Ajoneuvotekniikan koulutus

Päriseekö sydämesi autoille? Käytännönläheinen ajoneuvotekniikan koulutus avaa ovia ajoneuvojen katsastukseen, suunnitteluun, valmistukseen, myyntiin ja huoltoon.

Tutkinto: Insinööri (AMK)

Päivätoteutus

240 op (4 v)

Tekniikan ja liikenteen ala

Tampere, Pääkampus

40 aloituspaikkaa

Kevään yhteishaku 14. - 28.3.2018

Alkaa: Elokuu 2018

Hakukohde: Insinööri (AMK), Ajoneuvotekniikka, päivätoteutus


Koulutuksen tavoite

Ajoneuvotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa monia mahdollisuuksia sinulle, joka haluat työskennellä ajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden parissa. Käytännönläheisiin opintoihin sisältyy runsaasti harjoittelua sekä innostavia projekteja. Varsinaisen ajoneuvotekniikan lisäksi koulutukseen kuuluu johtamisen, asiakaspalvelun ja markkinoinnin opintoja sekä laadunhallintaa ja liiketoimintaa.

Ajoneuvotekniikan insinöörinä työskentelet esimerkiksi ajoneuvojen ja liikkuvien työkoneiden katsastuksen, suunnittelun, valmistuksen, myynnin tai huollon parissa.

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Opintojaksoissa voi olla englanninkielisiä osia.

 

Pätevyys

Ajoneuvojen katsastus on säädelty pätevyys, jonka ammatinharjoittamisoikeuden myöntää Trafi. Ajoneuvotekniikan koulutus tarjoaa katsastukseen liittyvät teoriaopinnot. Sinun on oma-aloitteisesti hakeuduttava suorittamaan vaadittava harjoittelu ja Trafin järjestämä loppukoe.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutuksella on vuositavoitteet, jotka määräytyvät suuntautumispolun mukaan.

Ensimmäisen vuoden aikana opit hallitsemaan ajoneuvotekniikan matemaattiset ja fysikaaliset perusteet. Ensimmäisen ja toisen lukuvuoden välissä tutustut työelämään harjoittelijana.

Toisen vuoden aikana opit hallitsemaan ajoneuvotekniikan perusteet ja tutustut autoalaan harjoittelijana.

Kolmannen lukuvuoden aikana työkonetekniikan opiskelijana tutustut suunnittelun menetelmiin ja ohjelmistoihin sekä harjoittelet ohjatusti suunnittelutehtävissä. Korjaamotekniikan opiskelijana tutustut ajoneuvoliiketoiminnan tekniikkaan teoriassa ja käytännössä. Lisäksi harjoittelet ohjatusti ajoneuvoliiketoiminnan toimihenkilönä toimimista. Älykkäiden koneiden opiskelijana tutustut elektroniikan ja tietotekniikan perusteisiin ja aloitat myös käytännön harjoittelun projektiopintojen avulla.

Neljännen vuoden aikana ajoneuvotekniikan opiskelijana olet mukana tiimissä, joka suunnittelee ja rakentaa Formula Student -kilpa-autoja. Formula Student on maailmalla tunnettu kilpa-autoluokka, jossa opiskelijat kilpailevat itse suunnittelemillaan ja rakentamillaan autoilla. Työkonetekniikan opiskelijana suunnittelet ajoneuvoja Student Formula -projektissa. Korjaamotekniikan opiskelijana markkinoit ja rakennat ajoneuvoja Student Formula -projektissa. Samalla opiskelet ajoneuvoliiketoiminnan taloutta. Älykkäiden koneiden opiskelijana tutustut nykyaikaisiin ohjausjärjestelmiin ja toteutat järjestelmäsuunnittelua projektiopintojen avulla

Erikoistumisalat

Ajoneuvotekniikan opinnoissa voit erikoistua korjaamotekniikkaan, työkonetekniikkaan tai älykkäisiin koneisiin. 

Korjaamotekniikan suuntautumispolun opintoihin kuuluva neljän kuukauden työpaikkaoppimisjakso yrityksissä antaa sinulle hyvät valmiudet vaativaan ajoneuvojen huoltotoimintaan. Kevyen kaluston katsastuskoulutus on osa korjaamotekniikan opintoja. 

Työkonetekniikka ja älykkäät koneet -suuntautumispolut mahdollistavat erikoistumisen joko ajoneuvojen mekaaniseen tai sähköiseen suunnitteluun.

Suuntautumispolku valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Voit myös oma-aloitteisesti muuttaa osaamisesi painotusta vapaasti valittavien opintojen avulla.

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä. Opintojaksot muodostavat 1-2 periodia kestäviä kokonaisuuksia. Tarkemman kuvauksen löydät opinto-oppaasta.

Edellä kuvatut opintojen vuositeemat kertovat sekä kunkin opiskeluvuoden keskeisistä osaamistavoitteista että oppijan oman ammatillisen kasvun vaiheista.  

