Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan sosiaali- ja terveysalan johtamista TAMKiin!

Opintojen alkaminen ja todistusten kerääminen

Opiskelu alkaa lähipäivillä 4.-5.9.2017 Ilmoittautumalla opiskelijaksi alkaa maanantaina 4.9.2017 klo 8.30 osoitteessa TAMK, Kuntokatu 4, 33520 Tampere (katso kartasta). Kokoontuminen on auditoriossa R1-01. Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin henkilökohtaisesti paikalla. Ensimmäisen päivän ohjelma alkaa klo 9 ja päättyy klo 15.30. Toinen päivä alkaa klo 8.30 ja päättyy klo 15.30. Tutustu avajaispäivän ohjelmaan (pdf).

Tuo alkuperäiset haussa käyttämäsi todistukset mukanasi aloituspäivänä 4.9.2017. Todistukset kerätään ja tarkistetaan. Voit myöhemmin hakea todistuksesi takaisin opintosihteeri Sirpa Sauvolalta (Kuntokatu 3, palvelukatu B1-12b). Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut valinnassa käytetyt tiedot oikeiksi. Otathan myös henkilöllisyystodistuksen mukaasi opintojen aloituspäivänä.

Koulutuksen opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksesi opetusuunnitelmaan.

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen opinnot rakentuvat seuraavasti

  • 30 op substanssialueen johtamisopinnot
  • 25 op yhteisistä YAMK-opinnoista (opiskelijan valinnan mukaan)
  • 5 op vapaasti valittavia opintoja
  • 30 op opinnäytetyö

Syksyn 2017 lähiopetuspäivät

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen opintojen (30 op) syksyn 2017 päivät ovat seuraavat:

  • 4. - 5.9.2017 (2 pv)
  • 4. - 6.10.2017 (3 pv)
  • 1.11.2017 (1 pv)
  • 16. - 17.11.2017 (2 pv)
  • 13. - 14.12.2017 (2 pv)

Muutokset edellä mainittuihin päiviin ovat kuitenkin mahdollisia. Päivien kesto on pääsääntöisesti klo 8.30 - 15.30.

Yhteiset YAMK-opinnot

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen opintojen (30 op) lisäksi jokainen opiskelija suorittaa 25 op opinnot yhteisistä YAMK-opinnoista, joiden lähipäivät sijoittuvat pääsääntöisesti perjantaille ja lauantaille. Syksyllä 2017 toteutettavien yhteisten YAMK-kurssien ajankohdat ilmoitetaan koulutuksen alussa.

Huomaathan, että YAMK-koulutuksessa opiskelu on mitoitukseltaan kokopäiväopiskelua, vaikka lähiopetuspäivien määrä on vähäinen. Lähiopetuspäivien lisäksi opintoihin kuuluu paljon itsenäistä opiskelua ja tiimityöskentelyä. Opiskelu työn ohessa on vaativaa, joten tee itsellesi hyvä suunnitelma viikottaiselle opiskelulle.

Tietokoneen päivittäinen käyttömahdollisuus

Opinnoissa on paljon itsenäistä tiedonhankintaa ja erilaisia tehtäviä sekä verkko-opintoja, minkä vuoksi edellytämme mahdollisuutta käyttää tietokonetta. Lue lisää kannettavan tietokoneen käytöstä.

Opiskelun alkuun on vielä aikaa, mutta…

… mitä opiskelijaksi tuleva voisi tehdä ennen syksyä valmistautuakseen opiskeluun? Tämä on hyvä kysymys ja siihen vastauksena suositellaan oman opinnäytetyön aiheen pohtimista. Opinnäytetyö tehdään parityönä ja aihe olisi hyvä olla selvillä mahdollisimman pian opintojen alettua. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä myös osallistumalla soveltuvaan työelämäprojektiin, jossa TAMK on mukana osatoteuttajana. Useita projekteja on tällä hetkellä vireillä.

Jos aikaisemmasta opiskelustasi on kulunut jo vuosia, olisi hyvä kesän aikana lukea kirja tai pari, jotta pääsee sisälle lukemiseen ja tieteelliseen ajatteluun. Erityisen hyödyllistä olisi metodikirjallisuuden lukeminen ja siihen suositellaan esim. Hirsjärven ym. kirjaa Tutki ja kirjoita (2014).

Lisätietoja

Opintosihteeri Sirpa Sauvola, p. 050 311 9724 (tavoitettavissa 1.8. alkaen)
Vastuuopettaja Hannele Laaksonen, p. 040 661 3450 (tavoitettavissa 7.8.2017 alkaen)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tamk.fi

Kesäaikana TAMKin opintopalveluiden päivystys: opintotoimisto@tamk.fi