Takaisin

Tradenomiliiton tutkimus 2010: Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen vaikuttaa palkkaukseen

Tradenomiliiton tutkimus 2010: Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen vaikuttaa palkkaukseen

Tradenomiliitto TRAL ry:n teettämän tutkimuksen mukaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen vaikuttaa urakehitykseen ja palkkaukseen positiivisesti. Tutkimukseen vastanneista jopa yli 80 % kokee tutkinnon vaikuttaneen merkittävästi asematasoon sekä työtehtävien sisältöön.

Palkka kohosi vastaajilla tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittamisen jälkeen keskimäärin 400 euroa. Tutkinnon suorittaneiden keskipalkka oli 3729 euroa kuukaudessa, kun tradenomitutkinnon suorittaneiden keskipalkka on 2970 euroa kuukaudessa. Vastaajista neljännes ylsi yli 4250 euron kuukausipalkkaan, kun vastaavan työkokemuksen omaavat tradenomitutkinnon suorittaneet ansaitsevat keskimäärin 343 euroa vähemmän.

Yli puolet vastaajista koki, että tutkinnon suorittaminen on vaikuttanut paljon ylenemiseen tai ylenemisen mahdollisuuteen. Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneilla tapahtui selkeä muutos työtehtävissä. Toimihenkilötehtävissä työskentelevien määrä väheni 20 prosentista 9 prosenttiin. Samalla johdon ja asiantuntijatehtävien saralla työskentelevien määrä kasvoi. Merkittävä havainto tutkimuksessa oli, että työtehtävien muutosta tapahtui myös vertikaalisesti; keskijohdosta asiantuntijatehtäviin siirtyi 28 prosenttia vastaajista.

- Keskijohdosta asiantuntijatehtäviin siirtyneiden palkka kuitenkin nousi keskimäärin 809 euroa, mikä viittaa siirtymän tapahtuneen vaativampiin asiantuntijatehtäviin, jotka edellyttävät korkeaa substanssiosaamista, sanoo TRAL:n asiamies Johanna Tuovinen.

Tutkimukseen vastanneista 54 % työskentelee yksityisellä sektorilla ja 46 % julkisella sektorilla. Palautteesta kävi hyvin ilmi, että julkisella sektorilla työskentelevät suorittivat tutkinnon nimenomaan parantaakseen mahdollisuuksiaan edetä urallaan hankkimalla tarvittavan kelpoisuuden.

- Ylempi AMK-tutkinto on tradenomeille luontainen jatkokouluttautumisväylä, jossa on mahdollisuus kehittää paitsi omaa osaamistaan, myös oman organisaationsa toimintaa. Valitettavasti tutkintoa tunnetaan vielä heikosti työelämässä, joten kannustammekin myös työnantajia tutustumaan tutkinnon sisältöön ja sen tuomiin hyötyihin, jatkaa Tuovinen.

TRAL:n teettämä tutkimus tuo esille ensimmäistä kertaa yhteiskuntatieteiden liiketalouden ja hallinnon koulutusalalla ylemmän AMK–tutkinnon suorittaneiden kokemuksia. Tutkimus teetettiin opinnäytetyönä Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa keväällä 2010. Vastaajista 91 prosentilla oli pohjakoulutuksena tradenomitutkinto ja heillä oli työkokemusta koulutusta vastaavista tehtävistä keskimäärin 10 vuotta. Tutkimukseen vastasi 27 prosenttia kaikista vuoden 2009 loppuun mennessä tutkinnon suorittaneista.

Tradenomi (ylempi AMK) –tutkinto on 90 opintopisteen laajuinen, jonka keskimääräinen suorittamisaika on 2-3 vuotta. Opinnot suoritetaan pääosin töiden ohella. Pääsyvaatimuksina tutkintoa opiskelemaan on soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta.

Lisätietoja:
Johanna Tuovinen, asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka
p. 020 155 8803 tai johanna.tuovinen@tral.fi

 

Valokuva: © Picjumbo, Viktor Hanacek

Muokattu 06.06.2016