Takaisin

Uudelle opiskelijalle - Tradenomi (AMK), Liiketalous, myyntiosaaminen

Tradenomi (AMK), Liiketalous, myyntiosaaminen, monimuotototeutus

Lämpimät onnittelut! Olet saanut mielenkiintoisen ja haastavan opiskelupaikan Tampereen ammattikorkeakoulusta, jossa tulet suorittamaan tradenomin (AMK) tutkinnon. Opiskelupaikka sijaitsee Tampereella osoitteessa Kuntokatu 3.

Julkaisemme tällä sivulla käytännön ohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa. Tutustuthan tietoihin huolellisesti ennen opintojen alkua.

Opintojen alkaminen ja todistusten kerääminen

Opiskelu alkaa torstaina 16.8. klo 9.00 Tampereen ammattikorkeakoulun pääkampuksen  luokassa B5-31 (Kuntokatu 3 / Teiskontie 33, B-talon 5. krs.). Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen tulee olla paikalla. Opintojen alussa ovat ns. orientoivat päivät. Tällöin tutustut TAMKiin, opintojesi sisältöihin ja käytäntöihin sekä muihin ryhmäsi opiskelijoihin. Jotta pääset hyvin vauhtiin opinnoissasi, on tärkeää, että osallistut orientoivien päivien ohjelmaan. Orientoivien päivien aikana tarvitset omaa tietokonetta.

Tarkastamme alkuperäiset työ- ja koulutodistukset opintojen alkaessa. Ota todistus henkilöllisyydestäsi sekä alkuperäiset haussa käyttämäsi työ- ja koulutodistukset (ei ylioppilastutkintotodistusta) mukaasi aloittaessasi opintosi orientoivilla päivillä. Alkuperäiset todistukset kerätään ja tarkistetaan. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut valinnassa käytetyt tiedot oikeiksi. Opintoasiainkoordinaattori ilmoittaa, milloin hän palauttaa todistukset tarkastuksen jälkeen sinulle.

 

Koulutuksen opetussuunnitelma

Tutustu ennen orientoivia päiviä oman koulutuksesi opetussuunnitelmaan. Sen avulla voit perehtyä mm. opintojen rakenteeseen ja sisältöihin.

Tradenomikoulutukseen kuuluu sekä ammatillisen englannin että ruotsin kielen opintoja. Professional English for BBA Studies 3H-309 opintojakson sisältöjä testaava tasotesti/näyttökoe tulee tehdä aikavälillä 16.-25.8. Testissä on suullinen (video-esitys) ja kirjallinen osa. Kuulet tarkemmin tasotestistä ja kielten opiskelusta orientoivien päivien aikana. Kieliopinnoista löytyy yleistä tietoa TAMKin opinto-oppaasta  ja Kielipalveluiden blogista.

 

Opintojen aikataulut

Syksyn lähipäivät ovat seuraavat: 16.-17.8., 13.-14.9.,12.10. ja 26.10., 8.-9.11. sekä 13.-14.12. Lisäksi pidetään AdobeConnect -verkkotapaamisia torstaisin (ei lähipäivinä) klo 17.00 alkaen.

 

Ennakkotehtävät

Valmistaudu orientaatiopäiville tekemällä oheiset ennakkotehtävät.

 

Opiskeluvälineet

Ammattikorkeakouluopinnoissa työskennellään paljon verkossa, joten oma tietokone on välttämätön.  Lisäksi tarvitset ns. headsetin eli kuuloke-mikrofoniyhdistelmän. Monet opinnoissa käytettävät ohjelmistot on mahdollista asentaa ilmaiseksi myös omalle tietokoneelle. Office ProPlus -ohjelmapakettia (Excel, Word, PowerPoint) tarvitset jo ensimmäisinä lähipäivinä, joten asenna se tarvittaessa valmiiksi. Lisätietoja löydät TAMKin IT-ohjeista.

 

Opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen

Jos olet aikaisemmin opiskellut ammattikorkeakoulussa tai muussa korkeakoulussa, voit sisällyttää aikaisempia, enintään kymmenen vuotta vanhoja opintojasi tutkintovaatimusten rajoissa tradenomin tutkintoon. TAMKin hyväksilukemiskäytänteistä on tietoa opinto-oppaassa.

 • Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hyväksilukea korkeakoulussa suoritettuja opintoja opiskelemaansa tutkintoon, jos ne vastaavat koulutuksen osaamistavoitteita. 
 • Osaamisen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi ehdottaa suorittavansa näytöin esim. työkokemuksen avulla hankkimaansa osaamista.

