Opiskeluaikainen harjoittelu on työnantajille helppo ja turvallinen tapa rekrytoida uutta henkilöstöä erilaisiin määräaikaisiin työtehtäviin. Harjoittelijan palkkaaminen hyödyttää työnantajaa monin tavoin. Harjoittelija tuo mukanaan oman alansa uusimmat opit, kielitaitoa, tietotekniikkaosaamista sekä uusia ideoita ja kehittämisajatuksia.

HARJOITTELUN TAVOITTEET
Opiskeltavaan alaan liittyvä harjoittelu on opiskelijoille tärkeä osa opintoja sekä ammatillista kasvua ja urakehitystä. Harjoittelujakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojensa kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin ja kehittää opiskelijan ammatillista osaamista sekä tietojen ja taitojen soveltamista työelämässä.

HARJOITTELUN KESTO
Ammattikorkeakouluopintoihin sisältyy koulutuksesta riippuen vähintään 30 opintopisteen laajuinen työelämässä suoritettava harjoittelu, joka tarkoittaa käytännössä 5 kuukauden työskentelyä. Yleisimmin harjoittelut tehdään 1-3 jaksossa.

HARJOITTELUSOPIMUS
Tampereen ammattikorkeakoulun, opiskelijan ja harjoittelupaikan välille solmitaan harjoittelusopimus. Mikäli kyseessä on palkallinen harjoittelu, kirjoitetaan harjoitteluajalle myös työsopimus, jolloin harjoittelua koskee normaali työlainsäädäntö. Palkattoman harjoittelun aikana TAMK vastaa opiskelijan tapaturmavakuutuksesta.

Käy katsomassa käytännön vinkit harjoittelijan palkkaamiseen osoitteesta www.korkeakouluosaajat.fi.

HARJOITTELUPAIKASTA ILMOITTAMINEN
Työnantajat voivat tarjota harjoittelupaikkoja ammattikorkeakoulujen yhteisen ja työnantajille maksuttoman Jobstep.net-palvelun kautta. Jobstep.net on ammattikorkeakoulujen maksuton työnvälityspalvelu, johon työnantajat voivat jättää omia ilmoituksiaan, ja opiskelijat omat työnhakutietonsa.

Yksittäiset ilmoitukset voi jättää välitettäväksi myös rekryn lomakkeen kautta rekisteröitymättä Jobstep-palveluun.

 

Tarjoa työ-, harjoittelu- tai opinnäytepaikkaa

TAMKrekryn lomake

Ota yhteyttä

Toimistomme on auki ma-to klo 10.00 - 14.00, jolloin tavoitat meidät myös puhelimitse parhaiten. Muina aikoina vastaamme soittoihin mahdollisuuksien mukaan. Voit myös jättää soittopyynnön tai laittaa meille sähköpostia.

TAMKrekry
+358 40 536 9394
tamkrekry@tamk.fi