Takaisin

Työn alla 200 vastausta työhyvinvoinnista

Työn alla 200 vastausta työhyvinvoinnista

Tiesitkö, että sykkeellä on suuri merkitys siihen, miten voit. Syke kertoo, onko kehosi jatkuvassa stressitilassa ja toimii työkaluna esimerkiksi työhyvinvoinnin kehittämisessä.  

-  Syke ja sykevälivaihtelu antavat meille sellaista tietoa, jota emme itse pysty aina havaitsemaan. Kuormituksen ja palautumisen suhde on tärkeä hyvinvoinnillemme. Ihmisen tulisi toipua työn rasituksista yön aikana, kertoo Jarmo Perttunen, biomekaniikan ja liikunnan opettaja TAMKista.

Oman sykkeen voit huomata tehdessäsi jotain hyvin fyysistä, esimerkiksi juostessa, kun sydän hakkaa nopeasti. Stressitilanteessa et huomaa muutoksia sykkeessäsi ja sykevälivaihtelussasi.

 

Syke kertoo totuuden - hyvinvointi alkaa yksilöstä

Työhyvinvointia ja tuottavuutta kehittävä Log Inno ESR-hanke on ottanut Firstbeat-hyvinvointianalyysin osaksi yritysten henkilöstölle ja johdolle tehtävää työhyvinvointianalyysiä.

-  Saamme työn kuormittavuusprosesseihin sykeanalyysistä viitteitä.  Yönaikaisesta mittauksesta nähdään, palautuuko henkilö yön aikana. Jos tilanne on hyvin kuormittunut, voi yritys lähteä miettimään ratkaisuja taukojen lisäämiseksi ja prosessien kehittämiseksi. Henkilöstön hyvä fyysinen kunto auttaa kuitenkin selviämään fyysisistä työvaiheista palautumisessa, kertoo Perttunen.

 

Työhyvinvointikartoituksen avulla parempaan työtehoon  

Kokonaisvaltaiseen työhyvinvointianalyysiin sisältyy Firstbeat-hyvinvointinalyysin lisäksi yksilötutka-työhyvinvointikysely. Kysely on Työturvallisuuskeskuksen tekemä. Kyselyssä mitataan henkilön terveys- ja toimintakykyä, arvoja, asenteita sekä motivaatiota, työhön ja perhe-elämään, työkykyyn sekä työn organisointiin ja johtamiseen liittyviä asioita. Tällä hetkellä Log Inno-hankkeessa on saatu 200 vastausta työhyvinvointikyselyyn. Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämisprosessi yrityksen kanssa kestää noin 1–1,5 vuotta. Uusia yrityksiä otetaan edelleen mukaan hankkeeseen. Kehittämistoimet ovat yrityksille maksuttomia.

Log Inno kuuluu valtakunnalliseen Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä -toimenpideohjelmaan, joka on osa Työelämä 2020 -ohjelmaa. Tampereen ammattikorkeakoulu toteuttaa hanketta yhdessä Koneyrittäjien liiton ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n kanssa. Hankkeen päärahoittaja on Hämeen ELY-keskus ja hankkeelle on myönnetty ESR-rahoitusta.

 

Lisätietoa

Projektipäällikkö Petri Murtomäki

http://loginno.fi/

https://www.firstbeat.com/fi/

https://ttk.fi/koulutus_ja_kehittaminen/tyokalut/yksilotutka

 

Artikkeli on julkaistu myös Koneyrittäjä-lehden 8. numerossa 25.10.2017

Kirjoittaja: Kukka-Maaria Korko

Muokattu 02.11.2017