Takaisin

Varallisuusoikeus 3H00CV54-3003

Varallisuusoikeus

Koodi: 3H00CV54-3003

5 op

08.03.2018 - 07.06.2018

75.00 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittaudu opintojaksolle

Avoin AMK


Toteutusajankohta

08.03.2018 12:30 - 16:00
22.03.2018 12:30 - 16:00
24.05.2018 09:00 - 16:00
07.06.2018 12:30 - 16:00

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee varallisuusoikeuden rakenteen
- osaa omaisuutta, omistusoikeutta ja rajoitettuja esineoikeuksia koskevan jaottelun
- tuntee sivullissuojaa koskevat säännökset
- osaa eri vakuusmuodot
- tuntee yleisen sopimusoikeuden säännöt ja periaatteet sekä keskeiset erityisen sopimusoikeuden sopimustyyppikohtaiset normit
- tietää, mitä tulee huomioida sopimuksia laadittaessa ja arvioitaessa
- tietää, miten vahingonkorvausvelvollisuus määräytyy
- osaa luotto- ja maksuvälineitä koskevat keskeiset säännöt ja periaatteet
- osaa vakuutussääntelyn perusteet
- osaa kiinteistöoikeuden keskeiset käsitteet, periaatteet ja säännöt
- osaa laatia kiinteistön kauppakirjan
- tuntee kiinteistön kirjaamisjärjestelmän
- osaa kiinnityksen ja panttioikeuden kiinteistöön.
Opintojakson esitietovaatimukset
1. opintovuoden opintojaksot tai vastaavat tiedot ja taidot.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään esine -ja velvoiteoikeuden keskeisiä sääntöjä ja periaatteita sekä syvennytään erityisesti sopimusoikeudellisiin kysymyksiin ja kiinteistöoikeuteen. Lisäksi käsitellään luotto- ja maksuvälineisiin sekä vakuutusoikeuteen liittyviä kysymyksiä.
Opintojakson sisältö
Mitä tarkoitetaan varallisuusoikeudella ja mitkä ovat sen keskeiset osa-alueet?
Mitä tarkoitetaan esineoikeudella ja sivullissuojalla?
Mitkä ovat eri vakuusmuodot?
Miten sopimusoikeudellisia säännöksiä sovelletaan käytäntöön ja mitä sopimuksia laadittaessa tulee ottaa huomioon?
Miten vahingonkorvausvelvollisuus määräytyy?
Miten luotto- ja maksuvälineitä säännellään?
Mitä tarkoitetaan vakuutusoikeudella?
Mitä ovat kiinteistö ja kiinteä omaisuus?
Mitkä ovat kiinteistön luovutustyypit?
Miten kiinteistön kauppakirja tehdään?
Mitä on kiinteistön kirjaamisjärjestelmä?
Mitä on kiinteistöpanttioikeus?

Esitietovaatimukset

Opintojakson esitietovaatimukset
1. opintovuoden opintojaksot tai vastaavat tiedot ja taidot.

Muuta

Ennakkotietovaatimuksena juridiikan perusteiden osaaminen.

Koulutus ja koulutusala

Liiketalouden koulutus
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Lähiopetusryhmä

Avoimen AMKin koulutustarjonta koostuu tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoista. Lähiopetus tapahtuu joko tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmissä, joihin on etukäteen varattu paikkoja avoimen AMKin opiskelijoille, tai avoimen AMKin omissa ryhmissä. Tämän koulutuksen lähiopetus järjestetään avoimen AMKin omassa ryhmässä.

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintoihin sivun yläosassa olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta osoitteesta avoinamk@tamk.fi.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Kutsukirjeen lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla (avoinamk(at)tamk.fi). Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun. Muista siis perua opintosi, jos et pääse aloittamaan! Opettajat eivät vastaanota perumisia.

Päivitetty 20.02.2018

Back to the list of courses