Takaisin

Talousjohtamisen perusteet NY00CV41-3006

Talousjohtamisen perusteet

Koodi: NY00CV41-3006

5 op

26.01.2018 - 04.05.2018

75.00 €

TAMK Pääkampus, Tampere

Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista.

Ilmoittaudu opintojaksolle

Avoin AMK


YAMK-opintojakso

Tämä opintojakso kuuluu TAMKin YAMK-opintojen yhteisiin opintoihin ja opiskelu tapahtuu ryhmässä, jossa on useamman koulutusalan YAMK-opiskelijoita. Menestyksellinen opintojakson suorittaminen edellyttää AMK- tai vastaavaa tutkintoa ja alan työkokemusta.

Toteutustapa

Opintojakso suoritetaan verkko-opiskeluna.

Toteutusajankohta

26.01.2018 08:30 - 09:30

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ja ymmärtää liiketoiminnan talousohjauksen keskeiset tekijät.
Opiskelija osaa tulkita ja ohjata liiketoiminnan taloushallintoa.
Talouden sanaston hallinta, kustannuslaskennan peruskäsitteet, tuloslaskelma ja tase
Talouden suunnittelu, budjetointi ja seuranta, taloudelliset ja toiminnalliset tunnusluvut, yrityksen kustannusrakenne, liiketoimintasuunnitelma.

Sisältö

Talouden sanaston hallinta, kustannuslaskennan peruskäsitteet, tuloslaskelma ja tase
Talouden suunnittelu ja seuranta
Vuosibudjetointi ja raportointi
Taloudelliset ja toiminnalliset tunnusluvut ja suoritusmittaristot
Liiketoimintasuunnitelma
Hankintalaki
Tuotteistaminen.

Opetusmenetelmät

Opintojakson orientaatio TAMKissa 26.1.2018 klo 8.30 - 9.30. Muuten opiskellaan verkko-opintona.

Opetusmateriaali

Lähdevinkkejä annetaan, opiskelija valitsee tarvittavan kirjallisuuden omatoimisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkia tehtäviä ei arvioida, mutta hyväksytty/hylätty tai täydennettävä. Lopputuotos esitetään posrtfoliotyyppisesti.

Muuta

Kaikki tehtävät voi tehdä yksilötyönä, mutta myös pari/tiimitehtäviä on, ja suositeltavaa on tehdä tehtäviä yhdessä, vaikka palauttaisi yksilötyönä, aktiivista osallistumista keskusteluihin ja kyselypalstoille kannustetaan.

Näin ilmoittaudut

Ilmoittaudu opintoihin sivun yläosassa olevalla ilmoittautumislomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkamista. Ilmoittautumisajan umpeuduttua voit kysyä vapaita paikkoja avoimen AMKin toimistosta osoitteesta avoinamk@tamk.fi.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Kutsukirjeen lähetämme ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Siinä saat tarkemmat ohjeet opintojen aloittamisesta.

TAMKin tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat Pakin kautta. Heidät hyväksytään opintojaksolle, jos ryhmässä on tilaa. Heille opinnot ovat maksuttomia.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7 päivää ennen opintojakson aloituspäivää. Opiskelupaikka tulee perua avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla (avoinamk(at)tamk.fi). Sen jälkeen veloitamme koko opintomaksun. Muista siis perua opintosi, jos et pääse aloittamaan! Opettajat eivät vastaanota perumisia.

Päivitetty 20.01.2018

Back to the list of courses