Etsi täydennyskoulutuksia

Mikä olisi sopiva koulutus juuri sinulle? Koulutuslistauksesta löydät kaikki TAMKin tarjoamat täydentävät koulutukset. Voit rajata hakutuloksia esimerkiksi koulutusalan, -tyypin ja alkamisajankohdan mukaan.

Jos et löydä sopivaa koulutusta, voit tehdä meille koulutusehdotuksen!

Rajaa hakua Rajaa hakua

Kyberturvallisuus

30 op , 26.1. - 23.11.2018

Käsiterapiakoulutus

15 op , Syksy 2018

Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus

5 op, 23.03.2018 - 18.05.2018

Lantionpohjan toimintahäiriöiden ennaltaehkäisy ja hoito (uusittu sisältö)

13-18 op , 15.03.2018 - joulukuu 2018

Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto

2 op, 05.03.2018 - 31.07.2018

Life Drawing

5 op, 22.01.2018 - 23.04.2018

Light Design for Events

5 op, 29.01.2018 - 01.05.2018

Lisäpotkua varhaisiän musiikkikasvatukseen

8 op , 02.02.2018 - 10.11.2018

Live Sound Production

5 op, 21.02.2018 - 29.03.2018

Luonnoskirjatyöskentely

24 h , 08.05.2017-12.6.2017

Lähes nollaenergiarakentaminen MOOC

op , 1.1.2017 - 31.7.2018

Lääkehoidon koulutuksia hoitohenkilökunnalle

aiheet n. 4 h , Sopimuksen mukaan

Maahanmuuttajan koulutuspolun tukeminen ammatillisessa koulutuksessa (Makopo) –verkkokoulutus

1 – 5 op op , 5.10.2017 - 31.5.2018

Makupaloja opettajuuteen

2 op , ajankohdasta riippumaton

Marketing in the Digital World

4 op, 06.03.2018 - 18.04.2018

Matalan kynnyksen ohjelmointia peruskoulun opettajille

8 op , Kevät 2018

Mekaniikka

3 op, 02.04.2018 - 27.05.2018

Microsoft Office Visio - perusteet

3 op, 05.02.2018 - 31.07.2018

Miten teen myyntitulosta

3 op , syksyllä 2016

Mittaamisen ja raportoinnin perusteet

3 op, 12.03.2018 - 03.06.2018

Moniammatillinen kotikuntoutus

30 op , 2.11.2017 - 14.12.2018

Moninaisuusosaaja

2-10 op , syksy 2016 - syksy 2017

Musiikin harjoitusoppilaat

op ,

Musiikin tietotekniikka

3 op, 12.03.2018 - 16.04.2018

Muu musiikin täydennyskoulutus

op ,

Myyntiosaaminen

5 op, 07.03.2018 - 02.05.2018

Neurologinen fysioterapia

10 op , 25.1.-25.5.2018

Näyttöön perustuva toiminta

5 op, 20.04.2018 - 18.05.2018

Näyttöön perustuva toiminta

5 op, 09.02.2018 - 10.03.2018

Ohjausosaaminen ja sähköinen viestintä

3 op, 05.03.2018 - 31.07.2018

Ohjelmoinnin osaamista opettajille

1 pv , sopimuksen mukaan

Opettajasta valmentajaksi

6 x 7 h , sovittavissa

Oppimista ohjauksellisissa kohtaamisissa - OOK

2 - 4 op ,

Osallistava johtaminen ja voimaantuminen

16 h , 08.03.-26.04.2018

Palvelu- ja tuotekehitysosaaja

3 pv , sopimuksen mukaan

Palvelumuotoilua käytännössä -verkkokurssi

5 op , 21.08.2017 - 03.11.2017

Palvelumuotoilulla asiakaspolku kuntoon

20-24 h , Sopimuksen mukaan

Parasta osaamista -webinaarit 2018

op , 23.1.2018 - 31.5.2018

Paremman palvelun palapeli – asiakaslähtöistä liiketoimintaa kannattavasti

3 pv , sopimuksen mukaan

Perioperatiivisen hoitotyön syventävät ammattiopinnot, 10 op

10 op , 11.1.2018 - 24.5.2018

Personal Trainer –koulutus ikääntyneiden ohjaukseen 10 op (uusi laajuus)

10 op , 23.08.2018 – 14.12.2018

Pettu - oppilaitosten välijohtajat puun ja kuoren välissä

10 op , Kevät 2017

Potilaallani on hengitysongelma, mitä teen?

