Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Oletko kiinnostunut erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisesta ja opettamisesta? Haluatko saada taitoja ja osaamista erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten kanssa toimimiseen?

60 op

Tampere

Hakuaika: 4.–26.1.2017

Alkaa: 23.–24.8.2017

Maksuton


Koulutuksen kuvaus

Ammatilliset erityisopettajat voivat toimia ammatillisten oppilaitosten, aikuiskoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen opettajina sekä erityisopetuksen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Ammatillisen opettajan haasteet ovat muuttuneet, kun perinteisestä erityisopetuksesta on siirrytty kohti yksilöllistä tukea ja joustavia opintopolkuja sekä monipuolisia oppimis- ja toimintaympäristöjä. Jokainen ammatillisessa koulutuksessa työskentelevä opettaja tarvitsee osaamista opetuksen ja ohjauksen yksilöllistämiseen sekä erityistä tukea tarvitsevien kohtaamiseen ja ohjaukseen.

Ammatillinen erityisopettajankoulutus on opettajien jatkokoulutusta. Se on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat ammatillisina erityisopettajina tai aikovat näihin tehtäviin. Koulutus antaa pätevyyden toimia erityisopetuksen tehtävissä ammatillisessa koulutuksessa.

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen suorittaneet henkilöt voivat toimia opetus- ja asiantuntijatehtävissä:

 • ammatillisissa oppilaitoksissa
 • aikuiskoulutuksessa
 • ammattikorkeakouluissa
 • ammatillisissa erityisoppilaitoksissa
 • kolmannella sektorilla.

Tavoitteet ja sisältö

Erityisopettaja työskentelee alansa asiantuntijana ja kehittäjänä oppilaitosten monipuolisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä sekä verkostoissa alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja lisätä opettajan osaamista toimia erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kanssa moniammatillisissa verkostoissa.

Vuoden 2016 opetussuunnitelman mukaiset osaamiskokonaisuudet ovat alla olevassa kuvassa.

Kuva: Klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana.

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen rakenne

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma sisältää koulutuksen tavoitteet, periaatteet ja sisällöt. Noudatat koko opintojesi ajan sitä opetussuunnitelmaa, jonka mukaan olet aloittanut opintosi.

Tutustu opetussuunnitelmaan 2016 (pdf)

Opintojen toteuttaminen

Voit opiskella monimuotoisesti työn ohessa. Lähiohjauspäivät ovat noin kerran kuukaudessa (2 pv/kk).

Koulutus sisältää

 • lähiohjauspäiviä
 • tiimi- ja verkkotyöskentelyä
 • yksilöllistä ohjausta
 • harjoittelua erilaisissa toiminta- ja oppimisympäristöissä
 • toimintaa eri organisaatioissa ja verkostoissa
 • työnohjauksellisia tilanteita.


Koulutusohjelma on suunniteltu 1,5-vuotiseksi, ja se toteutetaan Tampereella. Opintojen kesto määräytyy opiskelijan aiemman osaamisen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Osa koulutuksesta toteutetaan yhdessä ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen kanssa.

Uusi koulutus alkaa 23. - 24.8.2017.

Lisätiedot koulutuksesta

Lehtori Minna Seppälä
p. 040 635 1582
minna.seppala(at)tamk.fi

Hakuasiat: taok(at)tamk.fi p. 03 245 2054

Lue hakuohjeet

Päivitetty 13.01.2017
Tea Humppi kertoo tiestään ammatilliseksi erityisopettajaksi.


Seuraa TAOKia
 

   Facebook
 

   Twitter
 

   Youtube

Haku

Koulutukseen haetaan ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteisessä haussa. Hakuaika on 4.–26.1.2017.

Hakuinfo

ma 16.1. klo 17–18

Info pidetään verkossa osoitteessa https://connect.funet.fi/tamk-taok/. Yhteys avataan noin 15 minuuttia ennen. Tuona aikana on mahdollista esimerkiksi testata äänen kuuluvuutta.

Valintamenettely

Valintamenettely on samanlainen kaikissa opettajakorkeakouluissa. Valinta toteutetaan hakulomakkeen perusteella. Ensin tarkistetaan hakijoiden hakukelpoisuus, ja sen jälkeen pisteytetään hakukelpoisten hakemukset. Valintakoetta ei ole.

Ammatillisen erityisopettajankoulutukseen otetaan 15 uutta opiskelijaa.

