Takaisin

TKI-toiminta huipussaan TAMKissa

TKI-toiminta huipussaan TAMKissa

Vuosien työ tuottaa nyt tulosta, sillä TAMK on noussut ammattikorkeakoulujen kolmoseksi ulkopuolista rahoitusta saaneiden TKI-hankkeiden lukumäärässä.

Tutkimusjohtaja Perttu Heino
Tutkimusjohtaja Perttu Heino

- Painoalat tutkimusryhmineen ovat tuoneet tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan uutta virtaa, ja uusia kiinnostavia hankeideoita syntyy näissä monialaisissa ryhmissä, sanoo TAMKin tutkimusjohtaja Perttu Heino.

TAMKin painoaloiksi on valittu Energiatehokas ja terveellinen rakennettu ympäristö, Kehittyvä pedagoginen osaaminen, Sosiaali- ja terveysalan uudet toimintamallit, Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta sekä Älykkäät koneet ja laitteet.

Hankesalkku on tällä hetkellä ennätyssuuri, arvoltaan yli 12 miljoonaa euroa.
 

TAMKin TKI-hankesalkun kokonaisarvo on noussut kolmen vuoden aikana pohjalukemista yli 12 miljoonaan euroon.


Yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Ominaista soveltavalle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle on kytkös ammattikorkeakoulun toiseen perustehtävään, ammatilliseen korkeakoulutukseen. Nämä yhdessä tukevat aluekehitystä ja kansallistakin kehitystä eri toimialoilla. Varsinkin Pirkanmaalla TAMK on vahvasti paikallisen elinkeinoelämän ja julkisorganisaatioiden yhteistyökumppani, mikä vaikuttaa monin tavoin maakunnan elinvoimaan.

Myös kansainvälisissä hankkeissa TAMK on mukana kehittämässä korkeakoulutusta eri aloilla.

- Olemme loistavasti ajan hermolla suhteessa EU:n tulevaan Horizon Europe -ohjelmaan ja Suomessakin käytävään keskusteluun korkeakoulujen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Horizon Europe -ohjelmassa uutta on missiopohjaisuus: tutkimus- ja kehittämistoimintaa suunnataan nyt ihmiskunnan globaalien haasteiden ja eurooppalaisen yhteiskunnan keskeisimpien ongelmien ratkaisemiseen, kertoo Perttu Heino.

- TKI-toiminnassamme tämä näkyy jo, sillä meillä on kaikilla aloilla käynnissä Suomen rakennerahasto-ohjelman "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" alueellisia, ylimaakunnallisia ja valtakunnallisia ESR- ja EAKR-hankkeita, jotka kukin omalta osaltaan etsivät ratkaisuja suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin.

TAMKin hanketoiminnan tärkeimpiä rahoituslähteitä ovat EU:n rakennerahastot, Tekes, ministeriöt, Suomen Akatemia, säätiöt, AMIF, Central Baltic Programme sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työsuojelurahasto ja Erasmus +.  

Hanketyö kuuluu kaikille

TAMKissa hanketyö integroituu suurelta osin korkeakoulun muuhun päivittäiseen työhön. Siihen osallistuvat niin opettajat, toimihenkilöt kuin opiskelijatkin. Hyödyt ulottuvat paljon itse hankkeita laajemmalti.

Esimerkiksi opettajille hankkeet ovat mainio tilaisuus päivittää oman substanssialan osaamista, luoda uusia työelämäverkostoja ja oppia uusia työskentelytapoja. Hankkeissa järjestettävät avoimet koulutukset ja työpajat antavat mahdollisuuden oppia uutta, myös muilta kuin omalta osaamisalalta. Syntyneet verkostot ja toimintatavat ovat vapaasti hyödynnettävissä hankkeiden päättymisen jälkeenkin, vaikkapa tutkinto-ohjelmien kehittämisessä.

Tampere3:n myötä TAMK tarjoaa kehittämishankeosaamistaan koko Tampereen korkeakouluyhteisölle. Muutamia yhteisiä hankkeita on jo meneillään ja uusia suunnitellaan.


Teksti: Kukka-Maaria Korko

Lähteet:
Ammattikorkeakoulujen TKI-tilastoyhteenveto 2017. Arene, ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto.
Korko, Kukka-Maaria & Päivi Puutio. 2018. TAMK-konferenssin 8.2.2018 artikkeli, Jaettu ilo – hankkeista hyötyä kaikille.
Vararehtori Marja Sutelan esitysmateriaali TAMK-päivässä 9.8.2018, TKI-hankesalkun kokonaisarvo.

 

Muokattu 28.08.2018