja opit lisää verkosto- ja ryhmätyötaitoja.

Mielenterveys- ja päihdetyön suuntautumispolulla saat valmiuksia alan ja oman työsi kehittämiseen tutkittuun tietoon perustuen, vahvistat mielenterveys- ja päihdetyön laaja-alaista substanssiosaamistasi sekä verkosto- ja ryhmätyötaitojasi. Suuntautumispolun esite (pdf).

 

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja ne suoritetaan 1,5 vuodessa.

Syventävät ammattiopinnot, 55 op

  • suuntautumispolun ammattiopinnot (30 op)
  • kehittämis-, tutkimus- ja  johtamisopinnot, yhteiset YAMK-opinnot (25 op)

Vapaasti valittavat opinnot, 5 op
Opinnäytetyö, 30 op

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää tutkimus- ja kehittämisvalmiuksiasi. Opinnäytetyö osoittaa kykysi soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja tutkimus- ja kehittämismenetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Se osoittaa myös valmiutesi itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työelämän kanssa tai yhteisissä hankkeissa. Opinnäytetyön aihe voi liittyä työpaikkasi kehittämistoimintaan, tai voit löytää aiheen myös TAMKin hanketarjonnasta. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksin tai pareittain.

Uramahdollisuudet

Koulutus antaa sinulle valmiudet toimia itsenäisesti alan kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Kansainvälinen kokemus osoittaa, että kliiniset asiantuntijat sijoittuvat hyvin erilaisiin asiantuntijaosaamista ja kehittämistä vaativiin tehtäviin.

Tehtävänimikkeitä

Kliinisen asiantuntijan koulutuksen suoritettuasi voit työskennellä hyvin erilaisissa työtehtävissä. Joissakin sairaanhoitopiireissä voit toimia muun muassa asiantuntijasairaanhoitajana.

Perusterveydenhuollossa ja kolmannen sektorin toiminnoissa saatat työskennellä erilaisissa suunnittelu- ja esimiestehtävissä, joissa edellytetään alan asiantuntijuutta. 

Kansainvälisyys

Koulutus antaa sinulle kansainvälisen Advanced Practice Nurse -tason osaamisen.

Opinnoissa käytetään kansainvälistä kirjallisuutta ja tutkimustietoa. Sinulla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen hanketoimintaan tai konferensseihin oman kiinnostuksesi ja opintojen aikaisten mahdollisuuksiesi mukaan. Opinnoissa hyödynnetään myös oman alan kansainvälisiä luentoja ja muuta materiaalia.

Yhteistyökumppanit

Kliinisen asiantuntijan YAMK-opinnoissa tehdään yhteistyötä TAMKin muiden yksiköiden ja muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Opintojen aikana työelämän kanssa tehdään yhteistyötä liittyen projekti- ja kehittämistehtäviin sekä opinnäytetöihin.

Tiivistyvä yhteistyö Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa mahdollistaa ns. ristiinopiskelun tietyillä opintojaksoilla (Tampere3).

Tutkimuksen painopisteet

Koulutuksen keskeinen näkökulma on kehittämisosaamisen vahvistaminen omalla ammattialallasi. Kehittäminen pohjaa näyttöön perustuvaan tietoon, joten opit opintojen aikana hankkimaan tutkimustietoa ja tarkastelemaan sitä kriittisesti. Opit soveltamaan tätä tietoa kehittämistoiminnassasi kliinisenä asiantuntijana.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Helena Peltola, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 661 2304

Koulutuspäällikkö Sari Mettiäinen, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 373 2949

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 17.03.2017

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 15.3. - 5.4.2017. Haku päättyy 5.4. kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 30.6.2017. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 14.7.2017 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.