2 pv , 08.03.2018-27.03.2018

Problem Based Learning - PBL tutuksi

1 pv , sopimuksen mukaan

ProDigiOUs

2 pv , 01.01.2017 - 1.3.2017

Projektiosaaminen

5 op, 07.04.2018 - 05.05.2018

Rakennusalan työnjohtokoulutuksen polkuopinnot

60 op , 8.1.- 21.12.2018

Rakennusalan työnjohtokoulutuksen polkuopinnot, Infrarakentaminen/ Monimuoto

60 op , 11.1.-21.12.2018

Rakennusmestarin (AMK) muuntokoulutus

210 op , 13.11.2017- 1.11.2019

Rakenteinen kirjaaminen

8 h , 16.02.2018

Rakenteinen kirjaaminen syventävä kurssi

8 h , 18.05.2018

Rohkeutta ammatilliseen somen käyttöön

2 pv , sopimuksen mukaan

Ruotsin kieliopin perusteet

3 op, 22.01.2018 - 08.04.2018

Saattohoitokoulutus hoitohenkilöstölle

8-10 h , Sopimuksen mukaan

Sairaanhoitajakoulutuksen polkuopinnot/ Iltatoteutus

60 op , 15.1.- 21.12.2018

Sairaanhoitajakoulutuksen polkuopinnot/ Päivätoteutus

60 op , 9.1.-21.12.2018

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen

45 op , 15.03.2018- tammikuu 2019

School Visits for Foreign Students

1 op, 05.02.2018 - 27.05.2018

Seksuaalineuvojakoulutus

30 op , 23.3.2018 - kevät 2019

Silmähoitaja koulutus (uusi koulutus)

10 - 50 op , syksy 2018

Simulaatiokoulutuksia

8 h , Sopimuksen mukaan

Sisustamisen webinaarit

2 h , tulossa syksyllä 2017!

Social Media Marketing

5 op, 13.02.2018 - 24.04.2018

Sosiaali- ja terveysalan liiketoimintaosaaminen

5 op, 09.02.2018 - 10.03.2018

Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalityön työorientaatiot

5 op, 05.04.2018 - 21.05.2018

Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä

5 op, 26.01.2018 - 30.04.2018

Supply Chain Management

15 op, 9.1.2018 - 27.4.2018

Sydän syrjällään -koulutus

op , Sovitaan erikseen.

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju

30 op , 12.09.2017 - 21.09.2018

Sähkö- ja automaatiotekniikan polkuopinnot

60 op , 8.1.-21.12.2018

Sähkö- ja automaatiotekniikan polkuopinnot/ Monimuoto

60 op , 11.1.-21.12.2018

Sähköturvallisuustutkinto 1

op , 20.4.2017

Talousjohtamisen perusteet

5 op, 26.01.2018 - 04.05.2018

Teknologiaosaamisen johtaminen

5 op, 09.02.2018 - 10.03.2018

Tekstiilien ekologisuus ja kemikaalit

1 pv , 18.11.2017

Teollisen internetin asiantuntija (ohjelmistoarkkitehti)

6 kuukautta , 23.10.2017-23.4.2018

Termodynamiikka ja virtaukset

4 op, 07.05.2018 - 17.06.2018

Tidbits of Teacher Training

2 op , open

Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin

5 op, 23.03.2018 - 05.05.2018

Traumaperäiset ongelmat perusterveydenhuollossa - työkaluja hyvän hoitotilanteen ja luottamuksellisen hoitosuhteen luomiseen

2 pv , 15.03.2018 -16.03.2018

Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi

5 op, 26.01.2018 - 24.03.2018

Tulosta tuottava tiimi

1-3 pv , sopimuksen mukaan

Tutkesta toimintaan II

3 - 12 op , 1.5.2016-31.12.2017

Työhyvinvoinnin edistäminen

3 op, 05.03.2018 - 20.05.2018

Työmaan aikataulusuunnittelu ja valvonta

2 pv , 16.01.2018 - 17.01.2018

Työnohjaajakoulutus - Työnohjaaja työyhteisön kehittäjänä

60 op , 13.3.2018 - 19.2.2020

Työterveyshuollon koulutus terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille

15 op , 04.10.2018 – 05.04.2019

Valokuvan käyttö asiakastyössä

5 op , 03.05.2018 - 15.06.2018

Valokuvan valaisu

24 h , 02.05.2017 - 11.05.2017

Valo-väri-aine -workshop

1,5 pv , Keväällä 2018

Varmuutta lääkelaskentaan - lääkelaskupaja

4 h , 21.03.2018

Video Installations

5 op, 14.02.2018 - 21.03.2018

Videotaide

24 h , 6.5.2017 - 21.5.2017

Videotaide 2

24 h , 30.5.2017-11.6.2017

WordPress perusteet

1 pv , Sopimuksen mukaan

Working English for Engineers

3 op, 02.04.2018 - 31.05.2018

Workshop for Screenwriters

1 pv , 31.10.2017

Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka

3 op, 05.03.2018 - 27.04.2018

Yhteisömuusikko

30 op , 18.1.2018 - 18.1.2019

Ylempi AMK: Talotekniikan polkuopinnot

20 op , 18.1.- 19.5.2018