Takaisin

TAMKista 31.5.2018 valmistuneet

TAMKista 31.5.2018 valmistuneet

TAMKista valmistui 31.5.2018 uusia osaajia työelämään. Listassa on sellaisten henkilöiden nimet, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen verkkosivuilla. Lämpimät onnittelut kaikille valmistuneille!

Ammattikorkeakoulututkinnot

Ajoneuvotekniikan koulutus

Klemettilä Mikael Jaakko Matias 
Laihonen Markus Mikael
Leinonen Tero Aleksi
Paavola Juha Tuomas
Skiathitis Mihalis
Suvanne Pyry Petteri

Auto- ja kuljetustekniikan koulutus

Niemi Toni Ville Antero 
Salminen Virve Karoliina
Tuomola Pekka Sakari

Bioanalytiikan koulutus

Laiho Lasse Kalevi

Biotuote- ja prosessitekniikan koulutus 

Heikinheimo Lasse Ilari 
Karkiainen Svetlina
Merinen Lotta Juulia
Pelkonen Roni Hermanni
Pesonen Pessi Tapio

Degree Programme in Energy and Environmental Engineering

Heinonen Teemu Juhani 
Kandel Susma
Lahtinen Tero Tuomas
Popova Daria
Rybina Svetlana
Sihvonen Petri Sakari

Degree Programme in Environmental Engineering

Hynninen Mikko Yrjönpoika 
Leiviskä Ira Lisa Miriam
Räsänen Katja Marika

Degree Programme in International Business

Aaltonen Anni Eerika 
Emmelmann Katja
Gutnik Alina
Hakasalo Erik Einari
Jolkkonen Aleksi Aarre Edvard
Lähteenkorva Laura Karoliina
Mahboub Syed Asif
Mishio Yuko
Ojatalo Aino Tuulia
Otieno Peris Linet
Pennanen Miira Karoliina
Perttuli Antti Kalevi
Siivari Elina Maria Karoliina
Simkina Daria
Suominen Markus Mikael
Särmäkari Jeni Jasmin
Uotila Anna Aurora
Viitasalo Alina Kati Emilia

Degree Programme in Media

Grice Kimberly Degree 

Degree Programme in Media and Arts

Frankton Andrew 
Bernstein Michael Charles
Haapakallio Riina Anna-Karoliina
Huuki Kristian Joel
Nelimarkka Veera Johanna
Seidler Mikael Gottlieb
Tikkanen Marcus Aleksi

Elokuvan ja television koulutus

Hietala Ilmari Johannes 
Hirvimäki Iiro Valtteri
Trivedi Joni Erik

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Hopia Susanna Amanda Karoliina 
Joutsen Enni Katriina
Kirjalainen Veera Lyydia
Koivula Nelli Katariina
Latomäki Kyösti Juhani
Sandqvist Olli Ilmari
Sivonen Laura Emilia
Viljamaa Saana Josefiina

Ensihoitajakoulutus

Andersson Kati Pauliina 
Eronen Sanna Elina
Haavanlammi Virpi Katariina
Harju Nelli Natalia
Hartikainen Suvi Tuulikki
Hyöki Erkki Juhani August
Hölli Emilia Suvi Kristiina
Järvensivu Josefiina Julia
Kankaanpää Nina Terttu Tellervo
Konttori Heidi Suvi Tuulikki
Kukkola Laura Sofia
Kurki Jan Manuel
Kärki Kalle Elmeri
Laine Kimmo Petteri
Latvala Niina Maria
Lydén Erik Ossian
Mikkilä Jenni Sofia
Mäkinen Otto-Ville Johannes
Pietilä Tuomas Henri Aleksi
Pohjonen Jessica Asta Johanna
Polo Katja Katariina
Rasku Tiina Maria
Ruohtula Lotta Maaria
Ruokonen Antti Johannes
Salin Sari Anneli
Sillanpää Jouko Juhani
Strömberg Laura Jatta Katriina
Tahvanainen Toni Tapio
Tuhkanen Katri Susanna
Valkeinen Anniina Sanna-Maarit
Wiman Heidi Anneli
Ylinen Toni Antti Antero

