Takaisin

TAMKin yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

TAMKin yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

Toimintoja sopeutetaan pienevään perusrahoitukseen.

Tampereen ammattikorkeakoulussa 14.8. alkanut yhteistoimintamenettely etsi keinoja sopeuttaa toimintaa tilanteeseen, jossa valtiolta tulevan perusrahoituksen arvioidaan laskevan lähes 3,5 miljoonaa euroa vuoden 2017 tasosta vuoteen 2019.

Sopeuttamisen keinoina tulevat olemaan mm. opintopisteresurssin muutos, opetusta eriyttävien opintopolkujen vähentäminen, muutokset opetussuunnitelmissa sekä säästöt YAMK-opinnoissa. Myös pienten ryhmien yhdistämistä tehdään.

Henkilöstövaikutukset ovat opetushenkilöstön osalta enintään 11 henkilötyövuoden verran työsuhteiden päättämistä ja kuuden henkilötyövuoden verran henkilöstön osa-aikaistamista, muun henkilöstön osalta enintään kolmen henkilötyövuoden verran työsuhteiden päättämistä. Yhteistoimintaneuvottelujen henkilöstövaikutuksia toimeenpantaessa käytetään vaihtoehtoisia toimenpiteitä vaikutusten edelleen vähentämiseksi. Näitä ovat mm. työnantajan kohtuullinen kouluttamisvelvollisuus, mahdolliset eläköitymiset, työjärjestelyt ja toimintatapojen kehittäminen sekä määräaikaisten työsuhteiden käytön vähentäminen.

Rehtori Markku Lahtinen toteaa, että TAMKin rahoitustilannetta pyritään kohentamaan kasvattamalla ulkoista rahoitusta.
-  Arvioimme, että menojen nettosopeuttamistarve vuosien 2018 ja 2019 budjeteissa on yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa – sillä oletuksella, että pystymme kasvattamaan maksullista toimintaamme reilulla miljoonalla per vuosi. Nyt kun Suomen talouskasvu näyttäytyy vihdoin kohenevana, jatkamme määrätietoista toimintaamme TKI-hankkeiden ja maksullisen palvelutoiminnan kehittämiseksi.


Lisätietoja: rehtori Markku Lahtinen, p. 050 524 6525, markku.lahtinen@tamk.fi
 

Muokattu 03.10.2017