Advanced popular music theory

3 op, 25.10.2018 - 20.12.2018

Asiakkuuksien hallinta

5 op, 22.09.2018 - 30.11.2018

B2B myyntiosaaminen

5 op, 01.10.2018 - 30.11.2018

B2B myyntivuorovaikutustaidot

5 op, 25.10.2018 - 22.11.2018

CAE

5 op, 27.08.2018 - 21.12.2018

Conflict Management and Communication

5 op, 31.08.2018 - 30.11.2018

Consultation Projects

10 op, 28.08.2018 - 31.12.2018

Contaminated Soils

4 op, 03.09.2018 - 14.12.2018

Englannin kieliopin perusteet

3 op, 24.09.2018 - 02.12.2018

English for Music Professionals

3 op, 07.09.2018 - 14.12.2018

Erilaiset oppimismenetelmät

4 op, 06.09.2018 - 18.04.2019

Experience Economy and Product Development

5 op, 13.09.2018 - 16.11.2018

Functional facility design (non-stop enrollment)

5 op, 1.1.2018 - 31.12.2018

Geometria ja vektorilaskenta

3 op, 29.10.2018 - 17.12.2018

Graafinen viestintä I

5 op, 02.10.2018 - 27.11.2018

Growthmakers

30 op, 3.9.2018 -

Henkilöstö ja johtaminen (Kauppa & yrittäjyys-opinnot)

5 op, 01.09.2018 - 31.07.2019

Henkilöstöoikeuden ja palkkahallinnon perusteet

5 op, 10.09.2018 - 02.12.2018

Henkilöstövoimavarojen johtaminen

5 op, 21.09.2018 - 31.12.2018

Henkilöstövoimavarojen johtaminen

5 op, 16.11.2018 - 31.12.2018

Industrial Logistic Processes

5 op, 28.08.2018 - 21.12.2018

Informaatioteknologia

2 op, 05.09.2018 - 09.01.2019

Innovaatioalustat

2 op, 01.08.2018 - 31.12.2018

Innovations and Business Management

5 op, 28.08.2018 - 31.12.2018

Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot

3 op, 27.08.2018 - 28.10.2018

Insinöörin tietotekniikan perusteet

3 op, 27.08.2018 - 21.12.2018

Isännöinti

5 op, 25.10.2018 - 13.12.2018

Itsetuntemus ja sen kehittäminen työelämätaitona

5 op, 01.10.2018 - 15.12.2018

Kansantalous

2 op, 22.10.2018 - 23.12.2018

Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot (Kauppa & yrittäjyys-opinnot)

5 op, 01.09.2018 - 31.07.2019

Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi/Sellukuidut

3 op, 24.09.2018 - 31.12.2018

Kiinteistönvälityksen case-tapaukset

3 op, 27.09.2018 - 11.10.2018

Kiinteistönvälityksen osaaja

30 op, 01.02.2018 - 13.12.2018

Kirjanpito ja tilinpäätös liiketoiminnan kuvaajana

5 op, 01.10.2018 - 30.11.2018

Konetekniikan ideakiihdyttämö

5 op, 03.09.2018 - 31.12.2018

Kulttuurit ja tavat/ Non-stop ilmoittautuminen

5 op, -

Kuoronjohto E1

3 op, 04.09.2018 - 11.12.2018

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, vaikuttavuustutkimus (sis. SPSS)

5 op, 21.09.2018 - 01.12.2018

Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus

5 op, 21.09.2018 - 18.11.2018

Laadullinen ja toiminnallinen kehittämistutkimus

5 op, 16.11.2018 - 31.12.2018

Markkinaoikeus

5 op, 30.08.2018 - 31.12.2018

Mechatronics Basics

5 op, 03.09.2018 - 13.12.2018

Mekaniikka

3 op, 03.09.2018 - 28.10.2018

Metsä kasvupaikkana

10 op, 27.08.2018 - 12.10.2018

Mielenterveyden edistäminen

2 op, 18.09.2018 - 09.10.2018

Mikrokontrollerit, jatko

3 op, 27.08.2018 - 23.12.2018

Minustako asiantuntijamyynnin ammattilainen?