Opetussuunnitelmaa tutkimalla voit selvittää, mistä opinnoista voisit hakea hyväksilukuja. Vertaa opintojaksojen sisältöjä ja laajuuksia aikaisemmin suorittamiisi vastaaviin opintoihin. Hyväksiluvuista kerrotaan orientaatiopäivillä, jolloin on varattavissa tapaamisaika koulutuksen opinto-ohjaajalle. Mikäli sinulla on paljon hyväksiluettavia aiempia korkeakouluopintoja ja hyväksiluvut kohdistuisivat 1. vuoden opintoihin, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan jo elokuun alussa.

Testi merkonomeille  

Toisen asteen tutkinnon suorittaneet, kuten merkonomit, eivät voi saada hyväksilukuja tutkintonsa perusteella. Siksi merkonomit voivat halutessaan osallistua testiin, jolla he voivat osoittaa aikaisemman liiketalouden perusteiden osaamisensa. Jos merkonomi suorittaa testin hyväksytysti, hän pääsee halutessaan suoraan opiskelemaan toisen vuoden opintoja. Mikäli merkonomitestin läpäisseitä on enemmän kuin vapaita paikkoja 2. vuoden ryhmässä, valitaan siirtyjät kirjallisen testin pisteiden perusteella. Merkonomien testi koostuu kolmesta osasta: itsearviointi, kirjallinen testi ja haastattelu.

Opiskelija kirjoittaa itsearviointiraportin, jonka hän palauttaa 3.8.2018 klo 23.59 mennessä postitse tai sähköpostitse opintoasiainkoordinaattori Sirpa Niemiselle (sirpa.nieminen@tamk.fi), Kuntokatu 3, 33520 Tampere. Raportissa opiskelija kuvaa omaa tähän asti kertynyttä osaamistaan. Osaamista ar­vioidaan sekä merkonomikoulutuksessa syntyneen osaamisen että työkokemuksen tai muun kokemuksen kautta kertyneen osaamisen avulla. Konkreettiset esimerkit ovat tervetulleita! Opiskelija liittää itsearviointiraporttiin kopion merkonomin tutkintotodistuksesta ja mahdollisista työ- tai harjoittelutodistuksista, joilla hän perustelee osaamistaan.

Itsearviointiraportissa tulee kuvata oma osaaminen ainakin seuraavissa aihepiireissä:

 • myynti ja markkinointi
 • laskentatoimi, ulkoinen ja sisäinen
 • juridiikka
 • matematiikka
 • kielitaito
 • tiimityötaidot

Kirjallinen testi järjestetään 10.8.2018 klo 16 - 19 tilassa B4-20 (B-talo, 4. krs) ja testiä ei voi suorittaa muuna ajankohtana. Testin aihealueet ovat markkinointi ja taloushallinto. Testissä ei saa olla mukana oheismateriaaleja, ainoastaan kirjoitusvälineet ja laskin. Testiin on ilmoittauduttava viimeistään perjantaina 3.8. opintoasiainkoordinaattori: sirpa.nieminen@tamk.fi.

Testiin voi etukäteen valmistautua esimerkiksi seuraavien kirjojen avulla:

 • Jormakka, Raija - Koivusalo, Kaija - Lappalainen, Jaana - Niskanen, Mervi: Laskentatoimi, Edita 2009 tai uudempi
 • Bergström, Seija - Leppänen, Arja: Yrityksen asiakasmarkkinointi, Edita 2009 tai uudempi.

Kaikille ilmoitetaan testin tuloksesta viimeistään testiä seuraavana arkipäivänä ja testin läpäisseille voidaan tarvittaessa pitää haastattelu puhelimitse.

 

Liiketalouden monimuotototeutukseen hyväksytyn opiskelijan muistilista

1. Ota opiskelupaikka vastaan.

2. Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi.

3. Lähetä TAMKin hakijapalveluihin viimeistään 10.7.2018 kello 15.00 kopiot niistä koulu- ja työtodistuksistasi, joista olet ilmoittanut tietoja yhteishaussa.

4. Aktivoi käyttäjätunnuksesi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

5. Tutustu orientoivien päivien ohjelmaan.

6. Tutustu opetussuunnitelmaan.

7. Tee orientoivien päivien ennakkotehtävät.

8. Hae tarvittaessa opinto- tai aikuiskoulutustukea.

9. Ole paikalla, kun opiskelu alkaa torstaina 16.8. klo 9.00 TAMKin pääkampuksen luokassa B5-31, Kuntokatu 3.

 

Lisätietoja

 • Opintoasiainkoordinaattori Marja Honkanen, puh. 040 801 6250, marja.honkanen@tamk.fi
 • Opinto-ohjaaja Paula Lamminen, puh. 040 801 6388, paula.lamminen@tamk.fi

Kesäaikana TAMKin opintopalveluiden päivystys klo 12 - 14: opintotoimisto@tamk.fi tai 040 801 6075