Hyvinvointiteknologian koulutus, insinööri (YAMK)

Hyvinvointiteknologian koulutus antaa sinulle valmiudet hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan asiantuntijan ja kehittäjän tehtäviin. Hyvinvointi- ja terveysteknologian sekä terveydenhuollon toimialan organisaatiot tarvitsevat hyvinvointiteknologian korkeakoulutettuja asiantuntijoita erilaisiin projekti-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin.

Tutkinto: Insinööri (ylempi AMK)

60 op (1 vuosi vuotta)

Tekniikan ja liikenteen ala

Tampere, Pääkampus

8 aloituspaikkaa

Syksyn yhteishaku 6. - 20.9.2017

Alkaa: Tammikuu 2018

Hakukohde: Insinööri (ylempi AMK), Hyvinvointiteknologia


Koulutuksen tavoite

Hyvinvointiteknologian ylempi AMK -koulutus antaa valmiudet hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan asiantuntijan ja kehittäjän tehtäviin. Opit projektinhallintataitoja ja kehityt osaajaksi hyvinvointiteknologisten tuotteiden ja palveluiden innovointiin ja kehittämiseen.

Koulutuksen lähtökohtina ovat työelämän muutokset ja vaatimukset. Ne edellyttävät, että kehittyvien teknologioiden ja palveluiden on oltava asiakas- ja käyttäjälähtöisiä.

Opetuskieli

Opetus toteutetaan pääsääntöisesti suomeksi.

Pätevyys

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutuksen sisältö

Hyvinvointiteknologian opinnoissa yhdistyvät, nimensä mukaisesti, hyvinvointi ja teknologia. Ihmisen hyvinvointia ja terveyttä voidaan ylläpitää ja edistää hyödyntämällä teknologisia ratkaisuja ja edelleen luoda pohjaa uusille hyvinvointia lisääville sovelluksille.

Koulutuksessa keskeisiä syventäviä ammattiopintoja ovat

  • asiakaslähtöinen projektiosaaminen
  • terveysalan laitteiden viranomaisvaatimusten dokumentointi
  • hyvinvointialan palveluliiketoiminta
  • terveysalan teknologisten ratkaisujen hankintaosaaminen
  • terveysteknologioiden ICT-ratkaisut ja niiden vaikuttavuus.

Opintojen rakenne

Opinnot koostuvat opinnäytetyönä (30 op) tehtävästä hyvinvointiteknologia-alaan liittyvästä tutkimuksellisesta kehittämistehtävästä, YAMKin yhteisistä opinnoista ja syventävistä ammattiopinnoista (25 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (5 op).

Syventävissä ammattiopinnoissa kartutat tietojasi ja taitojasi hyvinvointi- ja terveysteknologioihin sekä näihin liittyviin palveluihin. Vapaasti valittavilla opinnoilla täydennät osaamistasi kehittämistehtäväsi tai ammatillisten erityistarpeittesi mukaisesti.

Opintojen toteutus

Lähiopetusta järjestetään kahtena päivänä (torstai-ilta ja perjantaipäivä) noin kahden viikon välein lukukausien aikana.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö (30 op) on työelämälähtöinen, tutkimuksellinen kehittämistehtävä. Teet opinnäytetyön pääsääntöisesti hyvinvointi- tai terveysalan tuotteita ja/tai palveluita tuottavaan organisaatioon.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.

Uramahdollisuudet

Hyvinvointi- ja terveysteknologian sekä terveydenhuollon toimialan organisaatiot tarvitsevat hyvinvointiteknologian korkeakoulutettuja asiantuntijoita erilaisiin projekti-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin.

Tehtävänimikkeenäsi voi olla esimerkiksi sovelluspäällikkö, suunnittelija, järjestelmäpäällikkö tai projektipäällikkö.

Kansainvälistyminen

YAMK-opiskelijana voit mennä opiskelijavaihtoon ulkomaille ja suorittaa opintoja osallistumalla kansainvälisiin hankkeisiin. Opiskelijaryhmä osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös alan kansainvälisiin seminaari-, konferenssi- ja messutapahtumiin. Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa, tai hankkimalla harjoittelupaikan mistä päin maailmaa tahansa.

TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot ja kansainväliset hankkeet sekä projektit.

Yhteistyö

Insinöörit, tradenomit ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset opiskelevat hyvinvointiteknologiaa monialaisena ryhmänä. Osa opintojaksoista toteutetaan yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.

Voit suorittaa myös muiden TAMKin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevien kanssa moniammatillisia opintoja.

Hyvinvointiteknologian tutkintokoulutuksen neuvottelukuntaan kuuluu työelämän edustajia, mikä varmistaa työelämän tarpeiden huomioimisen koulutuksessa.

Tutkimus

Hyvinvointi- ja terveysalan organisaation kanssa tehtävän tutkimuksellisen kehittämistehtävän painotus riippuu kunkin organisaation strategisista tavoitteista.

Tutkimuksellisten oppimistehtävien painopisteinä ovat myös TAMKin strategiset painoalat, kuten Älykkäät työkoneet tai Senioripalvelut.

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

 

Lisätiedot koulutuksesta

Yliopettaja Lea Saarni, lea.saarni@tamk.fi, p. 050 326 6940

Koulutuspäällikkö Marja-Leena Lähteenmäki, marja-leena.lahteenmaki@tamk.fi, p. 050 516 8779

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 12.06.2017

Näin haet korkeakoulujen syksyn yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Syksyn yhteishaku on 6. - 20.9.2017. Haku päättyy 20.9. kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen.

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 24.11.2017. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 8.12.2017 kello 15.00.

Syksyn yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin nettisivuilla ja Opintopolussa. Kun klikkaat alla olevaa linkkiä, näet Opintopolussa kaikki TAMKin syksyn yhteishaussa olevat koulutukset. Hakuohjeet ja linkin hakulomakkeeseen löydät Opintopolusta koulutusten sivuilta.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.