Opinnäytetyö

Neljäntenä opintovuonna teet työelämälähtöisen opinnäytetyön. Osoitat opinnäytetyön avulla, kuinka osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi alaan liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön teossa tarvitset tiedonhankkimistaitoja, raportointiosaamista ja tavoitteellista työskentelytaitoa.

Tutustu opiskelijoiden tekemiin opinnäytetöihin Theseus.fi -sivustolla.

Uramahdollisuudet

Korjaamotekniikan suuntautumispolku kouluttaa ajoneuvokatsastuksen, korjaamo- ja varaosaliiketoiminnan esimiehiä ja asiantuntijoita ajoneuvojen sekä työkoneiden jälkimarkkinointiin. Tekniikan lisäksi opetuksessa painotetaan johtamis-, asiakaspalvelu-, markkinointi-, laatu- ja liiketoimintataitoja.

Työkonetekniikan suuntautumispolussa koulutetaan asiantuntijoita ajoneuvojen sekä liikkuvien työkoneiden suunnittelu- ja tuotekehitystehtäviin, tietokoneavusteisiin suunnittelu- ja lujuuslaskentamenetelmiin ja simulointiin. Monet insinöörit työskentelevät myös työkoneiden ja raskaiden ajoneuvojen jälkimarkkinoinnissa.

Älykkäiden koneiden -suuntautumispolku koostuu työkonetekniikan ja älykkäiden koneiden yhteisistä opinnoista, joissa keskitytään ajoneuvojen ja työkoneiden älykkyyden ja autonomisuuden lisäämiseen.

Tehtävänimikkeitä

Ajoneuvotekniikan insinöörin tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat jälkimarkkinointipäällikkö, korjaamopäällikkö, huoltoneuvoja, kunnossapitoinsinööri, varaosapäällikkö, katsastusinsinööri, katsastusalan yrittäjä, tuotekehitysinsinööri, suunnitteluinsinööri ja työkonesuunnittelija.

 

Kansainvälisyys

Voit suorittaa osan tutkinnostasi ulkomailla yhteistyökorkeakouluissamme, joita on yli 300 yhteensä yli 50 maassa. Voit myös hankkia harjoittelupaikan mistä tahansa maasta. TAMKissa kansainvälisen ilmapiirin takaavat sadat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat eri puolilta maailmaa. Muita keinoja hankkia kieli- ja kulttuuriosaamista ovat kieliopinnot, ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorointi, ystäväperhetoiminta, englanninkieliset opintojaksot sekä kansainväliset hankkeet ja projektit.

 

Yhteistyökumppanit

Koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä teemme laajaa ja monipuolista yhteistyötä alan työnantajien kanssa.

TAMKin läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tarjonnasta. 

 

Jatko-opinnot

Voit jatkaa opintoja ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin tai teknillisten yliopistojen opintoihin.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Anja Salo, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 040 801 6440

Koulutuspäällikkö Marko Mäkilouko, etunimi.sukunimi@tamk.fi, p. 050 463 0731 

 

Lue hakuohjeet

Tutustu opetussuunnitelmaan

Päivitetty 31.10.2017

Näin haet kevään yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Kevään yhteishaku on 14.3. - 28.3.2018. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä kello 15.00.

Voit esittää yhteishaussa 1-6 hakutoivetta, jotka voivat olla ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkintoon johtavia opintoja. Aseta hakutoiveesi samalle hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. 

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan syksyllä alkavassa koulutuksessa. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan Oma Opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

Kevään yhteishaun hakuohjeet

Tutustu hakuohjeisiin TAMKin hakusivulla! Sivulla on linkitykset Opintopolussa julkaistuihin hakukohdekohtaisiin hakuohjeisiin.

Muuta hakutietoa

TAMKin hakusivuilta löydät tietoa seuraavista asioista.

Siirto-opiskelijat
Kuinka haen TAMKiin, jos opiskelen toisessa korkeakoulussa vastaavaa alaa? 

Avoimen AMKin polkuopinnot
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? Kun suoritat 60 opintopistettä avoimessa AMKissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa Avoimen AMKin väylän kautta.

Hakijatilastot
Hakijatilastoista löydät aikaisempien vuosien hakijamäärät sekä sisään päässeiden pistemäärät.

Valintakoearkisto
Jos olet hakemassa tekniikan tai metsätalouden opintoihin, voit tutustua vanhoihin valintakokeisiin.

Ota yhteyttä

Hakijapalvelut neuvoo asioissa, jotka koskevat hakemista TAMKiin. Ota yhteyttä.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmassa kuvataan opintojesi punainen lanka ja osaamisen kehittymistavoitteet opintojen aikana. Se sisältää koulutukseen kuuluvat opintojaksot ja niistä muodostetut opintokokonaisuudet. Opetussuunnitelman sisältöä päivitetään työelämä- ja opiskelijapalautteiden perusteella.