Takaisin

TAMKjournal: Mieslähtöisyyttä monialaisesti – verkostossa opitaan yhdessä

TAMKjournal: Mieslähtöisyyttä monialaisesti – verkostossa opitaan yhdessä

Tesoman miähet -hankkeen lähtökohtana on toteuttaa työelämän ulkopuolella olevien miesten tarpeista lähteviä matalan kynnyksen kohtaamistilanteita ja toimintamuotoja. Viikoittaisten miehille suunnattujen toimintojen lisäksi hankkeessa on perustettu monialainen verkosto, jonka tavoitteena on edistää Tampereen Tesoman alueen toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta, tiedon jakamista, toisiltaan oppimista ja yhteistä palveluiden suunnittelua. Mieslähtöisyyttä monialaisesti –verkosto on toiminut työpajoina, joihin on kutsuttu julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin työntekijöitä sekä hankkeeseen osallistuvia miehiä.

Lue lisää hankkeesta TAMKjournalin artikkelista: Mieslähtöisyyttä monialaisesti – verkostossa opitaan yhdessä

Muokattu 28.11.2017