Takaisin

Tulevaisuuden tuote syntyy etänä - kohti digitaalista tehdasta

Tulevaisuuden tuote syntyy etänä - kohti digitaalista tehdasta

VTT, TTY ja TAMK perustivat yhteisen digitaalisen tehtaan demon.

VTT, Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) perustivat TTY:n Kampusareenan SMACC-tilaan yhteisen digitaalisen tehtaan demon. Siinä kukin organisaatio on kytkenyt oman robottijärjestelmänsä mukaan SMACC-tilaan etänä omasta toimipisteestään. Tilassa on järjestelmän ohjaushuone, jonka näyttöjen ruudulta robottien työskentelyä ja tuotteen valmistusta ohjataan ja seurataan vaihe vaiheelta.

Demo on esimerkki siitä, että tulevaisuuden tuotteen valmistumista pystytään ohjaamaan ja seuraamaan yhdestä paikasta etänä.

Digitaalinen tehdas - ohjaus ja tuotteen valmistus fyysisesti eri paikoissa

Yhdistävä teknologia on voimakkaassa kehitysvaiheessa. Digitaalisen tehtaan voi perustaa nopeasti, jos liiketoiminnalliset edellytykset ovat hyvät ja siitä saadaan kannattavaa ja hyödyllistä.

- Tulevaisuuden digitaalinen tehdas on hajautettu yritysverkosto, jossa on alaverkostoja, jotka voivat olla myös globaaleja. Valmistusta ohjataan internetin kautta etänä yhdestä pisteestä. Tehdas tuottaa tuotteita paikassa, joka on sillä hetkellä paras mahdollinen. Valmistuspaikan kriteereinä voivat olla esimerkiksi tehokkuus, laatu tai asiakkaan läheisyys, kertoo VTT:n liiketoiminnan kehityspäällikkö Risto Kuivanen.

Digitaalinen tehdas -demo on katsottavissa videolta: https://youtu.be/1FjZqSfbDHQ

Tutkimusinfrat yhden luukun periaatteella

VTT, TTY ja TAMK yhdistivät toukokuun lopulla tutkimusinfransa, jota Suomen valmistava teollisuus pääsee hyödyntämään yhden luukun periaatteella. Infroissa korostuvat automaatio ja robotiikka, 3D-tulostus sekä digitaalinen tuotekehitys.

VTT:n ja TTY:n vuonna 2015 perustama yhteinen älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymä SMACC toimii alustana infrojen yhdistämiselle. SMACC-tutkimusyhteistyön volyymi on 40 miljoonaa euroa vuodessa.

Mikä on SMACC: http://smacc.fi/ 
Twitterissä: @SMACCFinland


Lisätietoa:

VTT, Risto Kuivanen, liiketoiminnan kehityspäällikkö, p. 040 511 6699, risto.kuivanen@vtt.fi, Twitter: @ristokuivanen

Tampereen teknillinen yliopisto, Kari T. Koskinen, professori, laboratorion johtaja, p. 0400 634 242, kari.t.koskinen@tut.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu, Mika Ijas, yliopettaja, Älykkäät koneet, p. 050 447 1189, mika.ijas@tamk.fi

 

 

Muokattu 07.06.2017