Accounting and Finance

15 op, 11.1.2018 - 26.4.2018

Advanced 3D Workshop

5 op, 08.03.2018 - 30.05.2018

Advanced Live Event Workshop

5 op, 26.03.2018 - 26.04.2018

Advanced Media Techniques Workshop

5 op, 09.03.2018 - 30.05.2018

Advanced Moving Image

5 op, 06.03.2018 - 18.04.2018

Advanced Sound Design Workshop

5 op, 19.03.2018 - 30.05.2018

Advanced Web Design workshop

5 op, 14.03.2018 - 16.05.2018

Ammatillinen vuorovaikutus

3 op, 05.03.2018 - 31.07.2018

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava suomen kieli ja kirjoittaminen

3 op, 01.03.2018 - 31.05.2018

Arkkitehtuuripiirtämisen perusteet

3 op, 2.5.2018 - 26.5. 2018

Asiakkuuksien hallinta

5 op, 23.03.2018 - 18.05.2018

Business Model Canvas

2 op, 12.02.2018 - 18.03.2018

Colour Theory and History of Painting

5 op, 30.01.2018 - 20.03.2018

Conflict Management and Communication

5 op, 20.02.2018 - 31.05.2018

Creating Your First Video Game

3 op, 14.05.2018 - 08.06.2018

Customer Journey and Marketing Analysis

3 op, 17.04.2018 - 02.05.2018

Each One Teach One

2 op, 07.02.2018 - 27.05.2018

Englannin kieliopin perusteet

3 op, 19.03.2018 - 20.05.2018

English for Social Services

3 op, 04.04.2018 - 16.05.2018

Functional facility design (non-stop enrollment)

5 op, 1.1.2018 - 31.12.2018

Game Academy Summer Workshop

5 op, 07.06.2018 - 30.07.2018

Game Academy Summer Workshop Project

5 op, 07.06.2018 - 30.07.2018

Game sound design workshop

5 op, 20.02.2018 - 02.05.2018

Graafinen viestintä II

5 op, 27.03.2018 - 24.04.2018

Henkilöstöoikeuden ja palkkahallinnon jatkokurssi

5 op, 12.03.2018 - 31.05.2018

Hoitotiede eilen ja tänään

3 op, 05.03.2018 - 31.07.2018

Idean kaupallistaminen

2 op, 15.03.2018 - 16.03.2018

Informaatioteknologia

2 op, 20.03.2018 - 17.04.2018

Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot

3 op, 10.04.2018 - 29.05.2018

Intercultural Communication

3 op, 22.01.2018 - 30.04.2018

International Project Management

5 op, 08.02.2018 - 19.04.2018

Introduction to Fine Art Photography

3 op, 30.05.2018 - 15.06.2018

Introduction to Moving Image

3 op, 30.05.2018 - 15.06.2018

Introduction to Music Business and Entrepreneurship

3 op, 27.05.2018 - 22.06.2018

Introduction to Painting

3 op, 28.05.2018 - 22.06.2018

Introduction to Song Writing

3 op, 28.05.2018 - 22.06.2018

Introduction to Sound Design

3 op, 25.05.2018 - 22.06.2018

Introduction to User Experience Design

3 op, 01.06.2018 - 15.06.2018

Introduction to Visual Design

3 op, 25.05.2018 - 31.07.2018

Kiinteistönvälityksen osaaja

30 op, 01.02.2018 - 13.12.2018

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS)

5 op, 27.01.2018 - 30.04.2018

Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus

5 op, 23.03.2018 - 18.05.2018

Laskimonsisäinen nestehoito ja verensiirto

2 op, 05.03.2018 - 31.07.2018

Life Drawing

5 op, 22.01.2018 - 23.04.2018

Light Design for Events

5 op, 29.01.2018 - 01.05.2018

Live Sound Production

5 op, 21.02.2018 - 29.03.2018

Marketing in the Digital World

4 op, 06.03.2018 - 18.04.2018

Mekaniikka

3 op, 02.04.2018 - 27.05.2018

Microsoft Office Visio - perusteet

3 op, 05.02.2018 - 31.07.2018

Mittaamisen ja raportoinnin perusteet

3 op, 12.03.2018 - 03.06.2018

Musiikin tietotekniikka

3 op, 12.03.2018 - 16.04.2018

Myyntiosaaminen

5 op, 07.03.2018 - 02.05.2018

Näyttöön perustuva toiminta

5 op, 20.04.2018 - 18.05.2018

Näyttöön perustuva toiminta

5 op, 09.02.2018 - 10.03.2018

Ohjausosaaminen ja sähköinen viestintä

3 op, 05.03.2018 - 31.07.2018

Projektiosaaminen

5 op, 07.04.2018 - 05.05.2018

Prosessitekniikan epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt

4 op, 06.02.2018 - 26.03.2018

Ruotsin kieliopin perusteet

3 op, 22.01.2018 - 08.04.2018

Saksan kielen alkeet 2

3 op, 18.01.2018 - 12.04.2018

School Visits for Foreign Students

1 op, 05.02.2018 - 27.05.2018

Sketch Book seminar

5 op, 18.01.2018 - 17.05.2018

Social Media Marketing

5 op, 13.02.2018 - 24.04.2018

Sosiaali- ja terveysalan liiketoimintaosaaminen

5 op, 09.02.2018 - 10.03.2018

Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalityön työorientaatiot

5 op, 05.04.2018 - 21.05.2018

Sovitus ja soitinnuksen perusteet

3 op, 18.01.2018 - 17.05.2018

Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä

5 op, 26.01.2018 - 30.04.2018

Supply Chain Management

15 op, 9.1.2018 - 27.4.2018

Talousjohtamisen perusteet

5 op, 22.01.2018 - 04.05.2018

Teknologiaosaamisen johtaminen

5 op, 09.02.2018 - 10.03.2018

Termodynamiikka ja virtaukset

4 op, 07.05.2018 - 17.06.2018

Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin

5 op, 23.03.2018 - 05.05.2018

Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi

5 op, 26.01.2018 - 24.03.2018

Työhyvinvoinnin edistäminen

3 op, 05.03.2018 - 20.05.2018

Video Installations

5 op, 14.02.2018 - 21.03.2018

Working English for Engineers

3 op, 02.04.2018 - 31.05.2018

Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka

3 op, 05.03.2018 - 27.04.2018

Yrittäjän talousstartti

2 op, 14.02.2018 - 21.03.2018