Takaisin

Uusia ammatillisia opettajia, erityisopettajia ja opinto-ohjaajia

Uusia ammatillisia opettajia, erityisopettajia ja opinto-ohjaajia

Tänä vuonna TAOKista on valmistunut 224 ammatillista opettajaa, 16 erityisopettajaa sekä 13 opinto-ohjaajaa.

Alla on lueteltu niiden 1.6.–29.12.2017 valmistuneiden nimet, jotka ovat luvanneet valmistumistiedon julkaisemisen nettisivulla. Alkuvuonna valmistuneiden nimet on julkaistu aiemmin.

Onnittelut kaikille valmistuneille!

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus

Harmes Nina Erika
Kemppi Leena Annikki
Koskiranta Päivi Elina
Kurri Erja Aulikki
Lamminpää Sari Susanna
Luomansuu Susanna Mirjami
Ranta Leena Kristiina
Savikko Tuula Hannele
Tatti Nina Henrika
Tiittainen Seija Hannele
Toivonen Krista Elina
Valkama Päivi Maritta

Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Heliö Mira
Kitinoja Mirja Tuulikki
Kopra Mirja Hannele
Laakso Minna Maarit
Lahti Tarja Kristiina
Lönnqvist Marika Anneli
Maaninka Tanja
Nyman Anita Annikki
Salminen Ville Johannes
Virtanen Mari-Kristiina

Ammatillinen opettajankoulutus

Ahjolahti Maarit Hannele
Aho Esko Tapani
Alanne Soili Johanna
Alasentie Jaana Anna-Maria
Alho Heli Tuulia
Ampio Minna-Maarit Monika
Anttila Tuula Anneli
Ellmén Mira Johanna
Frondelius Mia Kristiina
Haanpää Juha Heikki
Haavisto Harriet Helinä
Hahne Päivi Helena
Hakala Katariina Anneli
Haka-Risku Janne Petteri
Hallapuro Marjo Riitta Katariina
Hartvik Niina Marjukka
Havunen Ilpo Allan
Heikinheimo Minna Susanna
Heikkilä Riitta
Heilmann Pia
Heinoja Petri Reino Kalevi
Hietala Anne-Maarit
Hildén Hanna Sabina
Hildén Julia Elin Maria
Hiltunen Jerry Tapio
Hirvijoki Aino Elisabet
Huoman Juha Tapani
Hämylä  Timo Yrjö Samuli
Hämäläinen  Päivi Maarit
Höök Tuula Tellervo
Ikonen-Toivo Mervi Johanna
Ilvonen  Anja Ilona
Isomäki Päivi Susanna
Johansson Timo Antero
Jokinen Jukka August
Jukola Johanna Maria
Jussila Jari Juhani
Juvonen Rami Antero
Kahelin Marko Mikael
Kallio Ella Maria
Kankaanpää Marjut Anja Katariina
Katajisto Jenni Maria
Keski-Hirvelä Elisa Maria
Keski-Lusa Ida Emilia
Kiianen Veli
Kiuru Minna Marjaana
Kivinen Paula Eija Susanna
Koiranen Mari Kaarina
Koski Anna-Sofia
Kosonen Tiina
Kumanto Arto Juhani
Kumpulainen Veli-Matti Juhani
Kääntä Jaana Helinä
Köykkä Tatu Antero
Laaksonen Aki Petteri
Laino Kaija Marjatta
Laitomaa Heidi Maria
Lammentausta Maria Johanna
Laukkanen Seppo Allan
Leinonen Kati Irene
Lepola Karoliina Kaisa Maria
Leskinen Hanne Marika
Liimatainen Anu Susanne
Lintula Tero Antero
Lyytinen Anu Pauliina
Makkonen Irma Kyllikki
Mannerkorpi Anne Marjaana
Merilampi Sari Linnea
Metsäranta Tomi Kristian
Minasyan Anna
Muilu Mikko Johannes
Mustonen Minna Maarit Johanna
Mäkelä Petri Juhani
Mäki Anssi Petteri
Mäkiaho Mika Olavi
Mäkinen Mikko Olavi
Männistö Juhani Paavali
Nenonen Pasi Kalervo
Nevala Tarmo Juhani
Niemi Jani Petri Tapani
Niemi Pia Maarit
Nukala Johanna Katariina
Pakkala Katja Anneli
Paloniemi Jenni Johanna
Parviainen Lea Satu Katariina
Paulin Kati Susanna
Pietarila Anni Marjukka
Pignot-Hämäläinen Florence Suzanne Marie
Pirneskoski Pia Kristiina
Porre-Mutkala Päivi Maria
Puolakka Kristiina
Puurula Minna Maria
Raak Mari Johanna
Rantanen Jan-Kristian
Rastas-Tuominen Johanna Elisabet
Remes Tiina
Reunanen Elina Lotta Maria
Rinne Tuuli Päivikki
Rosenqvist Heidi Kristiina
Rosenqvist Tuire Kristiina Ingegerd
Räsänen Miika Henrik
Räsänen Timo Matti
Rätti Erno Matias
Saavalainen Eija Kaarina
Saikkonen Minna Marjukka
Salakari Veli-Matti
Salonen Maiju Annika Kristiina
Santamäki Osmo Eerik
Selivaara Maria Johanna
Seppälä-Astren Sari
Sirén-Nuutinen Tiina Maria
Soini Tuomo Tapani
Söderholm Outi Johanna
Tarkka Mari Johanna
Tiitta Petri Tapani
Tikka  Mia Johanna
Tikkunen Kirsi Kaarina
Toukonen Paula Marjut
Träskelin  Heli Maarit
Tuomi Maria Johanna
Turro Paula Kaarin
Tylli Veikko Arvo Johannes
Viitanen Timo Juhani
Virtanen Merja Aulikki

Kuva: Pixabay

Muokattu 03.01.2018