Takaisin

Yhteisömuusikko

Yhteisömuusikko

Yhteisömuusikko kuva

Yhteisömuusikko

30 op

Toteutusaika: 10.1.2019 - 13.12.2019

1300 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Hakuaika: 24.9.2018 - 7.10.2018

Hae koulutukseen

Erikoistumiskoulutus


Koulutuksen kuvaus

Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, etta opiskelija osaa soveltaa asiantuntijuuttaan ja musiikillista sekä digitaalista osaamistaan taiteellisen elämyksen mahdollistamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteisömuusikko toimii luovasti monialaisissa verkostoissa ja yhteisöissä. Hän kehittää ja luo uusia toimintamalleja muuttuvassa ja digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Asiantuntijuus muodostuu 1) musiikillisesta, musiikkipedagogisesta ja taiteellisesta osaamisesta, 2) teoreettisesta ja käsitteellisestä tiedosta 3) käytannöllisestä tai kokemuksellisesta tiedosta 4) toiminnan säätelyä koskevasta tiedosta tai itsesäätelytiedosta 5) sosiokulttuurisesta tiedosta.

Koulutuksen tavoitteena on laajentaa musiikillista osaamista (esim. improvisaatio, biisintekopaja, vapaa säestys) ja vuorovaikutustaitoja (esim. musiikkidraama, monikulttuurisuus, erilaiset ja eri-ikäiset oppijat) sekä antaa valmiudet käytännön kehittämistehtäviin ja uudenlaisten työympäristöjen luomiseen. Kehittämisprojekti on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä työelämän kanssa.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat musiikki-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan AMK - tutkinnon suorittaneet sekä muun soveltuvan tutkinnon omaava tai perustelluista syistä asiantuntija, jolla on erityisillä ansioilla saavutettu osaaminen. Koulutukseen valittavilta edellytetään vahvaa musiikillista osaamista.

Koulutuksen sisältö

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan.

Lataa esite tästä!

Lähiopetuspäivät

AIKATAULU (torstait klo 17-21 ja perjantait klo 9-15, paitsi kaksi kertaa 9-20)

  • 10.-11.1.
  • 14.-15.2.
  • 28.-29.3. (tässä pe klo 20 asti)
  • 25.-26.4.
  • 5.-6.9. (tässä pe klo 20 asti)
  • 3.-4.10.
  • 7.-8.11.
  • 12.-13.12.

Hinta

Opiskelijamaksu on 1300 € (alv 0%). Opiskelijamaksu laskutetaan kahdessa tai opiskelijan pyynnöstä myös useammassa erässä.

Tutustu mahdollisuuksiin vähentää opiskelun kustannuksia henkilöverotuksessa.

Hakeminen

Sähköinen hakulomake julkaistaan tässä ja sivun yläosassa hakuajan alkaessa.

Valinta

Valintakokeet pidetään maanantaina 5.11. ja hakijamäärän vaatiessa myös 6.11. Hakuajan jälkeen tulleiden hakemusten kohdalla sovimme valintakoeajan vielä ennen joulua.

Valintakokeen rakenne:
 
Instrumenttikoe (10 min) max 40 pistettä
Haastattelu (20 min) max 40 pistettä
Ennakkotehtävä max 20 pistettä 
 
Ennakkotehtäväohje (vastataan kaikkiin kohtiin)
 
1. Portfolio tai muu kooste, jolla kuvaat tähän asti tekemääsi. Portfolion muodon saat itse valita.
2. Reflektiotehtävä, jossa visioit tulevaisuuttasi koulutuksen jälkeen. 
Olet valmistunut yhteisömuusikko-koulutuksesta ja saanut sen myötä uudenlaisia työtehtäviä, joissa voit hyödyntää oppimaasi.
  Kerro visiosi siitä, missä olet töissä, mitä teet ja kenen kanssa?
  Mitä yhteisömuusikon työ merkitsee sinulle? 
  Miten yhteisömuusikon koulutus on auttanut sinua tähän tilanteeseen?
3. Kuvaus, jossa kerrot nykyiset osaamis- ja oppimistarpeesi syventymiskohteen alueella (erilaiset oppijat digitaalisessa yhteiskunnassa). 
4. Alustava suunnitelma kehittämisprojektista, jonka voit toteuttaa 10 opintopisteen laajuisena yhteisömuusikko-opintojen aikana. 
Kenelle projekti on suunnattu? 
Mitkä ovat projektin tavoitteet? 
Miten tavoitteisiin pyritään pääsemään? 
Ketkä ovat yhteistyökumppaneita? 
 
Palautus viimeistään 22.10. Anne Kivelälle: anne.kivela@tamk.fi tai TAMK, Kuntokatu 3, 33520 Tampere

Valinnasta ilmoittaminen

Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostilla viimeistään 16.11. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 30.11. mennessä sähköpostissa kerrottujen ohjeiden mukaisesti.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu. Peruminen tehdään kirjallisesti osoitteeseen erikoistumiskoulutus(at)tamk.fi.

Lisätiedot

Lehtori Mirja Kopra, puh. 050 311 9641

Kehittämispäällikkö Tiina Hakkarainen, puh. 050 563 5572

 

Ajankohtaista

Musiikki on väline, kun sanat loppuvat – yhteisömuusikon erikoistumiskoulutuksesta työkaluja hyvinvointiin

Musiikilla on merkittävä voima, jota voi hyödyntää esimerkiksi vanhustyössä, erityislasten parissa, päihdetyössä tai vaikeista asioista puhuttaessa.
Lue lisää kokemuksista enismmäisessä Yhteisömuusikko -erikoistumiskoulutuksen toteutuksessa täältä. 

Päivitetty 03.12.2018