Takaisin

Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 5N00BC74-3052

Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka

Koodi: 5N00BC74-3052

3 op

05.03.2018 - 27.04.2018

45.00 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittaudu opintojaksolle

Avoin AMK


Toteutustapa

Opintojakso suoritetaan verkko-opiskeluna.

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- käyttää värähdysliikkeen sekä aalto- ja ääniopin, valon, sekä atomi- ja ydinfysiikan peruslainalaisuuksia ja soveltaa niitä ilmiöiden tarkasteluun
- pelkistää värähdyksiin, erilaisiin aaltoliikkeisiin, atomi- ja ydinfysiikkaan ja sähkömagneettiseen säteilyyn liittyvän kysymyksen suureiksi ja niiden välisiksi yhtälöiksi
- ratkaista värähdyksiin, erilaisiin aaltoliikkeisiin, atomi- ja ydinfysiikkaan ja sähkömagneettiseen säteilyyn liittyvän kysymyksen teknis-luonnontieteellisistä lähtökohdista käsin
- perustella ratkaisunsa ja valitsemansa menetelmän teknillis-luonnontieteellisistä lähtökohdista käsin
- jaotella sähkömagneettisen säteilyn eri osa-alueisiin ja tietää niihin liittyviä tekniikan sovelluksia

Sisältö

värähtelymuodot ja niiden matemaattinen mallintaminen, aalto- ja äänioppi, sähkömagneettinen säteily, atomin rakenne ja energiatasot, ydinfysiikan perusteet, radioaktiivisuus ja ydinenergia

Esitietovaatimukset

Mekaniikka, Lämpö- ja virtausoppi, Sähköstatiikka, virtapiirit ja magnetismi

Opetusmenetelmät

Lyhyet videoluennot, verkkokeskustelut, videodemonstraatiot, itsenäiset laskuharjoitukset, kotitehtävät, viikkokokeet, yhteistoiminnallinen oppiminen, loppukoe

Opetusmateriaali

Kirja: Inkinen, Manninen, Tuohi, Momentti 2 Insinöörifysiikka.
Tammertekniikka, Tekniikan kaavasto
Tabulassa lisätehtäviä, ohjeita, videolinkkejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu viikkokokeina (50 %) ja opintojakson loppukokeena (50 %). Läpäisyraja on 20/60 pistettä. Kokeen paino on 30 p ja loput 30 pistettä tulee viikkokokeista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan itsenäinen työmäärä on noin 81 tuntia, mikä tarkoittaa noin 8 - 10 tuntia viikossa

Koulutus ja koulutusala

Konetekniikan koulutus
Tekniikan ja liikenteen ala

Ajoneuvotekniikan koulutus
Tekniikan ja liikenteen ala

Laboratoriotekniikan koulutus
Tekniikan ja liikenteen ala

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Tekniikan ja liikenteen ala

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Tekniikan ja liikenteen ala

Biotuote- ja prosessitekniikan koulutus
Tekniikan ja liikenteen ala

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintoihin sivun yläosassa olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta osoitteesta avoinamk@tamk.fi.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Kutsukirjeen lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla (avoinamk(at)tamk.fi). Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun. Muista siis perua opintosi, jos et pääse aloittamaan! Opettajat eivät vastaanota perumisia.

Päivitetty 20.02.2018

Back to the list of courses