Valintaperusteet lyhyesti (pdf)

Löydät tarkemmat valintaperusteiden kuvaukset Opintopolusta.

Alin opiskelupaikkaan oikeuttava pistemäärä aikaisemmin:

 • 2015: 20
 • 2016: 23 (Tekniikan ja liikenteen kiintiössä 18).

Aikataulu

Hakuaika on 4.–26.1.2017. Se päättyy 26.1. klo 15.00. Hakulomake on hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi.

Jos et pysty hakemaan sähköisellä lomakkeella, ota yhteyttä opettajakorkeakouluun (yhteystiedot alla).

Lähetä hakemuksesi tuloste ja liitteet 2.2. klo 15:een mennessä osoitteella
Tampereen ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere.

Opiskelijavalinnat julkistetaan aikaisintaan 23.3.2017 Oma opintopolku -palvelussa.

Opiskelupaikka on otettava vastaan 6.4.2017 klo 15:een mennessä.

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuus ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen

Voit hakea ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen, jos sinulla on ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus (A 986/1998,13. § momentit 1 - 5, 14. §, 29. § ) ja vähintään 6 kuukauden päätoiminen opetus- tai ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta.

Kaikilla hakijoilla tulee olla aikaisemmin suoritettu opettajankoulutus.

Ammatillisten opintojen opettajalla tulee olla vähintään kolmen vuoden (joissakin tapauksissa viiden vuoden) työkokemus opetustehtävää vastaavalta alalta. Tarvittaessa työkokemus tarkistetaan pyytämällä työtodistukset.

Vähintään 6 kuukauden päätoimista opetus- tai ohjauskokemusta ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta edellytetään, koska koulutus on tarkoitettu pääasiassa ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleville opettajille.

Erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus

(A 986/1998, 16. §, 1. mom.)

Erityisopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on tässä asetuksessa säädetty ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus ja vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset ammatillisen koulutuksen erityisopettajan opinnot tai yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 19 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyt erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. 

Usein kysytyt kysymykset

K: Voinko tulla valituksi, jos en ole toiminut erityisopettajana? 
V: Kyllä voit. Erityisopetuksen kokemuksesta saa pisteitä, mutta tämä on vain osa pisteytyksestä.

K: Voinko tulla valituksi, jos toimin erityisopettajana peruskoulussa? 
V: Kyllä, jos sinulla on myös päätoimista opetus- tai ohjauskokemusta ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta vähintään 6 kk.

K: Suomi ei ole äidinkieleni? Voinko silti hakea erityisopettajankoulutukseen? 
V: Voit hakea erityisopettajankoulutukseen, vaikka äidinkielesi olisi jokin muu kieli kuin suomi. Suomen kielen taitosi täytyy kuitenkin olla riittävä, jotta pystyt opiskelemaan suomen kielellä 

K: Olen suorittanut verkko-opetukseen, työssäoppimisen ohjaamiseen ja näyttöihin liittyvää täydennyskoulutusta, saanko erityisopetuksen täydennyskoulutuspisteitä? 
V: Et valitettavasti saa. Kyseisten koulutusten katsotaan olevan opettajien yleistä pedagogista täydennyskoulutusta eikä niitä pisteitetä erityisopetukseen liittyvänä täydennyskoulutuksena.

K: Miksi en saa pisteitä tutkinnostani? 
V: Tutkintoasi kysytään taustatietona, jolla ei ole merkitystä pisteytyksen kannalta. Tutkinnolla on merkitystä tarkistettaessa kelpoisuuttasi toimia ammatillisen oppilaitoksen opettajana. 

K: Miten lasken sivutoimisen opetuskokemukseni? 
V: Tässä käytetään laskukaavaa, jossa 64 tuntia sivutoimista opetusta vastaa yhden kuukauden päätoimista opetustyötä.

K: Minut valittiin toissijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakouluun, voinko kuitenkin jäädä odottamaan peruutuspaikkaa ensisijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakoulusta?
V: Et valitettavasti. Varasijalta voidaan valita vain hakija, joka ei saanut opiskelupaikkaa kummastakaan opettajakorkeakoulusta.

K: En saanut opiskelupaikkaa. Täytyykö minun itse ottaa yhteyttä ja kysellä peruutuspaikkaa opettajakorkeakoulusta?
V: Ei tarvitse. Opettajakorkeakoulu ottaa yhteyttä pistejärjestyksessä seuraavaan hakijaan, jos opiskelupaikka vapautuu.

