Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Oletko kiinnostunut erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisesta ja opettamisesta? Haluatko saada taitoja ja osaamista erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten kanssa toimimiseen?

60 op

Tampere

Hakuaika: 8.–29.1.2019

Alkaa: 2019

Maksuton


Koulutuksen kuvaus

Ammatilliset erityisopettajat voivat toimia ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen opettajina sekä erityisopetuksen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Ammatillisen opettajan haasteet ovat muuttuneet, kun perinteisestä erityisopetuksesta on siirrytty kohti yksilöllistä tukea ja joustavia opintopolkuja sekä monipuolisia oppimis- ja toimintaympäristöjä. Jokainen ammatillisessa koulutuksessa työskentelevä opettaja tarvitsee osaamista opetuksen ja ohjauksen yksilöllistämiseen sekä erityistä tukea tarvitsevien kohtaamiseen ja ohjaukseen.

Ammatillinen erityisopettajankoulutus on opettajien jatkokoulutusta. Se on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat ammatillisina erityisopettajina tai aikovat näihin tehtäviin. Koulutus antaa pätevyyden toimia erityisopetuksen tehtävissä ammatillisessa koulutuksessa.

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen suorittaneet henkilöt voivat toimia opetus- ja asiantuntijatehtävissä:

 • ammatillisessa koulutuksessa
 • ammattikorkeakouluissa
 • kolmannella sektorilla.

Tavoitteet ja sisältö

Erityisopettaja työskentelee alansa asiantuntijana ja kehittäjänä oppilaitosten monipuolisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä sekä verkostoissa alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja lisätä opettajan osaamista toimia erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kanssa moniammatillisissa verkostoissa.

Koulutuksen osaamiskokonaisuudet ovat alla olevassa kuvassa (klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana).

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma sisältää koulutuksen tavoitteet, periaatteet ja sisällöt. Noudatat koko opintojesi ajan sitä opetussuunnitelmaa, jonka mukaan olet aloittanut opintosi.

Opetussuunnitelma 2018.

Opintojen toteuttaminen

Voit opiskella monimuotoisesti työn ohessa. Lähiohjauspäivät ovat noin kerran kuukaudessa (2 pv/kk).

Koulutus sisältää

 • lähiohjauspäiviä
 • tiimi- ja verkkotyöskentelyä
 • yksilöllistä ohjausta
 • harjoittelua erilaisissa toiminta- ja oppimisympäristöissä
 • toimintaa eri organisaatioissa ja verkostoissa.

Koulutusohjelma on suunniteltu 1,5-vuotiseksi, ja se toteutetaan Tampereella. Opintojen kesto määräytyy opiskelijan aiemman osaamisen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Osa koulutuksesta toteutetaan yhdessä ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen kanssa.

Lisätiedot koulutuksesta

Lehtori Minna Seppälä
p. 040 635 1582
minna.seppala(at)tamk.fi

Hakuasiat: taok(at)tamk.fi p. 03 245 2054

Lue hakuohjeet

Päivitetty 15.06.2018
Tea Humppi kertoo tiestään ammatilliseksi erityisopettajaksi.


Seuraa TAOKia
 

   Facebook
 

   Twitter
 

   Youtube

Haku

Seuraava hakuaika ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen on 8.–29.1.2019. Alla olevat tiedot koskevat vuoden 2018 hakua. Päivitämme sivun syksyllä.

 Valintamenettely

Valintamenettely on samanlainen kaikissa opettajakorkeakouluissa. Valinta toteutetaan hakulomakkeen perusteella. Ensin tarkistetaan hakijoiden hakukelpoisuus, ja sen jälkeen pisteytetään hakukelpoisten hakemukset. Valintakoetta ei ole.

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opiskelijavalinta perustuu valtakunnalliseen hakupisteytykseen, joka koostuu v. 2018 seuraavista osa-alueista:

 • erityisopetuksen kokemus oppilaitoksista
 • erityispedagogiikan perusopinnot
 • erityisopetuksen koulutus 1.1.2010 jälkeen
 • työelämäkokemus erityistä tukea tarvitsevien parissa

Valintaperusteet lyhyesti (pdf-taulukko)

Löydät tarkemmat valintaperusteiden kuvaukset Opintopolusta.


Ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen otetaan 15 uutta opiskelijaa.


Alin opiskelupaikkaan oikeuttava pistemäärä aikaisemmin:

 • 2015: 20
 • 2016: 23 (Tekniikan ja liikenteen kiintiössä 18)
 • 2017: 22.

Huom! Valintaperusteiden muutoksista johtuen aiempien vuosien pisteet eivät ole vertailukelpoisia enää vuonna 2018.

Aikataulu

Hakuaika on 10.–30.1.2018. Se päättyy 30.1. klo 15.00. Hakulomake on hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi.

Jos et pysty hakemaan sähköisellä lomakkeella, ota yhteyttä opettajakorkeakouluun (yhteystiedot alempana).