Hoitotyön koulutus

Aho Essi Anniina 
Henriksson Tiia Johanna
Kaukonen Hannu Ari Juhani
Koskensalo Emilia Karoliina
Koski Mari Elisa
Määttä Anni-Maria Adeliina
Nieminen Saara Leena Karoliina
Nurminen Riikka Anneli
Raudasoja Anu Leena
Valtonen Mirka Marketta

Kone- ja tuotantotekniikan koulutus

Aalto Kalle Veikko 
Keituri Matti Veli-Mikael
Rantanen Santeri Juhana
Salmela Iiro Tapani

Konetekniikan koulutus

Ahlgrén Timo Ilmari 
Cavén Ismo Heikki Juhani
Hakala Aarno Antero
Hakkarainen Ville Olli Antero
Hautaniemi Lauri Juhani
Hiitelä Heikki Johannes
Juvonen Matti Juhani
Köngäs Teemu Viljami
Lapinmäki Lassi Oskari
Liimatta Petri Samuli
Lilja Teemu Markus
Lindfors Jani Olavi Nikolai
Nieminen Eetu Petteri
Nieminen Juha Veikko
Nieminen Otto Einari
Ojala Tommi Antero
Paalanen Carl-Edvin Thomas Mikael
Pajunen Alisa Iida Maria
Paukkunen Niko Mikael
Peltonen Niklas Mikael
Penttilä Mikko Oskari
Penttinen Tiina Elina
Perävainio Tero Kustaa
Raunela Marjut Meri
Rämä Antti Arvid Oskari
Saarela Aleksi Hannu Eemeli
Sarpila Heikki Olavi
Sihvo Timo Valtteri
Skofelt Valtteri Veli-Vihtori
Sotavalta Saila Tuulikki
Sotka Tommi
Tanttari Riikka Marianne
Uimonen Sampo Martti Mikael
Valkama Samuli Juhani
Valkeejärvi Aki Matias
Valtee Juhani Johannes
Vikman Matti Sebastian Ilmari
Vilenius Topi Samuli
Virta Petri Juhani
Ylimäki Janne
Östring Ville Veli Tapani
Östring Suvi-Anna Tuulikki

Kuvataiteen koulutus

Autere Aino Ilona 

Laboratoriotekniikan koulutus

Haponen Markus Mikael 
Honkala Anna-Maija Elina
Ilomäki Jenna Marika Annina
Inomaa Johanna Kristiina
Jumpponen Jenni Kaisa
Järvinen Tuula Eveliina
Ketola Anna Leena Aleksandra
Kiiveri Kirsi Marjaana
Leinonen Sari Anneli
Linnatsalo Annemari Lea Kaarina
Merinen Tiina Tellervo
Mäkelä Hanna Kristiina
Palonkoski Katriina Henna
Partala Mira Henriikka
Paxal Patrik Alexander
Peltonen Hannele Elisabet
Piippo Hannaleena Tuulia
Reponen Marleena
Rissanen Olli Ilmari
Ristiniemi Miikkael Johannes Untamo
Sihvonen Jorma Johannes
Siukola Tiina Annika
Teeri Eveliina Tuulikki
Väänänen Hilkka Hannele

Liiketalouden koulutus

Ahopelto Jenna Albertina 
Arponeva Satu Sinikka
Caraballo Miia Kirsi Susanna
Eerikäinen Reetta Sohvi Karoliina
Eloranta Sanna Tuulia
Hakonen Niko Petteri
Heinämäki Nelli Emilia
Hirvikoski Kia Cristiina
Huhtala Mirkku Irmeli
Jaskari Outi Kaarina
Kataja Satu Johanna
Kauvosaari Iida Eveliina
Kerajärvi Samuli Olli Kalevi
Kerola Ville Aleksi
Kiiskinen Katja Hannele
Kuitunen Mia Kaisu Marjut
Kuivasaari Sonja Katariina
Lahdenvesi Veronika Isabella
Liedes Tiina Johanna
Nieminen Leena Elisabet
Nikkola Mari Hannele
Parto Elisa Hilkka Marita
Peltonen Lauri Aleksi
Pentti Heikki Johannes
Ryyppö Tiina Marianne
Sjöblom Nina Maarit
Takanen Teijo Tuomas
Tuomisto Hanna Marketta
Vaittinen Venla Elina
Valijärvi Esa Olavi
Wallin Katja Karoliina
Wallin Jesse Eero Juhani
Yrjänheikki Ilkka Sakari

