Teollisen internetin asiantuntija (ohjelmistoarkkitehti)

Toteutusaika: 23.10.2017-23.4.2018

TAMK Pääkampus, Tampere

Työvoimakoulutus


Ohjattua oppimista

Monimuoto-opiskelua: lähi- ja etäopiskelujakso 3 kk (lähipäivät järjestetään klo 9-16.00) ja yrityksessä suoritettava työssäoppimisjakso 3 kk. Lomajakso 5 päivää.

Hakuaika on päättynyt.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu  työttömille tai työttömyysuhanalaisille työnhakijoille (esim. DI, insinööri), mutta soveltuu myös muunlaisen korkeakoulututkinnon suorittaneille, jos heillä on riittävät ohjelmointisuunnittelutaidot.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on luoda ja vahvistaa asiantuntijuutta teollisen internetin alueella. Tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää teollisen internetin mahdollisuuksia omalla alallaan ja liiketoiminnassa sekä pystyy arvioimaan teollisen internetin toteutuksiin liittyvien ohjelmisto- ja arkkitehtuuriratkaisujen soveltuvuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin, valitsemaan oikeat teknologiat ja toteuttamaan ratkaisut yksin tai yhdessä muiden ohjelmistosuunnitelijoiden kanssa.

Sisältö

  • Teollinen internet käsitteenä
  • Teollisen internetin tehokas yhdistäminen liiketoimintaan
  • Teollisen internetin tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet teollisuusyrityksissä
  • Teollisen internetin teknologiat
  • Teollisen internetin teknologiavaikutukset koko yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä
  • Osaamisen kartoitus, työnhakuvalmennus, urasuunnittelu
  • Työssäoppimisjakso

Koulutuksen esite

Näin haet

 

 

Lisätiedot

Lisätiedot:
Kersti Jääskeläinen
Tampereen ammattikorkeakoulu 
p. 050 321 5147 etunimi.sukunimi@tamk.fi

Koulutuksen aikaiset taloudelliset etuudet:
koulutusneuvonnan puhelinpalvelu 0295 020 702 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Päivitetty 15.10.2017

Back to the list of courses