Opiskelija tai korkeakoulun henkilökuntaan kuuluva voi saada vaihtoapurahan lisäksi ylimääräistä taloudellista tukea osallistuakseen kansainväliseen vaihtoon.

Esteettömyystuki on tarkoitettu mahdollistamaan vaihto silloin, kun esimerkiksi vamma, sairaus, oppimisvaikeus tai muu erityistarve aiheuttaa vaihtojaksolle ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole mahdollista saada muualta tukea.

Tukea voidaan myöntää esimerkiksi esteettömään asumiseen, liikkumiseen tai opiskeluun liittyviin erityisjärjestelyihin, kuten oppimateriaaleihin.

Esteettömyystukea voi hakea

  • opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon
  • opettaja- ja henkilökuntavaihtoon
  • intensiivikursseille
  • verkostotapaamisiin.

Tukea on mahdollista hakea Erasmus/Erasmus+ -, FIRST-, Nordplus- ja North–South–South-ohjelmissa. Hakuehtona on osallistuminen joihinkin näistä ohjelmista.