Media-alan koulutus

Aho Pia Kristiina 
Aho Reetta Meri Johanna
Miettinen Mika Olavi
Soudakov Filip

Metsätalouden koulutus

Haapanen Julia Iida Helena 
Heikkinen Antti Eemil
Helomaa Ansa Larissa
Hotti Sami Tapani
Koivisto Manu Mikael
Linnainmaa Tero Vilhelmi
Mauri Tiia Emilia
Olkinuora Kimmo Kalevi
Perttula Jussi Veli Petteri
Pääskynen Mikko Martti Kalervo
Tanhuansuu Joni Juhani
Tervonen Emma-Ilona
Vähä-Ypyä Lotta
Åivo Paavo Johannes

Musiikin koulutus

Aaltonen Veera Esteri 
Heino Andreas
Loukio Martti Petteri
Martikainen Karl Julius
Sinisalo Iiro Aleksi
Talikka Christa Margit
Tähkänen Inna Eerika Minttu
Varpula Veli-Pekka
Vaulasvirta Juuli Matilda Emilia

Musiikkipedagogin koulutus

Helanterä Iida-Annikki 
Hinkonen Elina
Jaakkola Julia Maria
Juvela Anssi Juhani
Kemppilä Roosa Aleksantra
Kujanpää Kaisa Maria
Kärki Severi Mikael
Mäkinen Emmi-Sofia Elisabet
Ruuska Saara Emilia
Suominen Saara Maria Sofia

Palveluliiketoiminnan koulutus

Haapamäki Minna Susanna 
Hakanen Salla-Maarit
Lintunen Tia Kristiina
Paloneva Suvi Sisko-Riikka
Puputti Petra Anniina
Ruuskanen Sini Eveliina Ellen
Salmela Anu Kristiina
Salo Petteri Matias
Tiainen Anni Eveliina
Yrjänä Suvi-Tuulia Iitamari Heidi

Paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikan koulutus

Viitamaa Kalle Valtteri 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus

Flink Niko Tapani 
Helin Juuso Petteri
Hyssy Oskari Matias
Jaakkola Antti Matias
Kallioinen Tuomas Antero
Ketolainen Johanna Marianne
Kinnunen Juho Aleksi
Kiviluoma Henri Juhani
Koistinen Jussi Hermanni
Kolu Ville Esko Eerikki
Koskinen Jyri Juhani
Kuha Immo Jussi Iisakki
Kytömäki Jesse Mikael
Kähkönen Joonas Petteri
Laine Valtteri Sakari
Leikas Maria Johanna
Markkola Panu Pyry Kalervo
Mäkinen Veli-Pekka Kristian
Mäntyharju Aleksi Martti
Nuutinen Atte Tapani
Räsänen Inkeri Kerttu Maria
Savolainen Ilari Valtteri
Savolainen Antti Ilmari
Simolin Laura Emilia
Sirén Antti Oskari
Sjöman Toni Mikael
Sulin Tommi Samuel
Tanhuanpää Markus Antero
Toivonen Salla Maria
Uusi-Kouvo Timo Kaarlo Jalmari
Vessari Ville Artturi
Virtanen Noora Helena
Vormisto Oona Tuulia
Ylinen Joni Petteri

Rakennusalan työnjohdon koulutus

Jämsen Jussi Aleksi 
Korkeaoja Antti Artturi Ilmari
Lahdenperä Juho Pekka Valtteri
Liimatta Arsi Antero
Loukkola Matti Johannes
Metso Sirpa Anneli
Mäenpää Ville Matias
Purolainen Mika Ilmari
Pursiainen Mikko Olavi
Salonen Veijo Markus
Salonen Kimmo Tapio
Vesa-Kangasniemi Pekka Kalevi
Viitanen Nina-Evelina
Virtanen Ville Tapio

