Takaisin

Asiantuntijafysioterapeutin opinnot: Jakso II, alaselkä- ja alaraajapotilaiden suoravastaanottotoiminnan toteuttaminen

Asiantuntijafysioterapeutin opinnot: Jakso II, alaselkä- ja alaraajapotilaiden suoravastaanottotoiminnan toteuttaminen

Alaraajafysio

10 op

Toteutusaika: 14.02.2019 - 07.06.2019

1840 € (sis. ALV 24 %)

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään 14.01.2019

Ilmoittaudu koulutukseen

Täydennyskoulutus


Toteutusajankohta

14.2.-7.6.2019

Lähipäivät: 14.-15.2, 14.-15.3, 4.-5.4, 6.-7.5 ja 6.-7.6.2019
Opetus klo 8.30-16.00 paitsi touko-ja kesäkuussa klo 8.30.- 17.00
Koulutuksessa lähipäiviä yhteensä 10.

Kohderyhmä

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien  parissa työskentelevät fysioterapeutit. Koulutus mahdollistaa fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnan. Opinnot soveltuvat myös yksityissektorilla työskenteleville fysioterapeuteille.

Tavoite

Koko koulutuksen tavoiteet, 10 op

Perustiedot

- tietää anatomiaa, patofysiologiaa, patoanatomiaa ja biomekaniikkaa alaselkä- ja alaraajapotilaan fysioterapian selvittämiseksi

Fysioterapeuttinen tutkiminen

- hallitsee fysioterapeuttisen anamneesin teon ja potilaan kliinisen tutkimisen, testaamisen ja erotusdiagnostiikan
- tuntee lantion alueen, alaselkä- ja alaraajaongelmien toiminnalliset ongelmat
- osaa tehdä asiantuntemuksensa pohjalta toiminta- ja liikkumiskyvyn arvioinnin
- tuntee yleisimpien akuuttien ja kroonisten alaselkä- ja alaraajojen alueen tuki- ja liikuntaelinongelmien oirekuvan
- oppii tuntemaan moniongelmaisen potilaan työ- ja toimintakyvyttömyyden uhan

Fysioterapiadiagnoosi, fysioterapian suunnittelu, toteutus ja arviointi

- tunnistaa, arvioi ja tekee johtopäätöksiä potilaan terveydentilasta ja sairauden vakavuusasteesta
- osaa erotusdiagnostiikan mukaisen fysioterapian tarpeen arvioinnin
- hallitse potilasinformaation ja ohjauksen aihealueen mukaisissa kiputiloissa
- osaa suunnitella ja toteuttaa arvioinnin ja näytön perusteella yksilöllisen lantionalueen, alaselkä- ja alaraajaongelmaisen potilaan kivunhoidon ja fysioterapian terapeuttisen harjoittelun erilaisin menetelmin

Yhteistyö

- tietää alaselkä-, lantio ja alaraajaongelmiin sopivat objektiiviset tutkimismenetelmät
-  kykenee joustavaan moniammatilliseen yhteistyöhön lääkärin kanssa mm. yleissairauksiin ja objektiivisiin tutkimuksiin liittyvissä kysymyksissä (esim. kuvantaminen, hoidon porrastus)
- tuntee terveydenhuoltojärjestelmän eri portaiden roolin ja hoitoketjut
- tietää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja avoterveydenhuollon lähetekäytännön
- tunnistaa oman osaamisensa rajoitukset ja konsultoi muita ammattihenkilöitä tarvittaessa
- osaa ohjata jatkotutkimuksia ja hoitoa vaativat potilaat eteenpäin

Lääkeaineoppi ja lääkehoito

- hallitsee perustason kipulääkkeiden kliinisen farmakologian ja lääkeainetoksikologian perusteet ja kykenee soveltamaan tätä tietoutta työssään
- tunnistaa ja ennakoi lääkehoidon ongelmatilanteita ja riskejä

Sairauslomat

- osaa arvioida sairauslomien ja jatkohoidon tarpeen

Kirjaaminen

- osaa dokumentoida anamneesiin, kliinisiin löydöksiin ja fysioterapiadiagnoosiin perustuvan päätöksenteon ja jatkotoimenpiteet.

Sisältö

Jakso II: Alaselkä- ja alaraajapotilaiden suoravastaanottotoiminnan toteuttaminen. Koulutus on jatkoa jakso 1:lle, joka oli valmentamista niska-, yläraaja- ja rintarankapotilaiden suoravastaanottotoiminnan toteuttamiseen. Mahdollisuus myös aloittaa ensin jakso II:sta.

- toiminnallinen anatomia (kertaus) alaselän ja alaraajan alueelta
- anatomia ja biomekaniikka lanneselän ja alaraajan ongelmissa
- lanneselän degeneratiiviset muutokset, kliininen luokittelu
- alaselkäkipujen toiminnallinen luokittelu ja fysioterapia
- krooninen alaselkäkipu ja lääkehoito
- lantiorenkaan ja lonkan alueen biomekaniikka ja kliiniset tautitilat
- alaselkäkivun yhteydet lantionpohjan ongelmiin ja seksuaalisiin toimintahäiriöihin
- Kävelyn biomekaniikka ja yhteys alaraaja ongelmissa/kivuissa 
- toiminnalliset alaraajaongelmat ja fysioterapia
- neurogeeniset alaraajaongelmat ja fysioterapia

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa on lähiopetusjaksot sekä case- ja oppimistehtävät. Opiskelijan työtä yhteenä n. 270 h. Opetusmuotoina ovat luennot, käytännön harjoitustunnit, kirjallisuuteen tutustuminen sekä case- ja oppimistehtävät.

Esite

Lataa esite tästä!

Artikkeli koulutuksesta

Blogikirjoitus koulutuksesta

Hinta

Koulutuksen hinta 1840 € (sis. ALV 24 %)

Kouluttajat

Maarit Keskinen, TAMK, OMT-fysioterapeutti
Lotta Kuusinen, fysiatri
ja tarvittaessa muita asiantuntijaluennoitsijoita

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta

Maarit Keskinen
p. 040 663 0396
etunimi.sukunimi@tamk.fi

Lisätietoja ilmoittautumisesta

Sirpa Nurminen
p. 040 829 0360
etunimi.sukunimi@tamk.fi

Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen voi kysellä vapaita paikkoja.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen täydennyskoulutukseen muuttuu sitovaksi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoittautumisajan jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan koko koulutuksen hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Koulutuksissa, joissa on erilliset valintakriteerit paikkaa ei voi luovuttaa toiselle.

Päivitetty 21.11.2018

Back to the list of courses