Takaisin

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju

30 op

Toteutusaika: 12.09.2017 - 21.09.2018

1000 (alv 0 %) €

TAMK Pääkampus, Tampere

Hakuaika: Lisähaku 21.8. saakka.

Hae koulutukseen

Erikoistumiskoulutus


Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen käytyään opiskelija

  • Osaa soveltaa tietoa syövän syntyyn vaikuttavista riskitekijöistä syövän ehkäisyssä yksilö, yhteisö ja yhteiskunnan tasoilla.
  • Osaa arvioidasyövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä hoitoketjun eri vaiheissa.
  • Osaa arvioida ja kehittää oman työnsä ja moniammatillisen työyhteisön näyttöön perustuvia käytäntöjä syöpäpotilaan ja heidän läheistensä hoitoketjussa.
  • Kehittää yhteistyötä syövän ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa eri toimintaympäristöissä sekä edistää ja vahvistaa moniammatillista dialogia hoitoketjun eri vaiheissa.
  • Hallitsee syöpäpotilaan hoitoketjussa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja taidot, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisen ja tuen menetelmät sekä osaa kouluttaa muuta henkilökuntaa.
  • Hallitsee moniammatillisen yhteistyön taidot, viestinnän ja konsultatiivisen työn sekä omaa vahvan ammatillisen etiikan.
  • Toimii suunnitelmallisesti moniammatillisen syöpäpotilaan hoitoketjun kehittämisessä oman asiantuntijuusalueensa osalta alueellisissa, kansallisissa ja / tai kansainvälisissä verkostoissa.

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Koulutuksen sisältö

Kaikille yhteiset opinnot (18 op) sisältävät syövän ehkäisyyn, esiintyvyyteen, diagnostiikkaan, syöpäsairauksiin ja niiden hoitoon liittyviä teemoja sekä kehittämistehtävän, jonka painotuksena on syöpäpotilaan hoitoketjun laatu ja hoidon vaikuttavuus.

Valinnaisissa opinnoissa (12 op) on valittavissa syöpäpotilaan hoitoon eri näkökulmista keskittyviä opintojaksoja, kuten syöpäpotilaan palliatiivinen hoitotyö, lasten ja nuorten syöpähoitojen erityispiirteet, syöpäpotilaan kuntoutus, kemosädehoitopotilaan moniammatillinen hoito, sisäinen sädehoito, yksilöity lääkehoito ja geeniterapiat sekä suusyöpää sairastavan potilaan hoidon erityispiirteet.

Koulutuksen esite (PDF)

Linkki opetussuunnitelmaan

Toteutus

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi– ja verkko-opetus, etä– ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Lähipäivät ovat alustavasti:

12-13.9.2017
11.10.2017
8.11. 2017
13.12.2017
16.-17.1.2018
14.2.2018
14.3.2018
11.4.2018
16.5.2018
28.-29.8.2018
21.9.2018

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, joka vastaa noin 810 opiskelijan työtuntia.

Hinta

Koulutus on osittain opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa. Opiskelijamaksu on vain 1000 € (alv 0%). Opiskelijamaksu laskutetaan kahdessa erässä: koulutuksen alussa ja vuoden 2018 alussa.

Hakeminen

Koulutuksessa on vielä muutama paikka vapaana.

Sähköinen hakulomake

Kun olet täyttänyt lomakkeen, lähetä tutkinto- ja työtodistuksesi sähköisesti osoitteeseen erikoistumiskoulutus@tamk.fi tai kirjepostina osoitteseen TAMK, Anne Kivelä, Kuntokatu 3, 33520 Tampere.

Valinta

Koulutuksessa on 16 aloituspaikkaa.

Koulutukseen valittavilta edellytetään:
1) sairaanhoitaja AMK, terveydenhoitaja AMK, kätilö AMK, ensihoitaja AMK, bioanalyytikko AMK, fysioterapeutti AMK, toimintaterapeutti AMK, röntgenhoitaja AMK, suuhygienisti AMK tai muuta soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai aiemman opistoasteen tutkintoa sekä riittäviä tietoja ja taitoja opintoja varten

2) työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä


VALINTAKRITEERIT: (0-11 pistettä)
Edellä olevien valintakriteerien täyttyessä hakija voi saada hakemuksen yhteydessä toimitettavien liitteiden perusteella pisteitä seuraavasti:

Miten voit nykyisessä työssäsi ja työyhteisössäsi jatkossa hyödyntää syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju – erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max. 5 p)
Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi ? (max. 3p)
Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista (max. 1 p)

Työkokemus (max. 2 p.)
Alle 2 vuotta työkokemusta = 0 pistettä
2-5 vuotta työkokemusta = 1 piste
Yli 5 vuotta työkokemusta = 2 pistettä

Valinnasta ilmoittaminen

Valinnan tulos ilmoitetaan sähköpostilla kaikille lisähaun hakijoille viikon 34 aikana.

Maksuehto

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu. Peruminen tehdään kirjallisesti osoitteeseen erikoistumiskoulutus(at)tamk.fi.

Lisätiedot

Lehtori Katja Muurinen, puh. 050 325 3730

Suunnittelija Katri Viitanen, puh. 050 321 5148

etunimi.sukunimi(at)tamk.fi

Päivitetty 29.03.2018