Muuttuva työelämä edellyttää uudenlaista ja monialaista osaamista. Kehitä asiantuntijuuttasi uusilla erikoistumiskoulutuksilla. Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä ja ne voidaan suorittaa työn ohessa.

Erikoistumiskoulutus on ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää koulutusta. Se on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille, jo työelämässä toimiville henkilöille.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut suunnittelevat ja toteuttavat erikoistumiskoulutuksia yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Keväällä 2017 AMK-verkostossa suunnitellaan erikoistumiskoulutuksia seuraavista aihealueista:

Biotalous
Digitaalisuus liiketoiminnassa
Metsäteollisuuden tehdasosaaminen
Moniammatillinen etäkuntoutus
Moniammatillinen mielenterveys- ja päihdetyö
Rakennustekniikka
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta
Sosioemotionaalista tukea tarvitsevat lapset

Uutta erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset tulivat voimaan vuoden 2015 alusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 30.4.2015:
Ensimmäiset korkeakoulujen uudet erikoistumiskoulutukset käynnistyvät

TAMKin erikoistumiskoulutukset syksyllä 2016

Tulossa vuonna 2017

Tammikuussa alkaa Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus (haku päättynyt).

Syksyllä alkavat:

  • Korjausrakentaminen, 30 op
  • Moniammatillinen kotikuntoutus, 30 op
  • Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju, 30 op

Haku alkaa 18.4.2017. Tarkemmat tiedot koulutuksista päivitetään maalis-huhtikuussa.

Ota yhteyttä