Hakemuksen tuloste ja liitteet tulee lähettää 7.2.2018 mennessä osoitteella
TAMK/Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Kuntokatu 3
33520 Tampere.

Opiskelijavalinnat julkistetaan aikaisintaan 22.3.2018 Oma Opintopolku -palvelussa.

Opiskelupaikka on otettava vastaan 5.4.2018 klo 15:een mennessä.

Ensimmäiset lähiohjauspäivät 22.–23.8.2018.

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuus ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen

Voit hakea ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen, jos sinulla on ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus (A 986/1998, 13. §, 13. a §, 13. b §, 14. §, 29. §) ja vähintään 6 kuukauden päätoiminen opetus- tai ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta.

Kaikilla hakijoilla tulee olla aikaisemmin suoritettu opettajankoulutus.

Ammatillisten tutkinnon osien opettajalla tulee olla vähintään kolmen vuoden (joissakin tapauksissa viiden vuoden) työkokemus opetustehtävää vastaavalta alalta. Tarvittaessa työkokemus tarkistetaan pyytämällä työtodistukset.

Vähintään 6 kuukauden päätoimista opetus- tai ohjauskokemusta ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta edellytetään, koska koulutus on tarkoitettu pääasiassa ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleville opettajille.

Erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus

(A 986/1998, 16. §, 1. mom.)

Erityistä tukea ja vaativaa erityistä tukea on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on tässä asetuksessa säädetty ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus ja vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset ammatillisen koulutuksen erityisopettajan opinnot tai yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 19 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyt erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

 

Usein kysytyt kysymykset

K: Voinko tulla valituksi, jos en ole toiminut erityisopettajana? 
V: Kyllä voit. Erityisopetuksen kokemuksesta saa pisteitä, mutta tämä on vain osa pisteytyksestä.

K: Voinko tulla valituksi, jos toimin erityisopettajana peruskoulussa? 
V: Kyllä, jos sinulla on myös päätoimista opetus- tai ohjauskokemusta ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta vähintään 6 kk.

K: Suomi ei ole äidinkieleni? Voinko silti hakea erityisopettajankoulutukseen? 
V: Voit hakea erityisopettajankoulutukseen, vaikka äidinkielesi olisi jokin muu kieli kuin suomi. Suomen kielen taitosi täytyy kuitenkin olla riittävä, jotta pystyt opiskelemaan suomen kielellä 

K: Olen suorittanut verkko-opetukseen, työssäoppimisen ohjaamiseen ja näyttöihin liittyvää täydennyskoulutusta, saanko erityisopetuksen täydennyskoulutuspisteitä? 
V: Et valitettavasti saa. Kyseisten koulutusten katsotaan olevan opettajien yleistä pedagogista täydennyskoulutusta eikä niitä pisteitetä erityisopetukseen liittyvänä täydennyskoulutuksena.

K: Miksi en saa pisteitä tutkinnostani? 
V: Tutkintoasi kysytään taustatietona, jolla ei ole merkitystä pisteytyksen kannalta. Tutkinnolla on merkitystä tarkistettaessa kelpoisuuttasi toimia ammatillisen oppilaitoksen opettajana. 

K: Minut valittiin toissijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakouluun, voinko kuitenkin jäädä odottamaan peruutuspaikkaa ensisijaisen hakutoiveeni opettajakorkeakoulusta?

V: Et valitettavasti. Varasijalta voidaan valita vain hakija, joka ei saanut opiskelupaikkaa kummastakaan opettajakorkeakoulusta.

K: En saanut opiskelupaikkaa. Täytyykö minun itse ottaa yhteyttä ja kysellä peruutuspaikkaa opettajakorkeakoulusta?
V: Ei tarvitse. Opettajakorkeakoulu ottaa yhteyttä pistejärjestyksessä seuraavaan hakijaan, jos opiskelupaikka vapautuu.

K: Paljonko koulutus maksaa?
V: Koulutus on valtion rahoittamaa, eli se on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija vastaa itse mahdollisista matka-, ruoka- ja oppimateriaalikustannuksistaan.

Lisätiedot hakemisesta

taok@tamk.fi
p. 03 2452 054

Hae!

Koulutukseen haetaan opintopolku.fi-sivustolta löytyvällä hakulomakkeella.

Tällä sivulla on opintojen aloittamiseen liittyviä tietoja ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen vuonna 2018 valituille uusille opiskelijoille.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Ota opiskelupaikkasi vastaan viimeistään 5.4.2018 klo 15.00 mennessä Oma Opintopolku -palvelussa. Voit kirjautua palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella osoitteessa www.opintopolku.fi. Jos et ole ottanut opiskelupaikkaasi vastaan määräaikaan mennessä, menetät sen.

Samalla kun otat vastaan tarjotun opiskelupaikan, ilmoittaudu myös läsnä olevaksi opintoihin lukuvuodelle 2018–2019. Linkki ilmoittautumiseen aukeaa Oma Opintopolku -palveluun heti opiskelupaikan vastaanotettuasi.