Rakennusarkkitehtikoulutus

Ahola Pinja Dagmar 
Eeva Jasmin Julia
Halonen Elina Liisa Lyydia
Kokko Aleksi Olavi Markus
Korjonen Joona Aleksi Christian
Kuusjärvi Pekka Johannes
Lahikainen Maiju Annele
Lehtola Jutta Karoliina
Liljeström Pinja Christina
Lukkarinen Helena Maria
Lähde Ilona Carianna
Manninen Anna-Riikka Orvokki
Pitkänen Memmu Kristiina
Rahkonen Laura Emilia
Saarinen Jenni Mariia
Sairanen Elina Marianna
Seppänen Tomi Markus
Snirvi Laura Katja Amanda
Souru Riikka Hannele
Surakka Marjo Karoliina

Rakennustekniikan koulutus

Aho Simo Johannes 
Autio Taneli
Eskola Sampo Elias
Harvala Antti Arvo Aukusti
Impola Eero Reino Matias
Isotalo Mikael Yrjö Tapio
Konttinen Sami Juhani Kristian
Leppänen Jesse Juhani
Lesonen Toni Aukusti
Mäkelä Minna Johanna
Naukkarinen Ville Juhani
Nevalainen Mika Valtteri
Niemelä Aleksi Pasinpoika
Nieminen Joni Juhani
Peltonen Anton Sebastian
Pihlaja Riku Aleksi
Pihlajamäki Tommi Erkki Mikael
Pökkä Ari Henrik
Rasinaho Kristian Eemil
Rekola Marko Olavi
Riihimäki Miika Hannes
Saastamoinen Tatu Iisakki
Salminen Sampo Aatos Tapani
Santamäki Atte Juhani
Simonen Lauri Antero
Tiainen Okko Samuli
Tuominen Hanna Katariina
Tuulkari Vili
Törmä Aleksi Juho Johannes
Uimonen Jaakko Topias
Valtanen Taneli Aukusti
Vastamaa Antti-Juhana Vilhelm
Virtanen Aksu Valtteri
Yli-Hietanen Oskari Matti Viljo

Sairaanhoitajakoulutus

Aarinen Linnea Anette 
Ahvenus Mari Orvokki
Alhoniemi Iida Emilia
Arola Jenni Elisa
Eljaala Emmi Anna Mathilda
Ghasemi Sousan
Granö Amanda Emilia
Hartonen Nea Elsa Ilona
Hautala Enni Sofia
Hirvonen Ella Natalia
Huotari Riina Orvokki
Huotilainen Saija Johanna
Huttunen Satu Anneli
Jalonen Kristiina Maria
Jokiniitty Linda Marianne
Jurkko Jaana Anniina
Järvinen Perttu Tapio Petrinpoika
Kaarela Tytti Fanny Kaarina
Karlsson Heini Fransiina
Karoskoski Ilona Emilia
Karppinen Tiina Marjaana
Kierikka Lauri Pekka Olavi
Kivelä Monalisa Aino Amanda
Kiviniemi Tiia Henriikka
Koivikko Meri-Tuuli
Koivunen Ida Sofia
Kopra Satu Marja
Koskela Tiina Liisa Aliina
Koskinen Konsta Santeri
Kotala Sara Emilia
Kylkilahti Tuuli Päivikki
Käki Tiina-Mari Johanna
Köppä Virve Maria
Laakso Niina Suvi Johanna
Lahtinen Ella Kaisa Eerika
Lahtinen Timo Juhani
Laine Iina Maarit
Lantto Sari Johanna
Latvala Sonja Helena
Laukkanen Jonna Marjukka
Lax Anni Sofia
Lehto Mari Pauliina
Lehtonen Ellamaria Sinikka
Leminen Emilia Miina Maria
Leppänen Alma Elisa
Lindström Kia Kristiina
Mannila Niina Hannele
Moksen Carita Anne-Marie
Mukundji Christelle Ketsia
Myllys Emmi Anniina
Mäenpää Johanna Essi Maria
Mäkinen Piia Maria
Mäkinen Toni-Matti Samuli
Mäyrä Ina Fanny Sofia
Niemi Annina Linda Hannele
Niininen Milla Maari
Niininen Petra Mirjam Kaarina
Nummela Emma Emilia
Nyykooli Heini Maarit
Ollikainen Jenna Maarit
Paloniemi Rosa-Maria
Parkkali Heli Milla Maria
Peltonen Ida Pauliina
Pendikäinen Tatiana
Perttula Alina Maria
Pohja Sonja Annele
Puumala Tinja Teresa
Rantanen Jessica Heidi Maria
Riipinen Essi Karoliina
Ronkainen Elli Emilia
Saarinen Kaisa Tuulikki
Sakari Tapio Vesa Edward
Salmi Vera Maria
Salminen Anna Marianne
Salonen Noora Emilia
Seppä Karri Aleksanteri
Sihvonen Teemu Osmo Ensio
Sivonen Anna Aino Eveliina
Stenlund-Taulasto Jonna Emilia
Syvänen Elina Orvokki
Teinilä Outi Elina
Tonteri Pauliina Johanna
Tuominen Elina Maria Katariina
Tuominen Sonja-Marina Katariina
Töyssy Milja Jenna Josefina
Vairisto Joanna Katariina
Vaittinen Vilma Erika
Valkeeniemi Jaana Helena
Vieno Tiia Pauliina
Viitanen Hanna-Mari Helena
Vuorenmaa Jenni Maria
Välimaa Linda Karoliina

