Takaisin

Uudelle opiskelijalle - Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus

Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus

Lämpimät onnittelut! Olet saanut mielenkiintoisen ja haastavan opiskelupaikan Tampereen ammattikorkeakoulusta, jossa tulet suorittamaan tradenomin tutkinnon. Opiskelupaikka sijaitsee Tampereella osoitteessa Kuntokatu 3.

Julkaisemme tällä sivulla käytännön ohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa. Tutustuthan tietoihin huolellisesti ennen opintojen alkua.  

Opintojen alkaminen ja todistusten kerääminen

Opiskelu alkaa keskiviikkona 15.8. klo 10.00 Tampereen ammattikorkeakoulun pääkampuksen juhlasalissa D1-04 (Kuntokatu 3/Teiskontie 33, D-talon 1. krs.). Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnä olevaksi ilmoittautuneen tulee olla paikalla. Opintojen ensimmäisellä viikolla (15. - 17.8.) ovat ns. orientoivat päivät. Tällöin tutustut TAMKiin, opintojesi sisältöihin ja käytäntöihin sekä muihin ryhmäsi opiskelijoihin. Jotta pääset hyvin vauhtiin opinnoissasi, on tärkeää, että osallistut orientoiviin päiviin. Ota henkilötodistus ja oma tietokone mukaasi torstaina 16.8.

Tarkastamme alkuperäiset todistukset torstaina 16.8., ota todistus henkilöllisyydestäsi sekä alkuperäiset haussa käyttämäsi todistukset (ei ylioppilastutkintotodistusta) mukaasi aloittaessasi opintosi orientoivilla päivillä. Alkuperäiset todistukset kerätään ja tarkistetaan. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut valinnassa käytetyt tiedot oikeiksi. Opintoasiainkoordinaattori Sirpa Nieminen ilmoittaa, milloin todistukset ovat noudettavissa toimistosta B1-22a.

Koulutuksen opetussuunnitelma

Tutustu ennen orientoivia päiviä oman koulutuksesi opetussuunnitelmaan: liiketalouden suunnitelma. Sen avulla voit perehtyä mm. opintojen rakenteeseen ja sisältöihin.

Opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen

Jos olet aikaisemmin opiskellut ammattikorkeakoulussa tai muussa korkeakoulussa, voit sisällyttää aikaisempia, enintään kymmenen vuotta vanhoja opintojasi tutkintovaatimusten rajoissa tradenomin tutkintoon. TAMKin hyväksilukemiskäytänteistä on tietoa opinto-oppaassa.

  • Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hyväksilukea korkeakoulussa suoritettuja opintoja opiskelemaansa tutkintoon, jos ne vastaavat koulutuksen osaamistavoitteita. 
  • Osaamisen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi ehdottaa suorittavansa näytöin esim. työkokemuksen avulla hankkimaansa osaamista.

Opetussuunnitelmaa tutkimalla voit selvittää, mistä opinnoista voisit hakea hyväksilukuja. Vertaa opintojaksojen sisältöjä ja laajuuksia aikaisemmin suorittamiisi vastaaviin opintoihin. Jos olet jo aikaisemmin suorittanut suunnilleen ensimmäisen vuoden opintoja vastaavat opinnot, niin hyväksilukemiset on hyvä selvittää ennen opintojen alkamista. Varaa opintoasiainkoordinaattorin (sirpa.nieminen@tamk.fi) kautta tapaamisaika opinto-ohjaajalle.

Testi merkonomeille  

Toisen asteen tutkinnon suorittaneet, kuten merkonomit, eivät voi saada hyväksilukuja tutkintonsa perusteella. Siksi järjestämme merkonomeille erillisen testin, jolla he voivat osoittaa aikaisemman liiketalouden perusteiden osaamisensa. Jos merkonomi suorittaa testin hyväksytysti, hän pääsee halutessaan suoraan opiskelemaan toisen vuoden opintoja. Suosittelemme, että jokainen merkonomin tutkinnon suorittanut osallistuu testiin. Merkonomien testi koostuu kolmesta osasta: itsearviointi, kirjallinen testi ja haastattelu.

