Takaisin

Väitös: Liikunnasta apua vaihdevuosioireisiin - TAMKin bioanalyytikkokoulutuksen lehtori Kirsi Mansikkamäki väittelee 22.6.

Väitös: Liikunnasta apua vaihdevuosioireisiin - TAMKin bioanalyytikkokoulutuksen lehtori Kirsi Mansikkamäki väittelee 22.6.

TAMKin bioanalyytikkokoulutuksen lehtori TtM Kirsi Mansikkamäki väittelee Tampereen yliopistossa 22.6.2016. Mansikkamäki toimii myös tutkijana UKK-instituutissa.

 

Tampereen yliopiston tiedote:

Physical training and quality of life among women during menopause (Liikunnan vaikutus vaihdevuosi-ikäisten naisten elämänlaatuun). Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -sali, 22.6.2016, klo 12.00, Lääkärinkatu 1.

Väitöskirja kuuluu työterveyden alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Helena Taskinen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Clas-Håkan Nygård.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Physical training and quality  of life among women during menopause (Liikunnan vaikutus vaihdevuosi-ikäisten naisten elämänlaatuun)

 

Suositusten mukainen liikunta vähentää vaihdevuosiin liittyviä oireita

Väitöstutkimuksen mukaan aerobinen liikunta tarjoaa hyvän vaihtoehdon vaihdevuosioireiden lievittämiseen ja elämänlaadun parantamiseen. Terveystieteiden maisteri Kirsi Mansikkamäen tutkimuksen tulokset osoittavat, että terveysliikuntasuositusten mukainen liikunta vähentää muun muassa vaihdevuosi-ikäisten naisten masentuneisuutta sekä unta häiritseviä kuumia aaltoja.

Yleisimpiä vaihdevuosien oireita ovat kuumat aallot, mielialan vaihtelut, ärtyneisyys, unihäiriöt sekä selkä- ja lihaskivut. Vaihdevuosien hormonihoito lievittää yksittäisiä oireita, mutta lääkityksen vaikutukset oireisiin ja elämänlaatuun saattavat olla ristiriitaisia eivätkä lääkkeet sovi kaikille.

Liikunnan merkitystä vaihdevuosioireiden hoitoon ja lievitykseen on tutkittu, mutta tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Mansikkamäen väitöstutkimus kuitenkin osoittaa, että liikunnalla on keskeinen merkitys vaihdevuosi-ikäisten naisten elämässä. Vaihdevuosioireiden lievitystä liikunnan avulla tarkasteltiin väitöskirjassa ja sen osajulkaisuissa kyselytutkimuksen ja satunnaistetun harjoittelututkimuksen menetelmin.

Kyselytutkimuksen tulokset osoittivat, että väestön terveysliikuntasuosituksen mukaisesti liikkuvilla vaihdevuosi-ikäisillä naisilla oli vähemmän ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta, somaattisia oireita sekä muisti- ja keskittymisongelmia. Lisäksi he kokivat elämänlaatunsa paremmaksi, kun heitä verrattiin naisiin, jotka eivät harrastaneet liikuntaa suosituksen mukaisesti.

Kuuden kuukauden mittaisen harjoittelututkimuksen tulosten perusteella säännöllisesti liikuntaa harrastavien vaihdevuosi-ikäisten naisten unen laatu oli parempi ja unta häiritsevien yöllisten kuumien aaltojen määrä oli vähäisempi kuin verrokkiryhmän naisilla. Neljän vuoden seurannassa tutkimustulokset olivat samankaltaiset, sillä harjoitteluryhmän naisilla todettiin liikunnan pitkäaikaisvaikutuksena parempi sosiaalinen ja fyysinen toimintakyky sekä vähemmän kuumia aaltoja.

Kyselytutkimus suoritettiin vuonna 2012 osana Suomen Syöpärekisterin rintasyöpähanketta. Liikuntaa ja elämänlaatua koskeva kysely oli kohdistettu 49-vuotiaille naisille. Kyselyyn vastasi yhteensä 2606 naista.

Liikuntaharjoittelututkimus ja sen jälkeinen neljän vuoden seurantatutkimus toteutettiin UKK-instituutissa Tampereella vuosina 2009–2013. Harjoittelututkimukseen valittiin 176 vaihdevuosioireista naista, jotka liikkuivat vähäisesti eivätkä käyttäneet hormonikorvaushoitoja. Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka kuuden kuukauden mittainen aerobinen harjoittelujakso vaikutti uneen, elämänlaatuun ja vaihdevuosioireisiin. Liikuntaryhmään kuuluneet naiset ohjeistettiin liikkumaan neljä kertaa viikossa. Harjoittelu sisälsi vähintään kaksi kävely- tai sauvakävelylenkkiä sekä muuta kestävyysliikuntaa. Verrokkiryhmän naiset puolestaan ohjeistettiin pitämään liikuntatottumukset ennallaan.

                                               ******

Kirsi Mansikkamäki on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa.

Mansikkamäen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2180, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0145-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1679, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0146-0 , ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa tai verkkokauppa@juvenesprint.fi

Lisätietoja: Kirsi Mansikkamäki, puh. 040 732 0696
 

Kuva: © Jonne Renvall

Muokattu 18.01.2017