Sosiaalialan koulutus

Niemelä Niina Maria Emilia 
Wathén Heidi Kirsi Maria

Sosionomikoulutus

Alanen Sivi Maria Annika 
Helenius Maria Katariina
Järvelä Minna Helinä
Laahanen Anne Karoliina
Mäkinen Marjo Susanne
Niemi Sanna Mari
Saari Hanna Kristiina
Setälä Hanna Maria
Souranto Sirpa Ilona
Toivari Tessa Jenniina
Toivonen Maria Anneli
Tuominen Tarja Elina
Turunen Roosa-Maria Eveliina
Virtanen Susanna Maarit
Vuorela Tiina Josefiina

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Julin Laura Emilia 
Kähärä Niko Petteri
Lappalainen Oskar Albert
Monola Sami Juhani
Mäkelä Matias Ville Oskari
Rautiainen Samu Severi
Viitanen Riku Wäinämö

Sähkötekniikan koulutus

Isaksson Arttu Sakari 
Koivuniemi Eero Ensio
Kollin Joni Juhani
Korhonen Henri Veikko
Laaksonen Tomi Matias
Partanen Aleksi Tommi Olavi
Ringbom Leopold Tomi
Saarela Miro Matias
Ståhl Henri Sebastian
Suominen Teemu Johannes
Tanhai Rami Reima Ebrahim

Talotekniikan koulutus

Aallo Ville Sakari 
Arvo Aki Vilhelm
Eskola Markku Johannes Tapani 
Gustafsson Roope Aleksi
Haikkala Toni Petteri
Hannukainen Joonas Petteri
Harala Sami Mikael
Hirvelä Tero Timo
Immonen Teemu Einari
Jaatinen Marjo Susanna
Joensuu Markus Antero
Jussila Jere Juhani
Järvinen Ari Juhani
Kallinki Joonas Filip
Kilponen Minna Tuulikki
Kuortti Riku Eemeli
Kyllönen Miranda Maria
Laine Lauri Juhani
Lamminen Mika Juhani
Lamminmäki Antero Markus Nikolai
Lehto Jenniina Emmi Susanna
Lehtonen Kristian Jaakko Tapio
Lepistö Samu Pekka
Levola Juha Antero
Marjamäki Markku Tapio
Mattila Sami Petteri
Mertanen Joel Antero
Minkkinen Vesa Matias Lauri
Montonen Henri Petteri
Mäkipää Tero Tapio
Mäkkylä Iida Maria Vilhelmiina
Määttänen Niko Kristian
Norosoja Simo Petteri
Notko Jarmo Timo Tapio
Pajula Kimmo Sakari
Palm Ville Petteri
Puro Riku Tapio
Rahkola Timo Jaakko
Riihimäki Aleksi Juhani Markus
Ruusunen Riku Pentti Topias
Rämö Toni Samuli
Sarkola Henri Kristian
Siro Ville Santeri
Sormunen Juha-Petteri
Tikkunen Tero Kimmo
Tölli Eetu, Tuomas
Uusitalo Teemu Samuli
Vainio Juha-Pekka Mikael
Ylä-Mononen Taina Irmeli


