Takaisin

Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin NY00CV46-3003

Toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin

Koodi: NY00CV46-3003

5 op

23.03.2018 - 05.05.2018

75.00 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittaudu opintojaksolle

Avoin AMK


YAMK-opintojakso

Tämä opintojakso kuuluu TAMKin YAMK-opintojen yhteisiin opintoihin ja opiskelu tapahtuu ryhmässä, jossa on useamman koulutusalan YAMK-opiskelijoita. Menestyksellinen opintojakson suorittaminen edellyttää AMK- tai vastaavaa tutkintoa ja alan työkokemusta.

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät
- osaa soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja ajattelua omissa kehittämisprojekteissaan
- osaa sitouttaa asiakkaat ja sidosryhmät kehitystoimintaan

Sisältö

Palvelumuotoilun ja käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmät
Asiakas- ja sidosryhmäosallistaminen

Opetusmateriaali

Löytyy verkkototeutukselta Moodle

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- hyväksytyt harjoitustehtävät, tarkemmat perusteet löytyvät verkkokurssilta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- 135 h, vaatii sitoutumista projektin totetuttamiseen, kolme lähikertaa ja lisäksi toimeksiannon vaatima läsnäolo

Muuta

Pakollinen läsnäolo lähikerroilla ja toimeksiantajan projektiin sitoutuminen ja sen läpi vieminen.
Aloitus 23.3.klo 10-11.30
Kontaktikerrat 21.4. ja 5.5. klo 8.30-15.30

Lähiopetusryhmä

Avoimen AMKin koulutustarjonta koostuu tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoista. Lähiopetus tapahtuu joko tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmissä, joihin on etukäteen varattu paikkoja avoimen AMKin opiskelijoille, tai avoimen AMKin omissa ryhmissä. Tämän koulutuksen lähiopetus järjestetään tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä.

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintoihin sivun yläosassa olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta osoitteesta avoinamk@tamk.fi.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Kutsukirjeen lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla (avoinamk(at)tamk.fi). Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun. Muista siis perua opintosi, jos et pääse aloittamaan! Opettajat eivät vastaanota perumisia.

Päivitetty 21.01.2018

Back to the list of courses