5 op, 04.09.2018 - 09.10.2018

Mittaukset ja laiterakentelu

6 op, 27.08.2018 - 23.12.2018

Musiikin historia 1

3 op, 05.09.2018 - 19.12.2018

Musiikinteoria ja harmonia

3 op, 03.09.2018 - 03.12.2018

Musiikinteoria ja harmonia

3 op, 04.09.2018 - 11.12.2018

Musiikin tietotekniikka

3 op, 03.09.2018 - 10.12.2018

Musiikin tietotekniikka

3 op, 03.09.2018 - 19.11.2018

Musiikkipedagogina toimiminen

4 op, 25.10.2018 - 14.02.2019

Näyttöön perustuva toiminta

5 op, 05.10.2018 - 16.11.2018

Ohjelmistotekniikan mobiiliprojekti

6 op, 27.08.2018 - 07.12.2018

Ohjelmointikielet, perusteet

4 op, 29.08.2018 - 19.12.2018

Olio-ohjelmointi

4 op, 27.08.2018 - 07.12.2018

Palvelumuotoilu ja liiketoiminnan kehittäminen

5 op, 10.09.2018 - 18.11.2018

Pedagogiset perustiedot ja -taidot

10 op, 1.9.2018 - 31.1.2019

Perhe- ja perintöoikeus

5 op, 16.08.2018 - 06.09.2018

Perhe- ja perintöoikeus

5 op, 30.08.2018 - 21.10.2018

Pop- ja jazz-musiikin historia

3 op, 10.09.2018 - 11.05.2019

Pop- ja jazz-teoria ja säveltapailu

3 op, 06.09.2018 - 20.12.2018

Projektiosaaminen

5 op, 21.09.2018 - 24.11.2018

Prosessien tehostaminen digitalisoimalla

3 op, 22.08.2018 - 17.10.2018

Quality and Measuring Technology

5 op, 28.08.2018 - 18.12.2018

Ranskan kieliopin perusteet

3 op, 10.09.2018 - 16.11.2018

Ravinto ja terveys

2 op, 01.09.2018 - 14.10.2018

Renewable Energy

5 op, 04.09.2018 - 12.12.2018

Ruokavaliot

2 op, 22.10.2018 - 31.12.2018

Rytmimusiikin yhtyesoitto 1

3 op, 10.09.2018 - 08.04.2019

Rytmimusiikin yhtyesoitto 2

3 op, 10.09.2018 - 08.04.2019

Simulointi

5 op, 01.08.2018 - 31.12.2018

Sosiaali- ja terveysalan liiketoimintaosaaminen

5 op, 22.09.2018 - 01.12.2018

Sovitus ja soitinnuksen perusteet

3 op, 27.08.2018 - 23.10.2018

Sovitus ja soitinnuksen perusteet

3 op, 05.09.2018 - 28.11.2018

Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä

5 op, 10.09.2018 - 31.12.2018

Strategian ja muutoksen johtaminen sekä viestintä

5 op, 21.09.2018 - 31.12.2018

Sulautetut järjestelmät, laboratoriotyöt 1

10 op, 27.08.2018 - 14.12.2018

Finnish Architecture

5 op, 03.09.2018 - 31.12.2018

Sustainable Nature and Event Tourism

5 op, 03.10.2018 - 30.11.2018

Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi

3 op, 27.08.2018 - 23.12.2018

Säveltapailu 1

3 op, 03.09.2018 - 11.03.2019

Säveltapailu 1

3 op, 04.09.2018 - 05.02.2019

Säveltapailu 2

3 op, 05.09.2018 - 12.12.2018

Talousjohtamisen perusteet

5 op, 27.08.2018 - 23.11.2018

Talousjohtamisen perusteet

5 op, 17.09.2018 - 21.12.2018

Team Leadership

3 op, 01.08.2018 - 31.12.2018

Teknologiaosaamisen johtaminen

5 op, 05.10.2018 - 15.12.2018

Teollisuuden liiketoiminta ja yrittäjyys

5 op, 03.09.2018 - 31.12.2018

Teollisuuden projektit ja laadunhallinta

5 op, 27.08.2018 - 17.12.2018

Termodynamiikka ja virtaukset

4 op, 29.10.2018 - 16.12.2018

Terveysliikunta

2 op, 01.09.2018 - 28.10.2018

Tietokannat

5 op, 27.08.2018 - 07.12.2018

Tietorakenteet ja algoritmit

5 op, 27.08.2018 - 23.12.2018

Tourism Marketing

5 op, 21.09.2018 - 23.11.2018

Tulevaisuuden musiikinopettajuus

4 op, 13.09.2018 - 10.05.2019

Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi

5 op, 03.09.2018 - 14.12.2018

Tuloksellinen myyntityö ja asiakaspalvelu

5 op, 01.10.2018 - 31.12.2018