Rekisteröi TAMK-käyttäjätunnus käyttöösi ennen opintojen alkua. Kun olet ilmoittautunut läsnä olevaksi ja tietosi on siirretty TAMKin opiskelijahallintorekisteriin, saat omaan sähköpostiisi linkin tunnuksen rekisteröimistä varten. Viesti lähetetään osoitteesta helpdesk@tamk.fi. Tarvitset palvelun käyttämiseen verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Tunnuksilla pääset tutustumaan TAMKin intraan (intra.tamk.fi). Tutustu mm. TAOKin opinto-oppaaseen. Osa TAMKin palveluista toimii vasta opinto-oikeusajan alettua (esim. opintojaksoille ilmoittautuminen).

Opiskeluaika

Vuonna 2018 valittujen opiskelijoiden opinto-oikeus on voimassa 31.7.2021 saakka.

Opintojen aloitus

Opiskeluryhmäsi opinnot alkavat Tampereella (TAMK/Kuntokatu 3) lähiohjauspäivillä 22.–23.8.2018 klo 9.00–16.00.

Aloituspäivien ohjelma ja tarkemmat tiedot tulevat tälle sivulle noin viikkoa ennen aloitusta.

Lähiohjauspäivät

Lähiohjauspäivät ovat keskiviikkoisin ja torstaisin, ellei muuta mainita. Lähiohjauspäivien alustavat ajankohdat:

Syksy 2018

22.–23.8.
12.–13.9.
10.-11.10.
15.-16.11. (to–pe)
19.12. 

Kevät 2019

23.–24.1.
13.–14.2.
13.–14.3.
24.–25.4.
15.–16.5.

Syksy 2019

 4.–5.9.
9.–10.10.
13.–14.11.
Valmistumisjuhla joulukuussa

Lähiohjauspäivä tarkoittaa yhteistä tapaamista Tampereella. Se voi tarkoittaa myös videoneuvotteluyhteydellä toteutettavaa yhteistä kokoontumista verkossa.

Koulutuksen aloituspäiviin, kuten muihinkin lähiohjauspäiviin osallistuminen on erittäin tärkeää. Aloituspäivillä orientoidutaan koulutukseen, tutustutaan toisiin opiskelijoihin ja aloitetaan henkilökohtaisen opiskeluohjelman suunnittelu. 

Opiskeluun tarvittava työskentelyaika

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Tämän osaamisen saavuttaminen tarkoittaa keskimäärin 1600 tunnin työskentelyä. Koulutus toteutetaan osaamisperustaisesti oman henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaan.

Lähiohjauspäivien lisäksi opintoihin kuuluu itsenäistä osaamisen hankkimista, tiimissä tapahtuvaa työskentelyä, verkossa tapahtuvaa opiskelua sekä erityisopetuksen ja -ohjauksen moninaisissa toimintaympäristöissä toimimista. Varaathan itsellesi aikaa opiskella. 

Opetussuunnitelma (OPS)

Opetussuunnitelma 2018.

Tietokoneen käyttö

Oppimisympäristömme on Moodle, jota TAMKissa kutsutaan Tabulaksi. Saat myös oikeuden opiskelijoiden PAKKI-työpöydälle ja TAMKin sähköpostiosoitteen, jota käytetään koulutukseen liittyvässä tiedotuksessa.

Henkilötietojen muutokset

Voit päivittää yhteystietojasi PAKKI-työpöydällä. Henkilötietojen muutoksista on ilmoitettava sähköpostitse opintoasiainkoordinaattori Teija Helinille.

Opiskelutodistus

Jos tarvitset opiskelutodistusta esimerkiksi verottajaa, työpaikkaa, päiväkotia tai työvoimatoimistoa varten, voit pyytää sitä tällä lomakkeella. Opintojen aloituspäiväksi tulostuu ensimmäinen lähiohjauspäivä. Siihen saakka voit käyttää myös saamaasi hyväksymissähköpostia todisteena opinnoistasi.

Opiskelijakunnan jäsenyys

TAOKin opiskelijat ovat oikeutettuja liittymään Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäseniksi ja saamaan vihreän opiskelijakortin, jonka voi tilata Tamkon nettisivujen kautta.

Saapumisohjeet TAMKiin

Löydät saapumisohjeet sekä muuta tietoa (pysäköinti jne.) TAMKin pääkampuksesta täältä.

Kampuksella ja sen lähistöllä on hyvin rajallisesti pysäköintipaikkoja. Siksi kannattaa tulla julkisilla kulkuvälineillä.

Majoittuminen Tampereella

TAMKilla on sopimus alla olevien tamperelaisten hotellien kanssa. TAOKin opiskelijat voivat yöpyä niissä sopimushintaan. Huonetta varattaessa kannattaa sanoa olevansa TAMKin opiskelija.

Lisätiedot

Opintojen sisällöt: lehtori Minna Seppälä, p. 040 635 1582
Opintohallintoasiat: opintoasiainkoordinaattori Teija Helin, p. 040 801 6249

(TAMKilaisten sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tamk.fi)