Takaisin

Uudelle opiskelijalle - Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Restonomi (AMK), monimuotototeutus

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan Palveluliiketoiminnan koulutuksen monimuotototeutukseen!

Tällä sivulla on käytännön ohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa. Tutustuthan näihin huolellisesti ennen opintojen alkua.

Opintojen alkaminen ja todistusten kerääminen

Palveluliiketoiminnan monimuotokoulutuksen opiskelu alkaa ilmoittautumisella opiskelijaksi torstaina 16.8.2018 klo 16.00 - 16.30 osoitteessa TAMK, Kuntokatu 3 (Teiskontie 33), 33520 Tampere,  sisäänkäynti Kuntokadun puolelta, ks. kampuskartta. Opiskelupaikan vastaanottaneen ja läsnäolevaksi ilmoittautuneen on oltava tällöin henkilökohtaisesti paikalla. Ilmoittautumisen jälkeen opinnot alkavat torstaina 16.8 klo 16.30 - 20.00 ja jatkuvat perjantaina 17.8. klo 8 - 16 ja lauantaina 18.8 klo 8.30 - 14.30.

Tuo alkuperäiset haussa käyttämäsi työ-ja koulutodistukset sekä todistus henkilöllisyydestä mukanasi aloituspäivänä 16.8.2018. Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, alkuperäistä todistusta ei tarvita, koska tieto saadaan valtakunnallisesta tietokannasta. Todistukset kerätään opiskelijaksi ilmoittautumisen yhteydessä tarkistettavaksi. Todistukset voit noutaa tarkistamisen jälkeen koulutuksen opintoasiankoordinaattorin  (Noora Koskinen) huoneesta B1-55. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut valinnassa käytetyt tiedot oikeiksi.

Oman koulutuksen opetussuunnitelma

Tutustu ennen orientoivia päiviä oman koulutuksesi opetussuunnitelmaan.

Opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen

Opiskelija voi hakea hyväksiluettavaksi aikaisempia opintojansa ja osaamistansa. Hyväksilukemisesta löydät tietoa opinto-oppaasta.

 • Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hyväksilukea korkeakoulussa suorittamiaan opintoja opiskelemaansa tutkintoon, mikäli ne vastaavat koulutuksen osaamistavoitteita.
 • Osaamisen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi esittää suorittavansa näytöllä esimerkiksi toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa tai työkokemuksella hankkimaansa osaamista.

Orientoivien päivien aikana hyväksiluvusta ja niiden hakemisesta kerrotaan enemmän.

Kieliopinnot ja kielten lähtötasotestit

Palveluliiketoiminnan koulutukseen kuuluu sekä ruotsin että englannin kielen opintoja. Kieliopinnoista löytyy yleistä tietoa TAMKin opinto-oppaasta ja Kielipalveluiden blogista.

Opiskelijat, jotka eivät ole hyväksytysti suorittaneet englantia tai ruotsia ylioppilaskirjoituksissa, osallistuvat opintojen alussa seuraavasti lähtötasotesteihin:

 • Englanti perjantai 14.9. klo 16-18, monimuotototeutus ja muuntokoulutus
 • Ruotsi lauantai 15.9. klo 14-16, monimuotototeutus ja muuntokoulutus

Testien ryhmäkohtaiset luokkatilat ilmoitetaan myöhemmin Intran ja sähköpostin kautta opiskelijoille. Ne opiskelijat, jotka eivät läpäise lähtötasotestiä, osallistuvat kielen valmentavaan opetukseen saavuttaakseen ammattikorkeakoulun kieliopinnoissa vaadittavan tason.

Valmentavia kieliopintoja:

Valmentavat kieliopinnot kontakti- ja verkko-opintoina alkavat syyskuun lopulla.
 

Opiskeluvälineet

Ammattikorkeakouluopinnoissa on paljon verkossa tapahtuvaa työskentelyä. Oma tietokone on välttämätön myös lähiopetusjaksoilla. Microsoft Office -ohjelmisto on ladattavissa omalle koneelle. TAMKissa on rajallinen määrä tietokoneluokkia.

Huomioitavaa opiskelussa

Varsinaiset opinnot alkavat torstaina 16.8. klo 16.30. Koko vuoden lähijaksojen päivät.

 • Opinnot kuormittavat joka viikko, vaikka kontaktiopetusta on noin kerran kuukaudessa. Opintojaksovalinnoista johtuen saattaa kontaktiopetusta olla useamminkin. Lähiopetuspäivät ja aikatalun löydät täältä.
 • Kontaktiopetukseen osallistuminen on pakollista
 • Vähintään kerran viikossa on virtuaalinen tapaaminen joko ryhmän tai opettajan kanssa kurssin alussa sovittuna ajankohtana
 • Opiskelussa on paljon tiimityöskentelyä, kuten alalla yleensä
 • Opinnoissa tarvitaan tietoteknisiä valmiuksia
 • Jos sinun pitää osoittaa kielitaitosi, aloita itsenäinen kielten opiskelu esim. tämän linkin kautta.
 • Opiskelun ehdoton edellytys on kyky itsenäiseen työskentelyyn. Opiskeluun on varattava aikaa (vrt. 1 opintopiste on 27 h opiskelijan työtä).
 • Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT) näyttötilaisuuksia on jo elokuussa. AHOT koskee niitä opiskelijoita, joilla on opintojakson tavoitteiden mukaista esimies- tai asiantuntijakokemusta ja vankka teoriatausta. Asiaa täsmennetään opintojen alussa.

HUOM! Muunnon opiskelijat (ne opiskelijat, joilla on vanha, ammattikorkekoulututkintoa edeltänyt opistoasteinen esimiestasoinen koulutus esim. teknikkokoulutus, suurtalousesimieskoulutus)

Muuntolaisilla osa opinnoista saattaa olla myös opetussuunnitelman toisen tai kolmannen vuoden opintoja, jolloin lähijaksoja on useammin kuin yhden kerran kuukaudessa.

Opintojen alkuvaiheessa käydään HOPS-keskustelut erikseen sovittavan aikataulun mukaan.

Muistilista

 1. Ota opiskelupaikka vastaan määräaikaan mennessä ja toimita todistuskopiot TAMKin hakijapalveluihin. Ota alkuperäiset todistukset mukaan ensimmäiselle kerralle
 2. Ilmoittautuminen 16.8.2018 ja ensimmäinen lähijakso 16. - 18.8.2018
 3. Lähijaksot ovat joitakin poikkeuksia lukuunottamatta: torstaisin klo 16.30 - 20.00, perjantaisin klo 8.00  -16.00 ja lauantaisin klo 8.30 - 14.30.

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Satu Kylmälä, p. 050 568 5343, satu.kylmala@tamk.fi

Kesäaikana TAMKin opintopalveluiden päivystys klo 12 - 14: opintotoimisto@tamk.fi tai
040 801 6075.