TAMKin Ammatillinen opettajankoulutus on valtakunnallisesti toimiva ammatillista koulutusta kehittävä yksikkö, jonka osaamisalueisiin kuuluu ammatillinen opettajan-, erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutus sekä hanke- ja tutkimusosaaminen. Meitä erityisesti kiinnostavia teemoja ovat oppimisympäristöjen ja opetussuunnitelmien kehittäminen, inklusiivinen ammatillinen koulutus, mentorointi ja ohjaus sekä digitalisoituva toimintatympäristö opetuksessa ja ohjauksessa.

Painoalamme

  • Ammatillinen koulutus ja korkeakoulutus sekä niiden kehittäminen
  • Ammatillinen erityisopetus ja inklusiivinen ammatillinen koulutus
  • Mentorointi ja ohjaus
  • Oppimisympäristöosaaminen
  • Verkosto-osaaminen

Koulutustarjontamme

Tilaa uutiskirje

Sähköisestä uutiskirjeestä saat tietoa opettajankoulutuksen ajankohtaisista asioista.

Siirry tilauslomakkeelle

Ota yhteyttä