Takaisin

Valmentavan opettajuuden prosessimalli syntyi hankkeen aikana

Valmentavan opettajuuden prosessimalli syntyi hankkeen aikana

ESR-rahoitteisessa Löydä sun juttu -hankkeessa pilotoitiin prosessilähtöinen valmentavan opettajuuden valmennusmalli. Sen tavoitteena oli opettajien ohjauksellisuuden ja valmentavan osaamisen lisääntyminen ja tiimiopettajuus.

Valmennusmallia koskevan artikkelin TAMK Journaliin on kirjoittanut hankkeen projektipäällikkö Tarja Tittonen.

Koko artikkeli on luettavissa TAMK Journalissa.

Löydä sun juttu -hankkeen tavoitteena oli uudistaa yläkoulun ja ammatillisen oppilaitoksen toimintakulttuuria kohti osallistavuutta, yhteisöllisyyttä ja tiimioppimista. Hanketta koordinoi TAMK ja mukana olivat Tampereen kaupunki, Juhannuskylän koulu ja Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto. Hanke toteutettiin 7.1.2015 - 31.7.2017.

Kuva. Valmentava opettajuus -valmennusmalli Löydä sun juttu -hankkeessa

Muokattu 15.09.2017