Takaisin

TAMK-konferenssi 2018 palkitsi osaamista ja aktiivisuutta

TAMK-konferenssi 2018 palkitsi osaamista ja aktiivisuutta

Lauha Peltonen, Heart of InnoEvent Tampere.
Lauha Peltonen, Heart of InnoEvent Tampere.

TAMKin vuoden pedagoginen teko -palkinto InnoEvent-tapahtumalle

Vuodesta 2013 lähtien järjestetty InnoEvent-tapahtuma palkittiin TAMKin vuoden 2017 pedagogisena tekona. Marraskuussa 2017 viimeksi järjestetty intensiivinen viikko toi yhteen 750 opiskelijaa, kymmeniä valmentajia ja 12 toimeksiantajaa. InnoEventissä harjoiteltiin ongelmanratkaisua, projektinhallintaa ja idean myyntiä oikeiden yritystoimeksiantojen pohjalta.

– Pedagoginen teko -palkinnolla haluamme nostaa esille tulevaisuuteen katsovaa pedagogista kehittämistyötä, joka vaikuttaa ammattikorkeakoulutuksen käytäntöihin, kehittämisestä vastaava vararehtori Päivi Karttunen kertoi.

Kunniakirjan ja palkinnon kävi InnoEvent-tiimin puolesta pokkaamassa Lauha Peltonen, Heart of InnoEvent Tampere.

TAMKin pedagogisen teon myöntämisperusteet:

  • Rohkeaa, aloitteellista ja tulevaisuuteen suuntautuvaa lähestymistapaa oppimisessa ja opetuksessa
  • Tavoitteellista työskentelyä tavoitteiden toteuttamiseksi
  • Suunnitelmallista toiminnan arviointia
  • Näkyvyyttä myös TAMKin ulkopuolella
  • Yhteistyötä, tiimityötä ja yhteisöllistä toimintatapaa


TKI-palkinnot Markus Aholle ja Anna-Mari Äimälälle

Aktiivisesta osallistumisesta TKI-hanketyöhön palkittiin yliopettaja Markus Aho ja lehtori Anna-Mari Äimälä.

– Markus Aho on onnistunut erinomaisesti painoalan vetäjänä, hän on tehnyt paljon uusia avauksia, runsaasti rahoitushakemuksia sekä lukuisia positiivisia rahoituspäätöksiä. Hän on näyttänyt muille hyvää esimerkkiä energisellä, positiivisella ja yhteistyökykyisellä tyylillään ja aktiivisella verkostoitumisellaan. Hän on myös aktivoinut ja kannustanut TAMKilaisia laaja-alaisesti mukaan painoalan hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen, osallistuen itsekin aktiivisesti tarpeen mukaan, vararehtori Marja Sutela kertoi palkitsemisperusteista.

– Anna-Mari Äimälä on rakentanut ja läpivienyt THL:n tiukasti kilpaillun rahoituksen saaneen ViVa – Viisaat valinnat (Terve raskaus, normaali synnytys) projektin ja sen jatkoksi ViVa2-projektin. Hänen ja muiden TAMKin asiantuntijoiden osaamiseen perustuvat projektin tuloksena laaditut videot ovat saaneet laajaa positiivista huomiota. Projektin tuloksena on julkaistu myös kaksi korkealaatuista kirjaa TAMKin julkaisusarjassa. TAMKin opiskelijat osallistuivat hankkeen toteutukseen TAMKin opetusta ja TKI-toimintaa esimerkillisesti integroivalla tavalla.

Palkinnot jaettiin TAMKin henkilöstötapahtumassa 8.2.2018.
 

Alempi kuva: Markus Aho ja Anna-Mari Äimälä
Kuvat: Saara Lehtonen

Muokattu 12.02.2018