Takaisin

Tampereen korkeakoulusäätiö hakee näkemyksellistä muutosjohtajaa uuden Tampereen yliopiston rehtoriksi

Tampereen korkeakoulusäätiö hakee näkemyksellistä muutosjohtajaa uuden Tampereen yliopiston rehtoriksi

Nykyiset Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät 1.1.2019 monialaiseksi säätiöyliopistoksi. Säätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen korkeakouluyhteisö on Suomen merkittävin korkeakoulujen uudistushanke. Uudesta yliopistosta tulee maan toiseksi suurin.

Rehtorin tehtävänä on johtaa täysin uudenmuotoisen, kansainvälisesti kilpailukykyisen korkeakouluyhteisön rakentamista ja sen edellyttämää kulttuurin uudistamista, edistää tutkimuksen kärkialojen yhteistyötä ja luoda monipuolinen verkosto opetuksen, tutkimuksen, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja varainhankinnan tueksi.

Rehtorilta edellytetään

• Kokemusta merkittävän kansainvälisesti verkottuneen korkeakoulu-, tutkimus- tai innovaatioyksikön, julkisyhteisön tai suuren yrityksen johtajuudesta ja rakenneuudistuksen menestyksellisestä toteutuksesta

• Kokemusta toimia tehokkaasti kotimaisten ja kansainvälisten tutkimus-, koulutus, kehitys- ja innovaatiotoimijoiden ja rahoittajien kanssa.

• Sitoutumista monitieteisen, rajat ylittävän tutkimuksen edistämiseen, uudenlaisen oppimisen ja opetuksen kehittämiseen sekä yhteistyöhön yhteiskunnan eri sektorien kanssa   

• Inspiroivaa ja osallistavaa opiskelija- ja henkilöstölähtöistä asennetta sekä erinomaisia kommunikaatiotaitoja

• Erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa sekä hyvää ruotsin kielen taitoa


Hakuilmoitus kokonaisuudessaan: www.tampere3.fi

 

Muokattu 10.11.2017