Muuttuva työelämä edellyttää uudenlaista ja monialaista osaamista ja asiantuntijuutta. Erikoistumiskoulutus on ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää koulutusta. Se on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille, jo työelämässä toimiville henkilöille.

Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä ja ne voidaan suorittaa työn ohessa. Erikoistumiskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä AMK- verkoston ja työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Tulossa

Tarkemmat tiedot syksyllä alkavista koulutuksista päivitetään maalis-huhtikuun aikana.

Alkaneet

Suunnitteilla olevat opinnot

TAMK on mukana suunnittelemassa opintoja seuraavista aihealueista. Osa suunnitteilla olevista koulutuksista järjestetään TAMKissa. Ilmoitamme tällä sivustolla koulutusten käynnistymisestä.

  • Biotalous
  • Digitaalisuus liiketoiminnassa
  • Metsäteollisuuden tehdasosaaminen
  • Moniammatillinen etäkuntoutus
  • Mielenterveys- ja päihdetyö
  • Rakennustekniikka
  • Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta
  • Sosioemotionaalista tukea tarvitsevat lapset

 

Ota yhteyttä