Takaisin

Tampere3-lakiesitys eduskunnan käsiteltäväksi

Tampere3-lakiesitys eduskunnan käsiteltäväksi

Tampere3-korkeakoulukokonaisuuden mahdollistava lakiesitys annettiin eduskunnan käsiteltäväksi torstaina 8.6.

Eduskunnalle annetun lakiesityksen tavoitteeksi on kirjattu muodostaa Tampereelle kansainvälisesti arvostettu työelämää ja suomalaista yhteiskuntaa kehittävä korkeakoulukokonaisuus. Korkeakoulukokonaisuuden muodostaisi Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhdistymisestä syntyvä uusi yliopisto sekä yliopistosäätiön pääosin omistama Tampereen ammattikorkeakoulu.

Hallitus antoi torstaina 8.6. eduskunnan käsiteltäväksi esityksen laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta.

Hallituksen esitykseen sisältyy TaY:n ja TTY:n yhdistymisen lisäksi yliopisto- ja ammattikorkeakoululakeihin tehtävät lisäykset kaikkia korkeakouluja koskevista säännöksistä opetusyhteistyön edistämiseksi sekä kolmen vuoden siirtymäajasta opiskelijoille koulutusohjelmien lakkauttamisen tai siirtämisen tilanteissa. Yhdistyvien yliopistojen toiminta, henkilöstö, opiskelijat ja varallisuus siirtyisivät Tampereen uuteen yliopistoon vuoden 2019 alussa.

Lakiesitys on tarkoitettu tulemaan voimaan yliopistojen yhdistymisen osalta 1.1.2019 ja muilta osin mahdollisimman nopeasti.


Valtioneuvoston tiedote

 

Muokattu 09.06.2017