Takaisin

Työnohjaajakoulutus - Työnohjaaja työyhteisön kehittäjänä

Työnohjaajakoulutus - Työnohjaaja työyhteisön kehittäjänä

Työnohjaajakoulutus - Työnohjaaja työyhteisön kehittäjänä

60 op

Toteutusaika: 13.3.2018 - 19.2.2020

5 700 € + ALV 24%

TAMK Pääkampus, Tampere

Haku alkaa Haku meneillään

Hae koulutukseen

Täydennyskoulutus


Toteutusajankohta

Seuraava Työnohjaajakoulutus alkaa keväällä 2019. Tarkempi ajankohta julkaistaan syksyllä 2018.

 

 

13.3.2018 - 19.2.2020

Lähipäivät tiistai-keskiviikko noin kerran kuukaudessa klo 9-16 (yht. 280 h/36).

v. 2018: 13.-14.3., 10.-12.4. (huom. 3 pv), 22.-23.5., 11.-12.9., 9.-10.10., 13.-14.11., 11.-12.12.
v. 2019: ilmoitetaan myöhemmin

v. 2020: 21.-22.1, 18.-19.2.

Lataa koulutuksen esite tästä!

Kohderyhmä

Työnohjaajakoulutus sopii hyvin

- erilaisten työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittämistyössä mukana oleville ja siitä kiinnostuneille

- henkilöstöhallinnon tehtävissä, johtotehtävissä ja yrittäjinä toimiville

- sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattihenkilöille ja aikuiskouluttajille                                                                                                                                                                                     

Tavoite

Työyhteisön kehittäjäksi työnohjaajakoulutuksella - Työnohjaajakoulutusta TAMKista vuodesta 2004

Työnohjaus on koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn ja työyhteisön toiminnan tarkastelua ja arviointia. Työstä ja työkäytänteistä nousevien kysymysten erittelyä ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelua.

Työnohjaus voi olla yksilö-, ryhmä- tai yhteisötyönohjausta. Työnohjauksen tarkoituksena on edesauttaa yksilöä, ryhmää ja organisaatiota tutkimaan, tunnistamaan sekä kehittämään omia käyttäytymis- ja toimintatapojaan. Tavoitteena on saada aikaan muutoksia, jotka vapauttavat sekä ohjattavien että työyhteisöjen voimavaroja perustehtävään.

Koulutuksen tavoitteena on

- antaa valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana ja työyhteisöjen kehittäjänä

- syventää osallistujan ohjaustaitoja ja kehittää omaa yhteisöllistä osaamista työyhteisöissä ja organisaatioissa

- lisätä edellytyksiä työelämän ajankohtaisten erityispiirteiden tunnistamiseen

- mahdollistaa perehtyminen yrittäjänä toimimiseen

Sisältö

 • Aikuinen oppijana
 • Työnohjauksen teoriaperustat ja rajapinnat muihin työyhteisöjen  kehittämismuotoihin
 • Työyhteisön ja ryhmän dynaamiset ilmiöt
 • Työnohjausprosessi ja työmenetelmät
 • Työn murros, johtaminen ja työhyvinvointi
 • Työnohjaus käytännön toimintana
 • Työnohjaaja yrittäjänä
 • Työnohjauksen kehittäminen

Sisällöt muodostuvat

 • teoreettisesta ja kokemuksellisesta opiskelusta,
 • kirjallisuuteen perehtymisestä ja niiden sisältöjen pohdinnoista,
 • asiantuntijaluennoista,
 • ryhmissä ja itsenäisesti toteutettavista oppimistehtävistä,
 • pienryhmässä tapahtuvasta koulutustyönohjauksesta lähipäivien yhteydessä, 50 h (ammattikorkeakoulu järjestää),
 • ohjatusti sekä yksilö- että ryhmätyönohjaajana toimimisesta koulutuksen aikana, väh. 80 h (opiskelijat organisoivat itse omat harjoitusryhmänsä),
 • henkilökohtaisesta työnohjauksesta omaan perustyöhönsä, väh. 40 h (omakustanteinen, huomioidaan myös ennen koulutusta saatu työnohjaus) ja 
 • alan kehittämistyöstä ja ammatillisen artikkelin laadinnasta.

Viitekehys

Työnohjaajakoulutuksen viitekehys on aikuskasvatuksen perusteissa, työssä oppimisessa ja ohjauksessa. Koulutuksen aikana tutustutaan ratkaisukeskeisiin, systeemisiin ja psykodynaamisiin viitekehyksiin. Niitä tarkastellaan lähinnä työnohjaajan työvälineinä erilaisissa työnohjaustilanteissa.

 

Toteutustapa

Työnohjaajakoulutus rakentuu 2-vuotiselle oppimisprosessille, jonka aikana osallistuja rakentaa tietoperustaa työnohjauksen eri taustateorioista ja vahvistaa taitojaan osallistumalla työnohjauksiin ja toimimalla ohjatusti sekä ryhmä- että yksilötyönohjaajana.                                                                                                                                   

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella. Koulutuksen kokonaisuus rakentuu lähiopiskelupäivistä, verkko-opiskelusta (Tabula-alusta) sekä itsenäisestä työskentelystä lähipäivien välillä.

Koulutuksessa edellytetään lähipäiviin osallistumista.              

Koulutus vastaa Suomen Työnohjaaja ryn koulutussuorituksia ja sen suorittaneet voivat hakea STOryn jäsenyyttä.

Hinta

5 700 € + alv 24 % (1 368 €), yhteensä 7 068 €

Osallistumismaksu laskutetaan kuudessa erässä koulutuksen aikana:

1. erä 1 200 € + alv 288 €, yht. 1 488 € huhtikuussa 2018

2. erä 1 200 € + alv 288 €, yht. 1 488 € syyskuussa 2018

3. erä 1 200 € + alv 288 €, yht. 1 488 € helmikuussa 2019

4. erä 1 200 € + alv 288 €, yht. 1 488 € heinäkuussa 2019

5. erä 400 € + alv 96 €, yht. 496 € joulukuussa 2019

6. erä 500 € + alv 120 €, yht. 620 tammikuussa 2020

Omaan perustyöhön kohdentuva työnohjaus toteutuu omakustanteisesti. Opiskelijat sitoutuvat koko koulutuskokonaisuuteen.

Tarkista koulutusmaksun verovähennyskelpoisuus kohdallasi!

(Ammattitaidon ylläpitäminen/ansiotulovähennys)

Hakuedellytykset

Korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulu tai yliopisto) tai opistoasteen ammatillinen tutkinto. Suositeltavaa on, että hakijalla on tutkinnon jälkeistä työkokemusta vähintään viisi vuotta. Myös kokemus työnohjauksesta on eduksi.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

 

Valinta

Hakulomakkeiden perusteella kutsutaan haastatteluun. Valinta tehdään hakujärjestyksessä. Ryhmään otetaan 15-20 opiskelijaa.

 

Peruminen

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Lisätiedot

kehittämispäällikkö Kristiina Lilja, p. 050 373 2966

lehtori, työnohjaaja, TtM Pirkko Kivinen, p. 050 373 2958

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Päivitetty 30.07.2018

Back to the list of courses