Opiskelija kirjoittaa itsearviointiraportin, jonka hän palauttaa 3.8.2018 klo 23.59 mennessä postitse tai sähköpostitse opintoasiainkoordinaattori Sirpa Niemiselle (sirpa.nieminen@tamk.fi), Kuntokatu 3, 33520 Tampere. Raportissa opiskelija kuvaa omaa tähän asti kertynyttä osaamistaan. Osaamista ar­vioidaan sekä merkonomikoulutuksessa syntyneen osaamisen että työkokemuksen tai muun kokemuksen kautta kertyneen osaamisen avulla. Konkreettiset esimerkit ovat tervetulleita. Opiskelija liittää itsearviointiraporttiin kopion merkonomin tutkintotodistuksesta ja mahdollisista työ- tai harjoittelutodistuksista, joilla hän perustelee osaamistaan.

Itsearviointiraportissa tulee kuvata oma osaaminen ainakin seuraavissa aihepiireissä:

  • markkinointi ja myynti
  • laskentatoimi, ulkoinen ja sisäinen
  • juridiikka
  • matematiikka
  • kielitaito
  • tiimityötaidot

Kirjallinen testi järjestetään 10.8.2018 klo 16 - 19 tilassa B4-20 (B-talo, 4. krs) ja testiä ei voi suorittaa muuna ajankohtana. Testin aihealueet ovat markkinointi ja taloushallinto. Testissä ei saa olla mukana oheismateriaaleja, ainoastaan kirjoitusvälineet ja laskin. Testiin on ilmoittauduttava viimeistään perjantaina 3.8. opintoasiainkoordinaattorille: sirpa.nieminen@tamk.fi.

Testiin voi etukäteen valmistautua esimerkiksi seuraavien kirjojen avulla:

  • Jormakka, Raija - Koivusalo, Kaija - Lappalainen, Jaana - Niskanen, Mervi: Laskentatoimi, Edita 2009 tai uudempi
  • Bergström, Seija - Leppänen, Arja: Yrityksen asiakasmarkkinointi, Edita 2009 tai uudempi.

Osaan testin läpäisseistä otetaan yhteyttä testin jälkeen lisähaastattelua varten ja osa testin läpäisseistä valitaan suoraan. Kaikille ilmoitetaan testin tuloksesta viimeistään testiä seuraavana arkipäivänä.  

Opiskeluvälineet

Ammattikorkeakouluopinnoissa työskennellään paljon verkossa, joten oma tietokone on välttämätön.  Monet opinnoissa käytettävät ohjelmistot on mahdollista asentaa ilmaiseksi myös omalle tietokoneelle (mm. Office ProPlus -ohjelmapaketti). Lisätietoja löydät TAMKin IT-ohjeista.

Tradenomiopiskelijoiden yhdistys lähettää terveisiä uusille tradenomiopiskelijoille. Lue TTO ry:n tiedote.

Liiketalouteen hyväksytyn opiskelijan Top Ten

1. Ota opiskelupaikka vastaan.

2. Ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi opiskelijaksi.

3. Lähetä TAMKin hakijapalveluihin kopiot niistä koulutodistuksistasi, joista olet ilmoittanut tietoja yhteishaussa. Todistusten pitää olla perillä viimeistään 10.7.2018 kello 15.00.

4. Jos olet merkonomi, niin kertaa taloushallinnon ja markkinoinnin perusteita ja lähetä itse­arviointiraportti viimeistään 3.8. Ilmoittaudu samalla testiin, joka on pe 10.8. klo 16.00.

5. Tutustu orientoivien päivien ohjelmaan.

6. Tutustu TAMKin kotisivuilla oman koulutuksen esittelyyn ja opetussuunnitelmaan. 

7. Tutustu opiskelijakunta Tamkon tuottamaan Opiskelijan oppaaseen.

8. Aktivoi käyttäjätunnuksesi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

9. Ole paikalla, kun opinnot alkavat keskiviikkona 15.8. klo 10.00 Tampereen ammattikorkeakoulun pääkampuksen juhlasalissa, Kuntokatu 3.

10. Opiskele, verkotu ja pidä hauskaa!

Lisätietoja

Opintoasiainkoordinaattori Sirpa Nieminen, p. 040 801 6253, sirpa.nieminen@tamk.fi
Opinto-ohjaaja Paula Lamminen, p. 040 801 6388, paula.lamminen@tamk.fi

Kesäaikana TAMKin opintopalveluiden päivystys klo 12 - 14: opintotoimisto@tamk.fi tai 040 801 6075.