Takaisin

Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi NY00CV39-3003

Tulevaisuustutkimus, ennakointi ja innovointi

Koodi: NY00CV39-3003

5 op

26.01.2018 - 24.03.2018

75.00 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittaudu opintojaksolle

Avoin AMK


YAMK-opintojakso

Tämä opintojakso kuuluu TAMKin YAMK-opintojen yhteisiin opintoihin ja opiskelu tapahtuu ryhmässä, jossa on useamman koulutusalan YAMK-opiskelijoita. Menestyksellinen opintojakson suorittaminen edellyttää AMK- tai vastaavaa tutkintoa ja alan työkokemusta.

Tavoitteet

Opiskelija
Tietää tulevaisuuden tutkimuksen ja ennakoinnin perusmenetelmiä ja osaa soveltaa niitä monialaisessa tulevaisuusprojektissa
Tietää innovointitekniikoita ja osaa soveltaa niitä monialaisissa projekteissa

Sisältö

Tulevaisuusajattelun historia ja nykypäivä.
Tulevaisuustutkimus ja ennakointi.
Ennakoinnin ja tulevaisuustutkimuksen menetelmiä: mm. delfi-tekniikka, skenaariot, tulevaisuuspyörä, tulevaisuustaulukko, trendianalyysit, tulevaisuusverstas, eläytymismenetelmä, ennakointidialogi.
Innovaatiot ja innovointi.
Lateraalinen ajattelu.
Innovointiprosessi: valmistelu, ideointi, kokeilu, levittäminen
Osallistavia Ideointimenetelmiä: tuplatiimi, 356-tekniikka, aivoriihi, eläytymispelit, ajatushatut ja rinnakkaisajattelu (parallel thinking)…

Opetusmenetelmät

Luennot, pienryhmäharjoitukset ja sovellustehtävät. Sovellustehtävät tehdään pienryhmissä, jotka muodostetaan ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Opetusmateriaali

Oppimateriaalilistaus ja linkkejä Tabulassa
Tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaali verkossa
https://tulevaisuus.fi/

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähikerroille
Väli- ja lopputehtävien arviointi kukin asteikolla 1-5. Aktiivisuus lähiopetuksessa otetaan huomioon yhteisarvosanassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 20 h Etätehtävät 65 h Kirjallisuus 45 h

Muuta

1. Lähikerta 26.1. 12.30 - 15.30 : Tulevaisuusajattelu ja tulevaisuustutkimuksen ja ennakoinnin perusteet, trendien tarkastelua
2. Lähikerta 23.2. 8.30 - 15.30 : Luovaa ajattelua ja innovointia.
Pesteestä skenaarioihin. Tulevaisuustaulukko ja skenaarioharjoitus
3. Lähikerta 24.3. 8.30 - 15.30 Skenaarioiden esittelyt ja arviointia.
Miten tulevaisuustutkimuksen tuloksia voi hyödyntää käytännössä.
Osallistuminen lähikerroille pakollista.

Lähiopetusryhmä

Avoimen AMKin koulutustarjonta koostuu tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoista. Lähiopetus tapahtuu joko tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmissä, joihin on etukäteen varattu paikkoja avoimen AMKin opiskelijoille, tai avoimen AMKin omissa ryhmissä. Tämän koulutuksen lähiopetus järjestetään tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä.

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintoihin sivun yläosassa olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta osoitteesta avoinamk@tamk.fi.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Kutsukirjeen lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla (avoinamk(at)tamk.fi). Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun. Muista siis perua opintosi, jos et pääse aloittamaan! Opettajat eivät vastaanota perumisia.

Päivitetty 19.01.2018

Back to the list of courses