Takaisin

Uudelle opiskelijalle - sosionomi amk - monimuotototeutus

Sosionomi (AMK), monimuotototeutus

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan sosionomikoulutuksen monimuotototeutukseen!

Tällä sivulla on käytännön ohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa. Tutustuthan näihin huolellisesti ennen opintojen alkua. 

Opintojen alkaminen ja todistusten kerääminen

Sosionomikoulutuksen opiskelu alkaa ilmoittautumalla opiskelijaksi maanantaina 15.1.2018 klo 10.00,  osoitteessa TAMK, Kuntokatu 3, 33520 Tampere, luokka H0-31 (katso kartasta, H-talo). Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin henkilökohtaisesti paikalla. 

Tuo alkuperäiset koulutodistukset mukanasi aloituspäivänä 15.1.2018 (ei työtodistuksia). Koulutodistukset kerätään opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä, tarkistetaan ja palautetaan viikolla 5, jolloin voit hakea ne koulutuksen opintosihteeriltä huoneesta B1-12b. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut valinnassa käytetyt tiedot oikeiksi.

Sosionomikoulutuksen opetussuunnitelma ja kompetenssit

Tutustu koulutuksesi opetussuunnitelmaan. Tutustu myös valtakunnallisiin sosiaalialan AMK-koulutuksen kompetensseihin.

Kevään 2018 lähiopetuspäivät ovat

vkot 3-4: 15.1.–26.1.2018

vko 8: 19.2.–23.2.2018

vko 14: 3.4.-6.4.2018 (4 päivää)

vko 17: 23.4.–27.4.2018

vko 20: 14.5.–18.5.2018

Päivien kesto on pääsääntöisesti klo 9.00 - 16.00.

Ensimmäiseen lähiopetuskertaan (vkot 3-4) sisältyvät ns. orientoivat päivät. Tällöin tutustut TAMKiin, opintojesi sisältöihin ja käytäntöihin sekä ryhmäsi opiskelijoihin. Pidäthän mukanasi henkilöllisyystodistusta, koska tarvitset sitä mm. käyttäjätunnuksia saadessasi.

Lisäksi lauantaina 10.2. klo 10.00-15.00 on yksi lähiopetuspäivä aiheena Ammatillisen kasvun prosessi - Minä ja sinä matkalla sosionomiksi.

Huomaathan, että opiskelu edellyttää lähiopetuspäiviin osallistumista. Monimuoto-opiskelu on mitoitukseltaan kokopäiväopiskelua, vaikka lähiopetuspäivien määrä on vähäinen. Lähiopetuspäivien lisäksi opintoihin kuuluu paljon itsenäistä opiskelua ja tiimityöskentelyä. Opiskelu työn ohessa on vaativaa.

Kieliopinnot ja kielten lähtötasotestit

Sosionomikoulutukseen kuuluu sekä ammatillisen englannin että ruotsin kielen opintoja. Kuulet tarkemmin kielten opiskelusta orientoivien päivien kieli-infossa. Kieliopinnoista löytyy yleistä tietoa TAMKin opinto-oppaasta  ja Kielipalveluiden blogista.

Opiskelijat, jotka eivät ole hyväksytysti suorittaneet englantia tai ruotsia ylioppilaskirjoituksissa, osallistuvat opintojen alussa lähtötasotesteihin. Lähtötasotestien ajankohdat ovat:

 • Englanti ma 22.1. klo 14.00-16.00
 • Ruotsi to 25.1. klo 14.00-16.00.

Testien tilat ilmoitetaan myöhemmin. Ne opiskelijat, jotka eivät läpäise lähtötasotestiä, osallistuvat kielten valmentaville opintojaksoille saavuttaakseen ammattikorkeakoulun kieliopinnoissa vaadittavan tason. Valmentavien opintojen ajankohdista ja niihin ilmoittautumisesta kerrotaan tarkemmin kieli-infossa (valmentavat opinnot voivat olla myös iltaisin).

Opiskeluvälineet

Opinnoissa on paljon itsenäistä tiedonhankintaa ja erilaisia tehtäviä sekä verkko-opintoja, minkä vuoksi edellytämme päivittäistä mahdollisuutta käyttää tietokonetta. Lisätietoja löydät TAMKin IT-ohjeista.

Rokotustiedot

Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen valitulla tulee olla rokotusasiat kunnossa. Täytä oheinen rokotustietolomake ja pidä se itselläsi tallessa.

Opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen

Opiskelija voi hakea hyväksiluettavaksi aikaisempia opintojansa ja osaamistansa. Hyväksilukemisesta löydät tietoa opinto-oppaasta.

 • Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hyväksilukea korkeakoulussa suoritettuja opintoja opiskelemaansa tutkintoon, mikäli ne vastaavat koulutuksen osaamistavoitteita. 
 • Osaamisen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi ehdottaa suorittavansa näytöin esim. työkokemuksen avulla hankkimaansa osaamista.

Orientoivien päivien aikana hyväksiluvusta ja niiden hakemisesta kerrotaan enemmän.

Esitietolomake ja ennakkotehtävät

Opintojen suunnittelua varten  meidän on tärkeä tietää, jos sinulla on aikaisempia alan opintoja tai korkeakouluopintoja. Täytä esitietolomake 8.1.2018 mennessä.

Ennakkotehtäviä on kaksi: 

 • Ennakkotehtävä 1 (pdf): Ensimmäisen tavoitteena on tehdä näkyväksi aikaisempi osaamisesi suhteessa sosionomin kompetensseihin. Tehtävän palautuspäivä on 8.1.2018.
 • Ennakkotehtävä 2 (pdf): Toinen ennakkotehtävä liittyy ammatillisen kasvun prosessiin. Tuo tehtävä mukanasi lauantaina 10.2.2018. 

Muistilista

 • Ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi.
 • Toimita kopiot koulutodistuksistasi TAMKin hakijapalveluihin.
 • Täytä sähköinen esitietolomake 8.1.2018 mennessä, jos sinulla on aikaisempia alan opintoja tai korkeakouluopintoja.
 • Täytä rokotustietolomake ja pidä se itselläsi tallessa.
 • Tee ennakkotehtävä 1: Tehtävän palautuspäivä on 8.1.2018.
 • Tee ennakkotehtävä 2: Tuo tehtävä mukanasi lauantaina 10.2.2018.
 • Ole paikalla kun opinnot alkavat 15.1. klo 10.00. Ota mukaan alkuperäiset todistukset ja henkilöllisyystodistus.

Lisätietoja

Opintoasiainkoordinaattori Sirpa Sauvola, p. 050 311 9724, sirpa.sauvola(at)tamk.fi

Opinto-ohjaaja Minna Putous, p. 050 432 5547, minna.putous(at)tamk.fi