Takaisin

Tietoa ja taitoa uraohjaukseen

Tietoa ja taitoa uraohjaukseen

Tietoa ja taitoa uraohjaukseen kuva

5 op

Toteutusaika: 3.9.2018-30.11.2018

370 € (sis. ALV 24 %)

kokonaan verkossa

Ilmoittaudu viimeistään 10.8.2018

Ilmoittaudu koulutukseen

Täydennyskoulutus


Toteutusajankohta

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa ja koulutuksen voi suorittaa omassa aikataulussa 3.9.-30.11.2018 välisenä aikana.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille kaikki ohjauksesta ja uraohjauksesta kiinnostuneille. Koulutus soveltuu niin oppilaitosten kuin muidenkin organisaatioiden (TE-palvelut, henkilöstöhallinto jne.) henkilöstölle sekä henkilöille, jotka ovat hakeutumassa ammatilliseen opinto-ohjaajakoulutukseen. Suorittamalla tämän koulutuksen on mahdollista saada ammatillisen opinto-ohjaajakoulutuksen hakemuspisteitä. Mikäli haet ja tulet valituksi opinto-ohjaajakoulutukseen, voidaan koulutus soveltuvin osin hyödyntää TAMK ammatillisessa opinto-ohjaajakoulutuksessa.

Tavoite

Tavoitteena on, että osallistuja tuntee uraohjauskäsitteen lähtökohtia ja vahvistaa urasuunnitteluvalmiuksiaan. Koulutuksen aikana osallistujan kyky tarkastella omaa toimintaansa uraohjaajana sekä valmiudet soveltaa erilaisia uraohjauksen menetelmiä ja välineitä kehittyy.

Sisältö

  • uraohjauksen käsite, urasuunnitteluvalmiudet
  • tulvaisuusorientaatio ohjauksessa
  • uraohjaus osana palvelujärjestelmää, (ura)ohjaajan identiteetti
  • digitaaliset urataidot
  • minä uraohjaajana
  • uraohjausmenetelmien ja –välineiden tuntemus ja analysointi

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat TAMK ammatillisen opinto-ohjaajakoulutuksen asiantuntijat.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa ja koulutuksen voi suorittaa omassa aikataulussa 3.9.-30.11.2018 välisenä aikana. Koulutukseen sisältyy erilaisia oppimistehtäviä (esim. uraohjauskeskustelun toteuttaminen ja sen arviointi, haastattelu- tai vierailutehtävä), verkkokeskusteluja sekä muuta itsenäistä työskentelyä digitaalisissa oppimisympäristöissä. Koulutukseen sisältyviä oppimistehtäviä ja muuta työskentelyä on mahdollista suunnata omalle tai itseä kiinnostavalle alalle. Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Esite

Lataa esite tästä!

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen täydennyskoulutukseen muuttuu sitovaksi viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoittautumisajan jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitetaan koko koulutuksen hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa kollegalle. Koulutuksissa, joissa on erilliset valintakriteerit paikkaa ei voi luovuttaa toiselle.

Lisätiedot

Maija Joensuu, erikoissuunnittelija

p. 040 648 6306, etunimi.sukunimi@tamk.fi

Päivitetty 19.03.2018

Back to the list of courses