TAMK tarjoaa koko henkilöstölleen, niin opettajille kuin muulle henkilöstölle, erittäin laajat mahdollisuudet kansainväliseen toimintaan ja itsensä kehittämiseen tällä osa-alueella.

Henkilöstöllä on mahdollisuus hakeutua ulkomaisiin partnerikorkeakouluhin muun muassa opettamaan, tai osallistua projektityöskentelyyn kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa tai partnerien järjestämille kansainvälisille viikoille. Myös räätälöity omaan opetusalaan tai toimintoon tutustuminen, ja näiden bechmarkkaamaaminen on mahdollista, samoin kuin vierailut ulkomaisiin yrityksiin tai organisaatioihin.

Kansainvälistyminen TAMKissa on mahdollista myös matkustamatta. Esimerkiksi osallistuminen TAMKissa järjestettäville kansainvälisille viikoille ja kollegoiden kanssa verkostoituminen niiden aikana tarjoaa mahdollisuuksia tähän. Omalle opintojaksolleen voi myös hankkia ulkomaalaisen kollegan opettamaan osia siitä.