Terveydenhoitajakoulutus

Hed Rosa Amanda 
Hosionaho Veera Hannele
Jämiä Lotta Suvi Johanna
Kyrkkö Kirsi Mirjami
Kyykoski Inka Iida-Maria
Nieminen Reetta Aliisa
Papinaho-Rajala Sandra Jenna Julia
Parviainen Jessica Emilia
Peltonen Irina Karoliina
Pörsti Aino Marika
Salin Lilja Maria
Tenhunen Hanna Anniina
Toikkonen Juuli Anna Matilda
Valoketo Veera Aleksandra

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

Anttila Eetu Ville Oskari 
Heinonen Juho Kalevi
Hellsten Sami Lassi
Jokinen Tommi Samuli
Kilkki Mateus Artturo
Kilpeläinen Ville Samuli
Pajukoski Tuomas Pekka Juhani
Pekkala Saara Kaisa
Piesanen Juuso Jami Aleksi
Pudas Lauri Mikael
Pyylampi Taru Tuuli
Särkijärvi Mikko Viljami
Vierunketo Jukka Henrikki
Viinikainen Sonja Johanna

Tietojenkäsittelyn koulutus

Hagelberg Tommi Robert 
Huhtakangas Atte Jaakko Henrik
Kiintonen Susanna Aino Alina
Melanen Joonas Verneri
Peltola Taru Kristiina
Rantanen Roope Verneri
Saijonkivi Niina Johanna
Vuorinen Juuso Juhani Erkinpoika

Tietotekniikan koulutus

Grönqvist Teemu Kristian 
Harmokivi Antti Juhani
Jokinen Joonas Anselmi
Kemppainen Jukka Ville Mikael
Lehmus Anton Onni Ananias
Loukola Jyri Matias
Matikainen Lasse Tapio
Mielikäinen Tero Petteri
Nurmi Anne Karoliina
Pitkänen Johannes Kristian
Salminen Konsta Esko Iivari
Tikkanen Topi Aleksi


Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnot

Automaatioteknologia


Pirilä Markku Tapio 

Hyvinvointiteknologia

Anttila Hanna Susanna 
Einola Kristiina Marianne
Huhtala Sini Anna Johanna
Pisirici Marianne Kristiina

Master's Degree in Information Technology

Mattila Esa Heikki Topias 
Okeke Chukwuemeka David
Oluwasakin Oluwagbemi Afolabi
Parvez Md Sohel
Saif Muhammad Jawad-Ur-Rehman

Master's Degree in International Business Management

Jokelainen Nelli Maria Matilda 
Kukko Laura Johanna
Luoto Katja Tuuli Annukka
Mikola-Vasquez Katja Anette
Walden Lauri Tuomas Valtteri

Master's Degree in Screenwriting

Liimatainen Laura Liina Tuulia 

Mediatuottaminen

Karhu Anna Kaisa 

Palvelu- ja projektiliiketoiminta

Sahala Alexandra Maria 

Rakentaminen ja talotekniikka

Plihtari-Siltanen Johanna Ulla-Mari 

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

Harjunpää Päivi-Irene 

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Holopainen Leevi Erkki Mikael 

Sosionomikoulutus

Laine Eveliina Irmeli 

Teknologiaosaamisen johtaminen

Diakhate Moussa Mikael Collénpoika 
Keskinen Pauli Mikael
Kokkinen Ville Petteri
Onnela Jarno Tapani
Vihermaa Kai Antero

Terveyden edistäminen

Koskinen Lea Monika 

Tietojärjestelmäosaaminen

Hokkanen Janne Esa 
Törmä Mika Olavi

Muokattu 09.06.2018