Lähihistoria lyhyesti

1.1.2010 TAMK ja PIRAMK fuusioituivat Tampereen ammattikorkeakouluksi, josta tuli Suomen toiseksi suurin monialainen ammattikorkeakoulu.

1.1.2014 uusi toimilupa Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy:lle, joka ylläpitää Tampereen ammattikorkeakoulua

1.1.2015 toimilupa Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:lle

Taustaoppilaitosten historia

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) sai väliaikaisen toimiluvan 1992 ja vakinaisen toimiluvan 1996.

Pohjana olleet oppilaitokset

  • 1908 Tampereen kauppaopisto > Tampereen kauppaoppilaitos
  • 1912 Teknillinen opisto (Suomen ensimmäinen ) > Tampereen teknillinen oppilaitos
  • 1937 Kurun metsäoppilaitos (nyk. osa Tampereen seudun ammattiopisto Tredua)
  • 1991 Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitos (TTVO)

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu (PIRAMK) sai väliaikaisen toimiluvan 1997 ja vakinaisen toimiluvan 2000.

Pohjana olleet oppilaitokset

  • 1891 Tampereen talouskoulu > Tampereen kotitalousoppilaitos
  • 1904 Ahlmanin maamies- ja emäntäkoulu > Ahlmanin maatalous- ja kotitalousoppilaitos
  • 1931 Tampereen musiikkiopisto > Tampereen konservatorio
  • 1956 Tampereen sairaanhoitokoulu > Tampereen terveydenhuolto-oppilaitos
  • 1962 Ikaalisten kauppaopisto > Ikaalisten kauppaoppilaitos
  • 1965 Tampereen kodinhoitajaopisto > Tampereen sosiaalialan oppilaitos