Avoimen AMKin väylä
Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen AMKin väylä on tarkoitettu avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä suorittaneille.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suorittamiesi opintojen tulee olla haettavaan tutkintoon kuuluvia. Missä tahansa avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot hyväksytään.

Sinut voidaan valita tutkintoon johtavaan koulutukseen avoimen AMKin opintojen perusteella, kun olet suorittanut:

  • TAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopisteen laajuiset opinnot kuluvan lukukauden loppuun mennessä (31.7./31.12.) tai
  • hakuajan loppuun mennessä toisessa ammattikorkeakoulussa avoimen AMKin opintoja vähintään 60 opintopistettä. Opintojen tulee olla hyväksiluettavissa TAMKin opetussuunnitelman mukaisesti.

Opiskelijavalintaan vaikuttavat avoimen AMKin opintomenestys sekä mahdollinen haastattelu tai substanssiosaamisen näyttö. Valinnan edellytyksenä on, että vuosikurssilla on tilaa. Tarkemmin valintaperusteet määritellään kunkin hakukohteen valintaperusteissa.

Hakuaika, kevät 2018

Kevään hakuaika on 2. - 16.5.2018. Haku päättyy 16.5. kello 15.00.
Opiskelijavalinta julkaistaan viimeistään 28.6.
Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan 31.7. kello 15.00 mennessä.
Opinnot alkavat elokuussa 2018, syyslukukauden alusta.

Hakuaika, syksy 2018

Syksyn hakuaika on 1. - 15.10.2018. Haku päättyy 15.10. kello 15.00.
Opiskelijavalinta julkaistaan viimeistään 14.12.
Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan 31.12. kello 15.00 mennessä.
Opinnot alkavat tammikuussa 2019, kevätlukukauden alusta.

Hakuohje

Avoimen AMKin väylä, TAMK, kevät 2018

Hakiessasi tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMKin opintojen perusteella, täytä sähköinen hakulomake Opintopolku.fi-palvelussa.

Kevään avoimen väylän haun hakukohteet löydät sivun alalaidasta. Hakukohteet päivitetään maaliskuussa.

Hakemuksen liitteet

Toimita hakuaikana TAMKin hakijapalveluihin opintosuoritusote/-otteet avoimen ammattikorkeakoulun opinnoistasi joko sähköpostitse osoitteeseen liitteet(at)tamk.fi tai kirjeitse osoitteella:

Tampereen ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
Kuntokatu 3
33520 TAMPERE

Opiskelijavalinta

Tiedon opiskelijavalinnasta saat sähköpostitse ja Oma Opintopolku -palvelusta.

Opinto-oikeus tutkintoon johtavaan koulutukseen myönnetään seuraavan lukukauden alusta alkaen.

Vaaditut 60 op avoimen AMKin opintoja tulee olla suoritettu määräaikaan mennessä. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes toimittamasi liitteet ja avoimen AMKin suoritukset on tarkistettu lukukauden alussa.

Jos tulet valituksi Avoimen AMKin väylän kautta, tulee sinun toimittaa ajantasainen opintosuoritusotteesi avoimen ammattikorkeakoulun opinnoistasi TAMKin hakijapalveluihin kevään haussa 15.8.2018 kello 15.00 mennessä. Jos opiskelet TAMKin avoimessa AMKissa polkuopintoja, sinun ei tarvitse toimittaa opintosuoritusotetta. Se toimitetaan hakijapalveluihin suoraan TAMKin avoimesta AMKista.

Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee myös Avoimen AMKin väylää. Voit ottaa yhteishausta ja erillishauista vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan lukukaudessa.

Opiskelijavalinnan tulosten oikaisu

Jos opiskelijavalinnassa ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, voit vaatia siihen kirjallisesti oikaisua. Sinun tulee aina ensin olla yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin. Ellei asia tällöin selviä, tee kirjallinen oikaisupyyntö TAMKin tutkintolautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa opiskelijavalinnan tuloksen julkistamisesta.

Osoita oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle ja toimita se kirjaamoon sähköpostitse osoitteella tamk(at)tamk.fi tai postitse osoitteella Tampereen ammattikorkeakoulu, Tutkintolautakunta, Kuntokatu 3, 33520 Tampere.

Koulutuskohtaiset valintaperusteet ja hakuohjeet

Tutustu alakohtaisiin valintaperusteisiin ja hakuohjeisiin osoitteessa Opintopolku.fi.

Valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehdeltä löydät koulutuskohtaiset valintaperusteet ja hakuohjeet.

Katso alla kevään 2018 Avoimen AMKin väylän haussa mukana olevat koulutukset aloittain.

Luonnonvara- ja ympäristöala >>
Tällä alalla ei ole hakukohteita kevään 2018 Avoimen AMKin väylän haussa.

Tutustu avoimen AMKin opintoihin