K: Paljonko koulutus maksaa?
V: Koulutus on valtion rahoittamaa, eli se on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija vastaa itse mahdollisista matka-, ruoka- ja oppimateriaalikustannuksistaan.

Lisätiedot hakemisesta

taok@tamk.fi
p. 03 2452 054

Hae!

Koulutukseen haetaan opintopolku.fi-sivustolta löytyvällä hakulomakkeella.

Tervetuloa ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen

Alla on opintojen aloittamiseen liittyviä tietoja ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen vuonna 2016 valituille uusille opiskelijoille.

Opiskeluaika

Opinto-oikeus 2016 valituilla opiskelijoilla on 31.7.2019 asti.

Jos et voi aloittaa opintojasi lukuvuoden 2016 alussa, voit siirtää opintojasi vuodella. Poissaoloaika kuluttaa kuitenkin kolmen vuoden opinto-oikeusaikaa. Mikäli et pysty suorittamaan opintoja loppuun kolmessa vuodessa, sinun tulee hakea uudestaan koulutukseen.

Opintojen aloitus

Opiskeluryhmäsi opinnot alkavat Tampereella (TAMK/Kuntokatu 3) lähiohjauspäivillä 24.–25.8.2016 klo 9.00–16.00.

Aloituspäivien ohjelma

Lähiohjauspäivät

Lähiohjauspäivien alustavat ajankohdat:

Syksy 2016

24.–25.8.
21.–22.9.
12.–13.10.
30.11.–1.12.
14.12.

Kevät 2017

25.–26.1.
15.–16.2.
15.–16.3.
19.–20.4.
17.–18.5.

Syksy 2017

6.–7.9.
11.10.
15.11.
Valmistumisjuhla joulukuussa

Lähiohjauspäivä tarkoittaa yhteistä päivän pituista tapaamista Tampereella. Se voi tarkoittaa myös videoneuvotteluyhteydellä toteutettavaa yhteistä kokoontumista verkossa.

Koulutuksen aloituspäiviin, kuten muihinkin lähiohjauspäiviin osallistuminen on erittäin tärkeää. Aloituspäivinä orientoidutaan koulutukseen, tutustutaan toisiin opiskelijoihin ja aloitetaan oman opiskeluohjelman suunnittelu.

Opiskeluun tarvittava työskentelyaika

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Keskimäärin tämä tarkoittaa 1600 tunnin työskentelyä. Todellisuudessa opiskeluun tarvittava työskentelyaika vaihtelee suuresti eri opiskelijoiden välillä, ja siihen vaikuttaa mm. opiskelijan aikaisempi osaaminen.

Lähiohjauspäivien lisäksi opintoihin kuuluu itsenäistä opiskelua, tiimityöskentelyä, opiskelua verkossa sekä opetus- ja ohjausharjoittelua erityisopetuksen ja -ohjauksen toimintaympäristöissä. Varaathan itsellesi aikaa opiskella.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma 2016 (pdf-tiedosto)

Tietokoneen käyttö

Oppimisympäristömme on Moodle, jota TAMKissa kutsutaan Tabulaksi. Saat oikeuden myös opintorekisteriin ja opiskeluajaksi sinulle annetaan käyttöön oma TAMKin sähköpostiosoite.

Oman kannettavan tietokoneen tai mobiililaitteen käyttö on hyödyllistä myös lähiohjauspäivinä.

Henkilötietojen muutokset

Henkilötietojen muutoksista on ilmoitettava sähköpostitse koordinaattori Paula Larvalalle.

Opiskelijakunnan jäsenyys

TAOKin opiskelijat ovat oikeutettuja liittymään Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäseniksi ja saamaan vihreän opiskelijakortin, jonka voi tilata Tamkon nettisivujen kautta.

Saapumisohjeet TAMKiin

Löydät saapumisohjeet sekä muuta tietoa (pysäköinti jne.) TAMKin pääkampuksesta täältä.

Majoittuminen Tampereella

TAMKilla on sopimus alla olevien tamperelaisten hotellien kanssa. TAOKin opiskelijat voivat yöpyä niissä sopimushintaan. Huonetta varattaessa kannattaa sanoa olevansa TAMKin opiskelija.

Lisätiedot

lehtori Annikki Torikka, p. 040 800 4195
(TAMKilaisten sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tamk.fi)